font size: 12px ( --- / +++ )


 
184.72.212.254@honeybii.com ~
  $ cat IMG_20171022_183003_356 1.jpg.txt

.-~~~~~~~~~~~~~~~~:::~-------~------------~~~~~~:::::::+++++========x=.-..-V8888$Yx-~*:---~- .~:*x****x*x*===*********===**===V8888888$:-..---~Y=$ .-~~~~~~~~~~~~~~~~~:+~---------------------~~~~~:::::::+++++========**---..Y8888#YY~-*+~-~:- .~:*x****x*x*==**********===**===Y%888888#+-------Y*$ .-~~~~~~~~~~~~~~~~~:+:---------------------~~~~~::::::+++++========**x~--..*8888#YV+-=*~-~~~. .~:*xx***x*xx*****************===x8%%%%88#=~------x*V ..-~~~~~~~~~~~~~~~~:::~-------------------~~~~~~:::::+++++=========**Y:-~..+88888YV*-+x:~~~~--~~:*x***xxxxx****************====x8%%%%888*~-----.*xY .-~~~~~~~~~~~~~~~~::+~----~~----------~~~~~~~:::::++++++======*===**Y*:~..~#8%%%YVY-:Y+~~:~~~~-~*x****x*xx*********************#%%%%%%8x~-----.=Yx .-~~~~~~~~~~~~~~~~~:+:~~-~~~~--~--~~~~~~~~~~~:::::+++++++=====**==**xx+~..-$%%%%VYV:~x*~~~~~~~~~+x******xx***********x*********#%%%%%%8V:------+V* .--~~~~~~~~~~~~~~~~~::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::++++++=====*******xY~~-.-Y%%%%#x$=-xx~-~~~~---+x***===*x******xxxxxxx***x****$%%%%%%%$:~-----:V* .--~~~~~~~~~~~~~~~~~:+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::++++++=====********xV=:-..x%%%%8x$x~*Y:----~~--:x***=:+*Y******xxxxxxx***x****V%%%%%%%#+~-----~V* --~~~~~~~~~~~~~~~~~~+:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::++++======**********Y=~~..=%%%%%x$V~+V=:~~---..~x*******Yx**xxxxxxxxxx***xx***Y%%%%%%%8=~------Y* .------~~~~~~----~~~+:~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::++=======***********Y=-~..:8%%%%YV$+:Vx++:----.-*x**xxxxYxxxxxxxxxxxxxx**xx***Y8%%%%%%8x:~-----xY .------~~~~--------~::~~~~~~~~~~~~~~~::::::+++++========******xx**xxYx-~-.~#%%%%VY#*~YY==:------*xxxxxxxYYxxxxxxxxxxxxxx*xx***x8%%%%%%%x:~~----*V .------------.-----~~::~~~~~~~~~~::::::::++++++=======***x***xxxxxxxYY~~-.-$%%%%#x#Y~xV**=~-----*xxxxxxxYYxxxxxxxxxxxxxxxxxx**x#%%%%%%%V:~-----=$ -----------.-------~::~~~~~~~~~::::::::+++++====************xxxxxxxxV:~~.-Y%%%%8*$$:=$xx*~-----=YxYxxxYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx$8%%%%%%$+~-----+# ---------...-------~::~~~~~:::::::::+++++========************xxxxxxxV=~~--*%%%%%xV#=+$$Yx+~::::*YxxYxYYYVxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxV%%%%%%%#+~~~~--:$ .--.........-----~~~~::~~~:::::::+++++++==*xxxxxxxYYxYYYYY**==*xxxxxV*~:--+8%%%%YY8x:V#VYxxVVVVVYxxYYYYYVYxxxxxxxxxxYxxxxxxxxxV%%%%%%%8=~~~~--~V .----.. ....-----~~~~::~~~::+***YYYx+++==xV$8888888888YxxxxV$x=xxYYxYY::~-:8@@@@Vx8V:Y#$$VV$$$VVVxxYYYYYVYxxxxYYYYYYYYxxxxxxxxY%%%%%%%8*:~~~~--x ------------~~~~~~~~:++++++=x=*xYxx=++==YVV888888888#VYYx*====xYYYYYV+:~-~$@%@@$*#$+=YYYYYYYYVVVYxxYYYVVYYxYxYYYYYYYYxxxxxxxxY8%%%%%%%x:~~~~~-* -~----------~~-~~:+=*xYYx**xY*=***=++===Y88888888888x**==**===*YYYYYV+::-~V@@@@8*##=:::::++++++YYYYYYVVVVYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxx8%%%%%%%Y:~~~~~-+ .~---------~~~~:*YVx*===:~::+xYY*+++===*Y888888888%%888#$VY*=+=YYYYY$*:+~~x@@@@%xV8Y=+++:::::::xYYYYYYVYVYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxx#%%%%%%%V:~~~~~~~ .~~--------~~~=YVVVY*=::---~~:=V$Y=====*Y##############$VYx===YVYVVV$x++~~*%@@@%YY8888##$$VYYx*YYYYYYVVYVYYYYYYYYYYYYYxxxYxxxx$%%%%%%%$+~~~~~~~ -~----~~~~~~=VVVYYxxYY:-~:+:+xV##V*==**xxxxYYYYYYYYYYxxx*===Y$VVVVVVV++:~=8@@@@Vx#8%%%%%%%%%%%8VYYYYVVYVYYYYYYYYYYYYYxxxYxxxxV%%%%%%%#=:~~~~~~ -:~--~~~~~~~=xxVx***YV=+=xV*~:=x=*Yx**xxxxYYYYYYYYVVYYYVY**xVVVVVVV$$==+:+8@@@@$xxYV#888%%%%%%8VYYYYVVY$YYYYYYYYYYYYYxxxYxxxxV%%%%%%%8*:~~~~~~ .