font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.238.250.105@honeybii.com ~
  $ cat IMG_20210217_105025.png.txt

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~-~~~~~~~-~~---------~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----:xxxx. -:.--.-.~~--+*****=~:-.-~-- :..-~--~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+:+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---.:~~=*=VYVVYxYY$V$VV$YVVVV$$#$$$V$V#$YVYxYxV=x*:-~+.--~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--..~x=*VYVVVVY*$$$$###8888##888888%%%%%%%%%%%%888##8$#V$$V*=.:~- -.~--~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--.~++x#V8########$$$$VV$$$#$$$VVVV$$$$##888%%%%%@@@@@@@@@@%%%%8#$$$VV+*+-: :~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~x=$xY$$#8888##$$VYYxxxxxxxxxx*===========**xxxYV$$#8%%%%@@@@@@@@@@%%%%8###V$x=*. -..:~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+Y+x$V$$#######$VVYxx**=++++++++++:::::::::::::::::++=*xYV$##8%%%%@@@@@@@@@@@@%%%8#V*=~~~*::.-~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~==YVV$$###$$VVVVYYx*=====+:+::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::+=**xYV$##88%%@@@@@@@@@@@@@%8#$VxYVY=:-.+::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:-~=+**xYVVVVYYYxxxxxxx**=++++++:::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~::::++=**xYV#8%%@@@@@@@@@@@@@@@%%%%8#Yx+Y**~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+=*=*xxYYxx***==========++++++:::::::::~:~:~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::++++=*xV##8%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8#V=:*-~.::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::*+==*==******====+++++++++++++++::::::::::::::~::::::::::~~~~~~::~::::::++:++=*YV$#8%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8VY=*:~=V~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--:=+=========*====++++++++++++++++++++++++++++:::::::::::::::+::::::::::::++++++++=**xY$#8%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%88$VYx*+Y++~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~++~+++======++=+++++++++++++++++:+++++++++++++++::::+:+::::+:+++++::++:+:+++++++++++===**xYV$#88%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8#$xx**+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~+~-:+++++++++++::::+::::::::++:++::+++:+:+:++++++::++++++:++++++++++::++++++++++==+++=+===*xxxYVV$#8%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8#$Y*+- ---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.~--~~~~~::::::++++:::::::::::::::::::::::+:::+++:+++++:++++++++++++++++++++++++++++=====+=+====****xxYV$##8%%%@%@@%@%%@@@@@@@@@@@%%#$Y=-~+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:-.---~-~~:::::::::+::::::::::::::::::::~:::::::::+++:+:+++++++++++++++++++++++++++++++===++========*****xxYVV$#88%8%%%%%%%%%%%@@@%@@@@@%%#YV*=-::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~-. ~.-~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::~:~::~~:::::::::++:+:++++++++++++++++++===+====++=+++++=+=========******xxxYV$####888888%%%%%%%@%%%%%@@@%%8$V=:+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+::.----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~:~:::~~~~~~:~~~~:::::::::::::+++++++++++++++++++++++==+=====++=+==========******xxxYV$$$$$###888%%%%%%%%%%8%%%%%%%%8$x*..:+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~+x~---~~~~::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::+:::::::++++++++++++++++++++=================**********xYVVVVVV$$##888888%8%88888%%%%%%%%#$x*=x~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+-.--:----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~:~:::+::::::::++:++++++++++++++++=+=============***********xxYxYYYYVV$$$####8888888888%%%%%%%88#$Y*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~*+-----.-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::+:::::++++++++++++++++++=+========***********xxxxxxxxYVVVV$$$#######8888%%%%%%%8888#V*+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+~~------..--~~~~~~-~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~----~-~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::+:::++:+:+::++++++++++=========*********xxxxxxxYYVVVVV$$$$$###88888%%8888888888$Y*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==.----~-------~-~----~-----~~----~~--------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::~~~~:::::::::+:+::++++++++++++==++========*********xxxxYYYYVYYYYYVV$$###888888##8888%%%8#V+--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:=:-----~--------------------------~----------------------~--~~~~~~~~~~~~~~~~:::::~~~::::::::::::::++++++++++++++++==========*******xxx*xxxxYYYYYYYYV$$##########8888%%%88$Y=+:-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*+:~..--~--------------------------------------------------~-~~~~~~~~~~~~~~~~:::~~:::::::::::::::::++:+++++++++++++++===+=+=====***********xxYxxxYYYYVV$$$#######8#8888888#$Y+++~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::-~-.