font size: 12px ( --- / +++ )


 
54.236.58.220@honeybii.com ~
  $ cat  (1.jpg.txt

: +. . :Y. :x. :+ ~YV~ -x* x= .xVV: .*Y= +V+ =VVV~ =YY: -YV~ :YVVY- +YVY~ .*VY.~xYYYY. :YVVY: +VV=~xYYxY* :YVVVV= :YVV=xYxxxY+ :YVVVVY* -YVVYxYx**xx~ :xVVVVYx* .xVVVYY**=xY*. :xV$VVVx*= .*VVVYx*==*xY: +xVVVVVY**+ =VVVYx*=+=xY*. .+xY$$VVYx*x~ =VVVYx*++=*YY: .=xYVVVVYx**x. =VVVVx=+++*xY*.-*xYVVVVVx*=x* +YYVVx=+++=xYx~:xxxYVVVVx*=*Y+ +YYVVx=+++=xYY++YYYYVVVVY*==xY~ :YYVVx=+++=*YY=*YYYYYYVVVx*=*Y*. ~xYVVx=+++=*YYxxVYxYYYYVVx*==xY: -*YYYx==+++*YVVVVYYxxxYVVY*==*YY- ~*YYYx==+++*YYVVVVYxx*xYVVx*==xY= ~xYYx**=+++*YVVVVVYx***YVVY*==*YY~ :xYYx**==+=*YYVVVVYx***xYVY*===xY* .+YYYx**==+=*YYVV$VYx****xYYx*==xYY: -=YYYx**====*YVVV$VYx**==*YYx*==*YY*. :*xYxxx**===*YVVVVVYxx*===xYYx*=*xYY: ~- -. .--~~:::+++++++++::~~~--... .+xYxxxx***==*YYVVVYxxx*=++=xxx****YY*. .=+. . ..=~. ... . .. ........ ... ....... .. . . .... ... ... . .. . . . . . .~:=*xYYVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYxxxx*==+:~--. -=xxxxxx******YYVVVYxxx*=+:+*xxx***xYY: ..... .......................................~Yx.........-x:............................................................................................................................................ ....... . ......... .. . .~+*YVVVVVVVVVVYVYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxYYYxxxx*+:~-.. . . .. ... ...................................................... ..:xYxxxxx******xYVVYx****++:~=*xx***xYY*- . .. ...........................................................................-+YY~........:Y+-.......-....-..-.--.-.....-..--..-.--.--........--..--..--............................................................................................................................................................ . -+=xxYx**********xxYYYYYxxxxxxxxx********xxxxxxxxx*=+:~--... . ... .. .. ... . . . . . . . .... ... ........................................................................................................-=xYYxxx*******xYVYxx*=*x=:~-:=xx****xYY:......... . . . ... . . ... ............................................................................................--.---------------*VY:--------+Y+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------.------.-.--................................................................................................... -:+=+++=**xxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxx*****************xx**=++:~--...........................................................................................................................................................................................................................................................~*YYYYx*=******xYYx*x*=*x=~~.~=*x**==xxYx-...........................................................................................................-.--------------------------------------:YYY+-------~*Y+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-.----.-.-.-................................................................ -:+=*xYVVV$VVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYxxxx*****======*******x**=+::~-......................................................................................................................................................................................................................................................-+xVYYYx==*xx***xYY****=*x*~-..:=***=+*xYY:................................................................................................----------------------------------------------------=YYx=-------~YY+~--------~-~-~-----~-~-~~-~--~~--~-~---~~~-~-~~-~-~~-~-~-~-~~---~---~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.----------------.--.-............ .~=*xYYVVVV$$$$$$$$$VVVVVYYYYYxxxxxxxxYYYYYYxxx***==++++==**=***x**=++:~-..................................................................................................................................................................................................................-...........-....-..............~=YVYYx=:+*xx*==xxx***===x*~-. ~+=***++*YYx-......................................................................................-..----------------------------------------------------------~YYxx=~--~-~~+VY+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~---------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------........ .~~---..--~::+=*xYVVVVVVVYYYYYYYxxxxxxxxxxxYYYYYYxxx**=+::++=====***xx**=+:~-.................................................................................................................................................................................................-...-.-.-------------------------.-.-------.-:xVVYY*::=xxx*++***=**===**:-. .+===*=~+xYY=-..................................................................................-..--.--------------------------------------------------~--~~~-~~=Yxxx=~~~~~~~*VY:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------....... .-~:=*xYYYYYxxxxxxx*x*****xxxxxYYYYYYYx*=++::+++====**xxxx*=+:-........................................................................................................................................................................................