~~~~~~~~~~~++=*===*Y$Y=**x=~:=YY=*Vx*xxYYYYYVYYYVVVVVVVV*+=*Y$VVVVV$*=+:+$@@@@#xxxYV$$####8888$VVYYVVV$VYYYYYYYYYYYYYYxYYxxxY%%%%%%%%Y*=+:::: ~:~~~~~~~~~:++=*=*xY$V+~~~~:=$#$YY#$xYYYYYYYVVVVVVVVVVVV*:+=Y$$$$V$$x==::V@@@@8YxxxxYYVV$$$###$YVYY$VV$VYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxY8@%%%%%%%%%88#$$ -:~~~~::~~::===xxxYV$$Y:~~~+=xxxYY#8VxYYYYVVVVVVVVVVVVVV*::=xV$$VV$#Y==+:x%@@@%YxxxxxxxxxYYVVV$YVVVVV$$VYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxx8@@%@@@@@%%%%%%@ .::~~~::::::=**xYxYV$##V=:::+++=**$8#YYYYYVVVVVVVVVVVVVV=::=xV$$$$$$V=*+:*%@@@@VYxxxxxxxxxxxxxVVYYV$V$$$YYYYYYYYYYYYYYYYYxxxx#@@@@@@@@@%%%%%% .:::::::::::=**xVVYV$$#8$x****xxV###$Vx*====+=*xYV$$$$$V+~:+*Y$#$$$$$**=+=8@@@@$YxxxxxxxxxxxxxVVVVV$V$$$VYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxV8%%@@@@@@%%%%%% .~:::::::+++=**xV#VV$$#8#$V$$$##888#$Vx++:~----~:=Y$$$$V:~:+=Y$####$#x*=+=#@@@@#YYxxxxYxxxxxxxYVVVV$V$$$VVYYYYYYYYVVYYYYYx*xxYYV$#88%%%%%%%%% -::+::+++++=**xV##VV$$#$x*xYVVV$$8##$V=:--------~:=Y$$Y:~:+=x$######x=*++V@@@@8YYYxxYYYxYxxxYY$VYV$V$$$VVYYYVVVVVVVYYYYYYYYYYYY$$###88888%%% . .::++++++++=**xY$8#VV$#V=+=xxxYxY%8##$Y+~~::~------~+*x:::+*xV######Y=*++Y@@@@%VYYYYYYYYYYYxYY$VVV$V$$$VVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYV$$######8888 ... ....~:+++++++==**xY$8%$V$#V=+=*x**x#%%888VY*+=x=:~~-----~::::=*xV######V=*=+x%@@@%VYYYYYYYYYYYYYY$VVV$$$$$$VVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYV$$$$######## .... ....-:+=====x****xY$#%8V$$$x*=**xV8%%%%%%8YY$Y$#Y=:~~---~:::+=*xV######$**==*8@@@@$YYYYYYYYYYYYYY$$VV$$$$$$VVVVVVVVVVVVYYYVYYYYYYYYYYVVV$$$#### ...........-:+===xY=+=**xY$#%8$$$888##8%%%%%%%%%%%#%8###$Y*+::~::+++=*xV#######***=*#@@@@#YYYYYYYYYYYYYY$$V$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVYYVYYYYYYYYYYYYYVVVVV$$ ............~+==*V*~~+*xYYV#88$$##%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88##$VYx=++====*Y$888####Y**=*$@@@@8V=+*YYYYYYYYYYV$V$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVYYVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYY ............~+==xY=::+*xxYV$88####%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8######$VVYYYYY$#888####V*x==V@@@@%V*~::=YYYYYYYYV#V$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVYVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYY ............-++*xY*++=*xxYY$8%8$##%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@8#####8##########8888##8$xx*=Y%@@@%$x:::~*YYYYYYYV#$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYY ............-:+*xx*:~+**xYY$88%#88%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@8####888#88#####88888888$xx**x8@@@@$Y:~~:=YY**YYYY#$$$$#$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYY .............~+*x**+~+***YV#88%88%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@8#888888888888#888888888#xxx*x#@@@%#Y+:~~+YY*~:*YY$$$###$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYY .............~+=***=::=**YV#8%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@%888888888888888888888888Yxx**$@@@%#V*:::+YVx:::xY$$$###$$$#VVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYY .............-+=****=:=**YV#8%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@%888#88888888888888888888VxY**V@@@%8$V*++:YVY::+xYV#$$###$$#$VVVVVVVVVVVVVVVVVYVYYYYYYYYYYYYYYY ..........-.--:+*xxx*+=x*xV$%%%%%%%%%%%@@@%%%%@@@@@@@@@%888#88888888888888888888$xYx*x%@@%8$VVY=:YVY:~:*YV#$####$$#$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYVYYYYYY -.........-.--~+*xxxx**x*xV$8%%%%%%%%%%@%%%%%@@@@@@@@@@@%888888888888%888%%88888#xYxxY8@@@%#$VVVxYVY=+:*VY#$####$##$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYY
184.72.212.254@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"