------~-------------------------------.--------------~~~~-~--~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::++++++++++++++++++++=+=======*********xxxxxxYYYYYYVVV$$$$##############$Y**=:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-++:~~------~-~----------------..--------------------------------------~-~~~-~-~~~~~~~~~~~~~~~:~:::::::::++++++++++++++++++++++++++====*****xx*xxxxYYYYYYYYYYVVV$$$$$$$#########$$V=+--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:*:~~~~--------~----------....-......-..-----...........-----------------~~------~-~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::++++++++++++++:+++++++++++====**=****xxxxxxxxYYYYYYYVVVVVVV$V$$####8888##Y:Y=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::+~~~~~-------------------................................-------...-------------------~~~~~~~~~~~~~~::::::::::++++++++++++++++++++++++=======******xxxxxxYYYYYYYYYVVVVV$$###8888888$=$x:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~+~~~~--------------------.-....... . . .... ..... .....-................--....------------~~-~~~~~~~:~~:~~~::::::+:++::++++++++++++++++===========**xxxxYYYYYYYYYYYVVV$$##$$###888#$V+~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+~+:~~~---------------........... . . . .. .. ... .......-....--..---------------~~-~~~~~~~~~~~:::::::+++::::::::++++++++++++==+++=+==****xxxxYYYYYYYYYVVVVV$$$$$#######$YY=~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~:::~~-------------------..... .. . .. . . ...........--------------~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::+++++++++=++++++++++==****xxx*xxxYYYYYYYYYVV$$$$########$V===~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:==:::~~-----------.-.-.-....... . . .. ... ...............-----------~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::++++++++++++++++++====*******xxxYYYYYYYYVV$V$$$$$$#####$*Yx~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*=*~~~~~~---------.....-........ .. .. ..................-----------~~~~~-~-~~~~~~~~~~~~::~~~~::::::::::+++++++++++++++++=====******xxxxxYYYYYVVVV$VVVV$$$$##$Yx*=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:++::~~~~-------......--........ .. . . . ..........----------~~-~-------~~~~~~~~~~~~~~:::::::::++++++++++++++++++++=====*****xxxxxYYYYVVVVVVVVVV$$$$$Yx==~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+*:++::~~~~-------......---. .... . .. . ............-----------------~~~~~~~~~~~~~~::~::::::::+::::+:+++++++++++======********xxxYYYYYYYYYYV$$$$$$VY*+==:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:-~=+::::~~-------........... ..... . .. . .. ......---.----------------~~~~~~~~~~~~~~::~::::::::++:::+++++++++++=+===**********xxYxxxxxYYYYVV$$$$VYx=*+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~+:::::~~~-------... .. . .. .. . . .. .....-..-------------------~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::++++++++++++++==+=====*****xxxxxxxYYxxxYYVV$$VY+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~+~:~~~~-----.... . .. . . ... . . ........--------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::++++++++++++++======*****xxxxxxYxxx**xxYYVVYx+--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--+:~~~~~~----... ... . ........------------------------~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::+:++++++=======****xxxxxx***xxxxxxYYx+++~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+~::~~~------.... .. .. . ..........-..------------------------~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::+++++++++==***********xxxxxxxxxY*x==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+~+:~~~----..... . .. . ...........-------------------~~-~~~~~~~~~~~~~~:::~~~~~:::~:~~~~::::+++++++++==**************xxxxxx*=~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~-----..... .. . ..........--------------------------~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::++++++===******====****xxx*=~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~-------... . . . ............-------------------------~-~~~~~-~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::++++=====*=========******==+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:-~----..... . . ............---.......-------------------~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::++++++==++============**=V=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+~~---...... . . . . ....................----------------------~-~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~:::::::++++++++++========+===+=Y++~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~---........ .. .... .... ...................----------------------~---~~~~--~~~~~~-~~~~-~~~~~:::::::+++++++++++++==+++===+=+*$x:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--.. ... . .. ...... . ......................--------------------~----------~~~-~------~-~~~:::::::+++++++++++++++++======+*$Y=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:... . .. . ....... . ........................-----------------------------~-------------~~~~:::::::+:::++++++++:++======+==:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+-.. ......... ..........-...........---..-------------------------------------~~~~~~~~~~::::++++++++++++++++====+=:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:=~--. ............ ..........-...............----------------------------------------~~~~~~~~::::+++++++++++++++====+=+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*x=~. ........... .....................---...------------------------------------------~~~~~:::::++++++:+++++++=====x=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~xxx: . ..... ........ .............----.....---------------------------------------~~~~~~::::+:::++++++++++=====*=-~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+$Y=: .. ...............------.....----------------------------------------~~~::::++::::::++++==++====**x=-:=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=*Y:. . ... ..... .....---....-------------------------------..------------------~~~~::::+::::::++++=======**xx*~-*-.---.---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~===~- ...... . ..-..----......----------------------------------..------------~~~~~:::+::::+++++++======**xYx:-:YV*=*V===-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*Y$=-. .. . ....--------------......-----...-------------------.........-------~~~~~:::::::++++++======**xYVY=-~xx++YVV$xV+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+V=.. . . ...----~~~~:::~~~-------------.....-.----------------.-..----..-------~~~~~:::::++++++++======*xxV$$x.~=+::+:=:~*~~:-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=*-. . .....--~~~~~~::+++++::~~~~~~~-----........----------------....-------------~~~~~:::++++++++++=====**xYV##V==*=+::::~-..-+=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+=xV.. .....--~~~::::::::::+++++:::~:~~~~~----......----------...--.-.-....-----------~~~~~~::+++++++++========*xYV$$$Y*=:::::~~...:*x*::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=+:- . .----~~:+++++++::::::::::::~~~~~~~~~-----...--------------.-..........--------~-~-~~~~:::+:++++++=**=====*xYV$$Y*=::~~~~~~::++:-**+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=xx~ ..--~::++====*=++++:::::::::~~~~~-~--------.....-..----------..----......-------~~---~~~~~::::+++:+==***====*xxYVY*+:~~~~~-~::+++:~:V*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=Y= ...-~~:+===****xxx*=++::::::::~~~~-------------.....-..----------------.......-----------~~~~~~:::+++++=*******=***xx*+:~------~~~::++:~=*+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+V=-. ... .--~~:++==**x*xxxxxx*=++++++::::~~~~~~~------------....-------------------.......-----------~-~~~::::+++++=*********==+++~~-..------~~::::~-.:=:~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:V+~. ..---~~:++=**xxxxxxxxxxYxx=+++:++:::::~~~~~~-----.--------....------....--------..........----------~~~~~::+++============+::~~---..--------~:::~~~~x*:~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+VV: . -~~~:+==*xYYYYYYYxxxxxYYx*++:::::::::::~~~------....------........--....-------.-.........----------~~~~~::+++=======+++++:~~--.....--------~::::~--xx=~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~xYx: .... .----~:++=*xxxYYYYYYxxxxx*x**=+:::::~:~~~~~~~~~------....-------.......--...-......-.-.........-----------~~:::+++===========+::~--.......--------~~::~-~---~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+Yx: ..--.... ..--~~::+==**xxxxxYxxxxx***===++:::::~~~:~~~~~~~~-----------------.....................----....-.-----------~~:::++===========+::~--.........-----~-~~:::~~-.+~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:x*--------------....... ..--~::::++=====*****=*=====+++++:::::~~:~~~~~~~~~~-------------..................--....-----.......---------~~::++++=========+::~--......------~~~~~~~~:::~~-x=~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+~~-----~~~~:::++::::~~-.... . . .. .. ..--~~:::::::+++++=+=+==+++++++::::::::~~~~~~~~~~~-~-----------------...-...............---.........---------~~~:++:++++++===+::~~-......------~~~~~~~~~:++::-Vx~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:*Y:--~~~~:+==******===+::~~~-----.. ... ... .-----~~~~~::::++++++++=++++++::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------..--............-.............--------~~~::::+++++++++:~~---......----~~~~~~~~~~:++:~.~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+=xV*-~~~~:++=***xxxxx*****====++::~---... .......------~~~~::++++++=+======++++::::::~:~:~~~::~~::::::::::::::~~~~~~----------.--....-.................--------~~~~~:::+:++++::~----....-...----------~~:++:~.:::~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.---~::::::+=*xxxxxxxYYYYxx**==++::~~--........... . ....-------~~~~:::++++=======**xYYYYYYYxxxxxxxxxxxx*********=====+++::::::~~~~~---------......................---------~~~~~:::++++:::~---....-~~----... ...--~:++:-.x*+~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==--.-~~~~-~::++=*xxxYYYYYYxxx****=+++::~~~--------.-.. ...-----~~~~::++++====***xxYV$#888888####88888%%888888###$$VVVVVYYx*=+::~~~~~~~-------.........................----~--~~~~~:::::::~~~---...-:+::~~--.. ..--~::~--*=~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=YY.. .-------~~~::++==************=====++::::~~~~~~---... ......---~~~~::+++====*xxxVV$###88#$VYx*xV###8%@@@%%%%%%%%%88###$$$$Vx*=+::~~~~~~-----............... ........-----~-~~~~~~~:::::~~~---...-~:+::~~--.. ........~:.~*~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:x$-.... .---.-.----~~::::::++++=======*******==++++::~--. . .......-----~~:+++=****xYYV$$$####Vx=:~~-~*V$##8@@@@@@%888%%%%888##$VYx*=+::::~~~~----.................. ......----------~~~~~~~:::~~~--...--~::::~~--.. ...... .-+=V=~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+++- ... ......-------~~::::::+++===*xxxYYYYYYxxxx*=+:~-.. ... .-----~::+++=**xxxYYV$$$$$$V*+~-....+YV$#8%%%@%%88888888#$$$VYx**==+:::~~~~~~---.................. .......--------~~~~~~~::~~~--------~~~::~~~---........--:Y#x~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~xV+-.. . ...-----~~~~~~::::++=*xYV$$$$$$$$VVVYx*=+~-.. . ....---~~::+++===***xY$$$$$VYx=:~-....~=Y$$##888##$$VVYYxx******=++:::::~~~~------................ .. .......---------~~~~~::~~---------~~~::~~~~~-----......-YY*~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=xV*- ......-------~~:~:++=*YY$#88%%%%%%888#$VYx*=+~-. . ...---~~:::::+++++=xV$$$$VVYx**=++::::+*YVVVYYYx**==+++++:+:++::::::~~~~------...... .......... . ............--------~~~~~~~~----------~~~~~~~~::~~~~--....---+~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+xV$=:.. ....--------~:+==xYV$#88%%@@%%%@%%%%%8#$Vx*=+:-. ...--~~~:::::::::+xV$$VVVVYYYYxx****======++++:::::::::~~~~~~:::~~~~------.......... . .......... ...........--------~~~~~~~~--.-..--~~~~~~~~~~~~~~~:~~--..--:x:~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-+VY+ ..-----~~~:=*xYVV$#88888%@@%%%%%888%8##$$Y*=+:-. ..---~~:::::~~:::=*********x**=*=====++:::::~:~~~~~~~~~~~~-~~~~~------............. .. . ....... .............------~~~~~~~--.....--~~~~~~~~~---~~:::::~---~xV*~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:x$*- .------~:=xYV$$$Yx==x$###8%%%%%%88888#$V$$Y=+:~-- ...----~~~~:::::::::++++===*====+++++::::::~~~~~~~~~~~~-~----------....... . .. . .. .... .................--------~~~---....----~~~~~~----~~:++++:~~~~x#Y:~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+xx-.----~~:=xV$###$x+-..~*V###88%88888%%8##$$V*:~~~-.. ....----~~~:~:::::~::::++=====++++++::~~~~~~~~~~~~-------..................... . . . . .....................---------~~~----......---~~---~~~~:+=**=+:~--:YY*~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~xx$...---~:=YV$###$V*+~~--:*V$##88888%88%8#$Yx*+~~~--. .....---~~~~::::::::::++++++++++++::~~~~~~~~~------..... .... ..... ... . ..........................--------~-----......--------~~:::+=x*=+-. -~*=*~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=**~- ~:+*YYYYxx*==++++:+=xYVVVVVVVVVVVYx*=+::~---.. ....-----~~~::~:::::::::+:::::::::~~~~~-----...-... . . . .. .. .... ... ... ......---~---------...........--~-~~::+=**=+:~~--.---~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~xxV~- ~:+++++:::::::~:::+++=*******====+++::~~---.... . ...------~~~~~~:~~:~~~~~:::::~~~~~------.......... .. . . ..... .... ... .......--~~--------..... -~:::++==*==+:~-....---~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~++V*:. ..--~-~~~~-~~~~~~~::::::::::+++++:::~~~--..... . ....---------~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-------... . . ...... .................---~---------...... -+======++:~~-....-.-~~.-~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~xx#Y~. ...-----------~~~~~--~~~~~~~~~~----.. . ... .........-----------------------------...... . .. .. ... .. .......-----------....... -:*x*=++:~---....----.~=Y*+:~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+~- .......-----------------.-..... . . .. . . ...........-----------.----------......... . . . .......... . ........----------....... -+*Yx*=::--......----~-=V#x+:~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=Vxx~ ................ ...... ...... .. . . ..... ..........-.-----....----.-........ . .. ........ . .....----.----........ .:xVYx*+:~-.......-.---.:V=~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~x$$*- .. ................................. .. ......... ...... . . . .. . .. ..--............ -+YVx*+:~-... .. =V=~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+VY+. ............--------.-..... .......... ........ . . . .............. . .:=+:~~-... =Y+~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+. ........--------------......... ... ....... . ... . . . . . . ........... .-..... ... .. ..:==~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--. . ..-...----------------....... .. ... ..... . ... .. ... . ......... ... ... . -.**~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=*- ................-------------...... .. . . .. . .... . . .. ........ . . . .. .. .-~.-~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*Yx. . ..........-...---------------...... . . ... ... . ...... .. . . ... ..--*x*~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=Y#+ ... ........-.-------------------... . . . .. ... . .. ... .. . .. . ..--=Y**~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:xV+ .........--------------------....... .. .. . ... ....... .... ..... . +=x~~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::- . ......------~~-~~-------------.......... .. .. .. . . .. ..... ..... .. ..:~..*VV+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:*~. .. ....---~~~~~~~~~~~~~~~~------------.... .. . . .. . .. ........ . ...~*Y++-~=:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:V+-. . ....----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~---.. .. . . . . ... .. .. .. ... ... .. .... . . --+=++V$:~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=$*- .....-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::~~--... . . .. . . . . . ... ... . . .... ...... --+xV$V+~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~++VY. ... ..-..---~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~:::::::~--.......... . . .. . .. . .. ... . .. ..... .. . ... .. .. ... .xY$VV:-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=x#* . ...-----~~~~~~~~~~~~~~~~~::::++++:::~~-----.--.... . .. .. ..... . . ........ .... ... . . .. . . .. .:$x++-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:V=~. ..------~~~:~:~~~~~~~~~~~~~~:::+++++::~~~~~------......... .. . . . .......... . .. ...... . . . . . ... ............ =Yx=:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=$Yx~ . ................. . ...---~~~:::+++++++:+:::::~~:::::++==+++::::~~~~-~---......... . ... . .. ... ..... . . . .. ....... . .. ... .....-...........-=V:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:xYV+. . ...-----~~----.-..-..-..---~~:::+==*******=*====+::::::::+=*=+++:::~~~:~~~~-----........ ... ..... . .. ......... ........... ............. ........... . :Y#=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:xY:. ...------~::+::~~~~-----~~~~~~::++=*YV$$$$VVYxx****=++++++++=**==+:::~~~::~~~~~------.... ....... .. .. ...... ........ .................. . . .......... -xV=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~xx+~. .. ... . ...--~~~~~~::++===++::::::::::::::+=*xV$$######$VYx****======*xx*==+:::~~~~~~~~~~~~~-----............ . . . . .. . ...... ....... ................ .................-- ~xx+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+$$+-. ........ ........---~~::::::::+=*****==+++++++++++++==*xxYYYYYYYYYYxx*********xx*==+:::~~~~~~~~~~~~~~~~~------.-....... . .... . . . . . .. .......................... ..... ....---.--..-.:xY:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~. -. .. ...... ........---~~:+++::~::++=*xxx*===========+=========***=====*************=++:::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------................. ... . . . ............................ ........------------.+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+=-. ..............------~~:+++::~~~~::+=*xx****==**========+======+++++++============+++::::~~------~--~~~:~~~~~~~----.............. ....... . ... ....................... .............-----~-------.-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+== ...........-....-------~::++:~~~--~~:+=*xx**==============++++==++++++++=======++++++++::~~~--------~-~~~~:::~~~~~~~--------........ ........... ...........-...........................---~~~~~-----~-:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ..............-.---~~~~:::::~~~~~~~~~:+=========+===+====+==========++++===+======+++++::~---------------~~~~~~~~~~~~~~--------..........................--------.................---------~~~~~~~~~~~-=~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~-~-~-~-~++~+:.~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~: ............-----~~~~~:::::~~----~~~~::++++=====++++++======***=*======+=====+==+=++++:::~~-----~~-----------~~~~~~~~~~--------......................--..--------....................------~~:::~~::~~~:-.-..--~:xY-~ .-~----:~:.:.:.=:--+x-~: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*=~.........-------~~~:::::~~-~---~-~~~:::++=========++======********==*===**========+++:::~~~~-~~~--------------~~~~~~~~---------.......-.............----------------.............------~~~:::::::::::~=VV*YV+~:-xxxYxx*x*xxV#$#$#$V$#$Y$VYYxx ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+*:. ...------~~~:::::~~~--------~~~::++======***=======******=*******************===+:::~~~~::~~---------------~~~~~~~~~~~~------..........-.....-----------------.-....-.......------~~~::::+:++++:+==*+YVV#$$##8%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@%%%# ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=-. ...----~~~~:::::~---------~~~~::++========*=======*****************xxxxx*****====+::~:~::::~~~~~~~~~--------~~~~-~~~~~~~------.---...---.....-----------------.--...---...------~~~~~::++:+++====~+*V#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~x$=-.-....---~~~~:::::~~-----~~~~~~~::++================***********====*********=*=====++::::::::::~:~~~:~~~-~~---------~~~~~-------------..........----------------------------------~~~~:~::+++++==***:=Y8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+---...----~~~~~:::~~----~~~~~~~~~::+++================*=*******===+++=========+++++++++:::::::++::::::::~~~~~~~-------~~~~~-~~~-------........----------------------------------~-~~~~~::::+++++===***x**V#%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~...-----~~~~::~~----~~~::~:~::::++++====+++++++=============++:+::++++++++++::++++::::::::++++:::+++::::~::~~--------~~~~---------.......------------~~----------------------~~~~~~~::::++++====**xx*:~+x#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~....----~~~~::~~-----~~::::::++::::++++++++:::::+++++++++++++:::::~::::::::::~::::::::::::+==+++++++++++::::::~~---------~------.........----------------------------------~~~~~~~~:::::+++=++====*xxx+-~Y%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:=: ----~~~~:~~~---~~~~::++++++++::::::::::::::::::::::::::::::::::+++++::::::~~~~~~~~~::++==+++++=====++++++::~~~--------------... ...-..---------------------------------~~~~~:::::++++++====***xxYY=~:V%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+VY- ----~~~~~~~---~~~::++====++++::::~::++++++:::::::~:::::++++===******======+++++:::::+===++++==*****==++++++:~~~----------------.......--------------------------------~~~::::::::++++====***xxxxYYx==V%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:xV+:----~~~~~~---~~~:++==****==++::::+==***x***===++::::++===***xxxxxxxxYYYYYYYYYxxxx**x*xx*****xYYYYYYx*====+++::~~----------------...-.-----~-----------------------~~~~~~:::::++++++===******xxYYYVVVV#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:xV:.-----~~~----~~:+++=**xxxx*=+++=*xxYYYYYxxxxxxx******xxxxxxxxxxYYYYVVVV$$$$$$$$$$$$###$$$$$$$$####$$Vx***==++::~~--~~---------------------~~~-------------------~~~~~~~~::++++++++==*******xxYYVV$$$#8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+-..-----------~::++==**xYVVVYxxYYV$$$$$VVVVYYYYVYYYYYYVVVVVVVVV$$$$$$$$#####$###########$$$$$$$$$$$$$$VVYx**==+:~~~~~~~-------~--------------~----------~~-~--~~~~~~~~:::::+++++++=====*x***xYYVV$$#8%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::=-.---------~::++==**xYV$#$$$$$$$$$$$#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYxxxxxxxxxxYYVVVVVVYxx*=++::~::~~~~~----~~~-------~~--------------~~~~~~~::::~::::+++++++++======*****xxYVV$$#8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*V~..------~~::++==**xYV$#####$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYxxx***********=====++++++++=======**xxYYYxxx*=++:::::~~~~~~~~~~~~--~--~~~~~~~-------~~~~~--~:::::::+:+++++++++++===*****x**xxYVV$$$#8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=Yx-.------~~~::+==**xYV$###$$VVVYYYxxx***************xxxx*****========+++++::::::::::::::::++++++++====**x**=+++:++::~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~-------~~~-~~~::::~::+++==+++++++++==*******xxxxYV$$$##8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=#V- -------~~::++=**xYV$$VVYYxxxx***====+++++=+===============+++++++:::::~~~~~~~~~~:::::::::::++::::+++====+++++++::::~~~:::~:::~~~~~~~------------~~~~:::::~:::+++===+++++++==*********xxYYV$$$##8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+VV: --------~::++==*xYVVYxx***==*===+++++++++++++++++=+++++++++::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~~:::::~:::::::++++++++++:::::::::::~~:::~~~~~~-----------~~~~:::+:::++++==*==++++==*=***********xxYVV$$$#8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~**:.-.------~::++=**xYxx**==+++====++++++++++++++++++++++++++++:::::::~~:::~~~~~~~~~~~~::~~~~~~~~~~~~:~::::::+++++++::::::::::~~~~~~~~~~~~~~------~~~~~::::+++++==*xx*=++===*****xxxx*****xYYVVV$##8%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~*=----~--~~::++==****==++++++++++++++++::::+++++++++=++++++++++++::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::++++::::::::::~~~~----~~~~~~------~~:::::::++==**xx**==+===***xxxYYxxxxxxxxYYVVV$##8%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:YY~-~~~~~~~::++=====+++:::::::::::::::::::::+++++==*******===+++++++:::::::~~~~~~~~~~--~~~~~-----~~~~~~~~:~::::::::+::::~:~:~~~~----~~~~~~~~----~~:::::::+==xYYYx*======***xxxYYxxxxxxxxxYVV$$$##8%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*xx-.---~~~::+++++++:::::::::::::::::::+++++++++==**xxxx**====+++++::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::~~~~::~~~~~~~~~~~~~-----~~~~:::+++==*YYYx*====****xxxxYYYxxxxxxYYYYVV$$$#88%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=+=-.-~~::::++++::::::::::::::::::::::+++++++=+=**xxxx**==+++++:::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~~:::~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~-----~~~~:::+++=*xxxx********xxxxxYYYYxxxxYYYYYVVV$$$#8%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:xV:~~-~:::::++::::::::::~~::::::::::::++++++++===*****==+++::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------~~::::++===***********xxxYYYYYYYxxxxxYYYYVVVVV$$#88%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~.~:..::+::::::::::::::~~:::::::::::::+++++++++==+====+++:::::~~::~::~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~------~~~~~~::::+=*xxxx****x***xxYYYYYYYYxxxxxYYYYYVVV$$$##8%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=VY:~::::+::::::::::::~~~~~:::::::::::::::::::++++++:::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-------~~~~::::+=*YYVVYxxxxxxx**xYYYYYYYYxxxxxYYVVVVV$$$$###8%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+$VY=::~~:::::::::::::~~::~~~~:::::::::::::~~:::::~~~~~~--------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~----~--~~--------~~~~~~~~-~~----~~~~:::++=*YV$$VYYxxxxxxxxYVVVVVVYxxxxxxYVVVVV$$$####88%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*xV**+~-::::::::::::::::::~:~::~~~~:~~~~~--~~~~~~~~-------------....-----~~~~~~~~~~~~~~~-~~~-~~~~-~~~~~~--~~---------~~~~~~~~~~~~~~~:::::+=*xYV$$VYYYxxxxxxYYVVVVVVYYxxxxxYVV$$VV$####88%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--.=$x+::::::::::::::::::::~~~~~~-~~~~------------~~~-------........--------~~~~~~~~~~~--~~~-~~--~~~~~~~~~~~~---------~~~~~~~~~~~::++++==*xV$$$$VYYYYYxxxxYYVVVVVVYYxxxxxYYVVVV$V$###88%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:V$V*::::::::::~~~::~~:~~~~~~~~----------------~~~---------.....-...----------~~~~~~~~---~---~~~~~~~~~~~~------~~-~~~~~~~~~~:++=====xYV$###$$VVYVYYYYYYV$VVVVYYxxxxYYYYYVV$$$$###88%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~Y+~~:::::~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------........-----------------------~~~--~~~~~~~~---------~~~~~~~~::++=***xYV$#####$$$VVVYYYYVV$$$$VVYxxxxxYYYVVV$$$####88%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~.~::::~~~~~~~~~~~~~~~~--~-------------------------------..... .....------------------~-~-~~~~~::::~~-------~~~~:::::::++=**xVV$#####$$$$$VVVYYVV$$$$$$VYxxxxxYYVVVVV$$$##88%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+:~--~~::::~~~~~~~~~~~---~-----------------~-----~--------......... ..----------------~~~~~~~:::::::~~~~~-~~~~~:::::++===**YV$####$$$$VVVVVYYYV$$####$VYxxxxxYYVVVVV$$$##88%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=x- .~~~::::::~~~~~------------------~~~~~~~~~~~~~--------.......... .---------------~~~~~~~::::::::::~~~~~:::::+:+++=**xYV$#888##$$$$$VYYYVVV$$####$VYxxxYYYVVVVVV$$$##88%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:x:.-~~~:::++:~~~~--------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------.........--------------~~~~:::::::::::::::::::::++++====*xxV$##88888##$$$$$VYVV$$$####$VYxxxYYYYYVVVVV$$##88%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Y$===::::++++::~~-------------~~~~~~~~~:~::~~~~~~~~~~~~~~----...-------------~~~~~~~~:::::::::::::::+++++:++++=**xxYV$###888###$$$$VVVVV$$$####$$VxxxxYYYYYYVVV$$##88%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~=VVxYx=++++===+:~~~--------~~~~::~:~:~~::::::~:::~~~~~~~~~~~-------------~~~~~:::::::::::++++:::::+++==++=====*xxYV$#88888###$$$$$VYYVV$######$VYxxxxYYYYYYVV$$$#88%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~++xY$$$#$VYYx*=*=++:~~~-~~~~~~~~~~:::::::::::+::~~:~~~~~~~~~~~~~~------~~~~~~~~::::::::::::++++++:::++=====*****xYV$##888888##$$$$$$$VVV$$######$Vxxx*xxYYYYYYV$$$#88%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~x$8%8888####$x**=+++::~:~~~~~~~~::::::::::::++::::::::::~~~::::~~~~~~~~~:::::+:+:+++++++:++++=========*****xxYYVV$#8888888###$$$$$$$$$$$######$VYxx**xxYYYYVVVV$$#88%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-:YY$8%%%%%888####$$Y*====+++:~~~~~:::::+++++++++++++::::::::::::++::::::::::::+++++======***========**x**xxxxYYV$$##88%%%88####$$VV$$$$$$#######$VxxxxxxxYYYYVVVV$$$#88%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--*#88%@%%%%%%%%888####$Yxx**==+:~~:~::::++++++++++++++++++:::::+++=++::+++++++++======*****xxx**xxxxxxxYYYYYYVV$$#8%%%%%%88##$$$$VVYV$$$$$##88##$VYxxxxxxxYYYYVVV$$$##8%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--*$8%@@@@%@%%%%%%%%%88888#$Y***==+:::::::+++++++++++++++++++++++++====+====++=*====*****xxx*xYYYYYYYVVVVVVVVVV$##8%%%@%%88####$$$$VVVVV$$$###888#$Yxx*xxxxxYYYYVVVVV$##8%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~*#8%@@@@@@@@@%@@%%%%%%%%%888V*=**====++:+++++++=+========+=+=++==+++====***=++*xxx******xxYYxYYYVVVV$$##$$$$$##88%%%%%%8##$$$$$$VVVVV$$$$###888#$VYxxx*xxxxYYYVVV$$$##88%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~x#8%@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%#$Vx****==++++=========*****=========++====*xxx****xYYx*xxYYYYVVVVVV$$$$#######88%%@%%%%88###$$VVVVYYVV$$$$######$$VYxxxxxxxxxYYVVV$$##888%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~:x#%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%8#VYx****===*******x**xxxx**xx***********xxYYxxxxYYYYYV$$$$$$##$$##88####8888%%%%%%%88####$$VVYYYYYVV$$######$VYxxxxxxxxxxYYVV$$$##888%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+*#%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%8#$YYYYYx*xxx*xxYxxxYYYVYYYYYxxxxYxxxxxYVVVYYYYVVV$#####88888888888888%%%%%%%%8888####$$$$VYYYYYYV$$####$$VYYx*****xxxYYVV$$##888%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-:Y88%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%8###$VYYVYYVV$V$$$$$$VVVVVVVVYYYYYYYV$$VVYVV$$##88%8%%%%%8888888%%%@%%%%%88#######$$$$$$VVVVV$$$#$$VVYYxxx****xxxYYYVV$##88%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.x#8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%8##$$##$#####8####$$$$V$V$VVVVVV$$#$VV$$$#88%%%%@%%%8888888888%%%888#######$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVYxxYYYVV$$$$#88%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--x$%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%88888##8#888888####$$$#$$$$$########$$#888888%%%888###8#8##888#######$$$$$$$$$$$$$$$$VVV$#8%%%%%%%88#######88%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~x#8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%88######888#8#######$$##888888##$#######888##$###############$$VVVVVV$$VVVYYVVVYV$#8%@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~x#8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@%@%%%%#VYYYV$###8###################$$$####$####$$$$#$#$#$$$$$$$$VVYYYYYYYVYYx*xxxYV#8%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--*#%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%8Vx**xxYV$$$$$##########$$###$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVYYYxYYxxxYxx***xY$#8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~*#8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%#V*=====*xxxYVVVVV$$$$$$$V$$$VVVVVVVV$V$V$$VV$$$$$VVVYYYYxxx*x*x*x******xY$8%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--x#8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@%%$x=++++====**xxYYYYYVVVVVVVVVYYVVYVVVVVVVVVVVVVVVYYxxxxx*******=*===***xY#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+=#%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%8Y*+==++++====****xxxxYYYYYYYxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxx******====+=+==**xY$8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-+Y#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%$x=+++++++++====*****x*xxxxxxxxxxxxxxxxxYYYxxxxx*x****======++++==*xV$#8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.x#8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8V*++++++:+++++====**************xxxxxxxxxx**********===++++++=*xV#8%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~$8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%8V*++::::::::++++========*=**==*****************====+++++==*xV#8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=V$%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#Y=+::::::::::++++++=+==================**======+++===**xV#8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~--YY8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#x=+:::~~::::::::+++++++++++++++++++++=====+======*xV$#8%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~~--- .~-+$8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8$x=::~~~~~~~~::::::::::::::++++:++:++++=====**xYV#8%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~~+**YVY~:V%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8V*+:~~~~~~~~~~~:~:~~~::::::::::::++++==**xYV$#8%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~~~~:YVYx=~+$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#Y*+::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::++++=*xY$#8%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~~~~-.~=x+~..+V8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#Y*+:::~~~~~~~~~~~~~~~~:::::++===*xV$88%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ~~~-~.:=:~- .-*$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8$Y*===++:::::::::+++==***xxYYY$#8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ -.::=xY+-..~*V8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%###$$VVVVYYxxxxYYVV$$$##88%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ :=xVYx+~~:x$%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Y#$Y*++x$#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 8$*:+Y#8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Y*=Y#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ =x#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ $8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
3.238.250.105@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"