-.--.--.-------------------------------------------+YVVYx+~:=xx*+:+====**=====:-. ~+++**:-=xYY:...............................................................................--.-------------------------------------------------------~~~~-~-~~~:xY**x+~~::~~:YVY:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~-~---~---~--------------------------------------------------------------------------------------------------........ .-~:+*xYYxxx**************xxxYYYYYYYx*=+:::++====***xxxxx*+~-......................................................................................................................................................................................-.----------------------------------------------~*YVYx=:~:*xx=:~::++=**=====:-- .::~==+~~=xYx~...............................................................................--.--------------------------------------------------~--~~~~~~-~-~~~=Yx**x:~~==~~=VYx:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~--~~----~---------------------------------------------------------------------------------------------........ .....-:+=xxxx****==********xxxxYYYVVYx*=++:+++=====**xxxYYx=:-...................................................................................................................................................................................-...--------------------------------------------+xYYY*:~~+*x*+~~--:+=*====++:~-. ~:-:==~-~*YY*-..............................................................................-.----------------------------------------------------~---~~~~~~~~~-:xx***x:~+x=~:YYx*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~--~---------------------------------------------------------------------------------------------....... ........-~:=*xx**=======******xxxYYVVVYY*==+++======***xxxYYx*:-.................................................................................................................................................................................--.-------------------------------------------~=YYY*+:~~+xx=:---.~:*x====++::~-. .~--+=:--:*xY+-..............................................................................-.--------------------------------------------------------~~~~~~~~~~=Y***x*~:xY:~=VYx=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~-----------------------------------------------------------------------------------------------....... ..........--~+****=========******xYYVVVYYx*==========***xxxYYY*:-..............................................................................................................................................................................--.-------------------------------------------:*YY*+:~~:=**+~--. -+****++++::~--. --.~+:---+xYY:...............................................................................----------------------------------------------------------~-~~~-~~~:xx*=*x+~*Yx~:YYx*=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------------------------------------------------------------------------------------------------....... ......................-~+***===========****xYYVVVYx**=========****xxxYYY*~-...........................................................................................................................................................................--.-------------------------------------------+xx*=:~~~:=*=~--. .+*****++++:~~-......::----+xxY:-............................................................................-..-------------------------------------------------------~---~~~-~~~*x*==xx:+YY=~*Yx**+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~-------------------------------------------------------------------------------------------....... .-~~:++=====*******=====++++::~~---......-:=**==+++=====*****xYYVVYYx***==**********xxYYYY=~-.....................................................................................................................................................................-..-.-.-----------------------------------------~=**+:~~~~:==:--.. .=*=*==*++++:~~-.. -~~----=xxx~-..............................................................................------------------------------------------------------------~~~~~~+xx==*Y=+xYx::YY***:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------------------------------------------------------------....... .-:+=*xYYYVVVVVVVVYYYYYYxxxxxxxxx****xxx**==+:~--.-~+**=++++++===****xxYVVVYYx**************xxYYYVY=~........................................................................................................................................................................-.-----------------------------------------:==+:~~~~~:+:~--. ~=*===++==++::~--. -------=xxx~-..............................................................................--------------------------------------------------------~-~~-~~~~:*x*==xY+*Yx*:xYx***:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~--------------------------------------------------------------------------------------------....... .~:+====***xxxxYYYYVVYYYYYxxxx***************xxxxxx*+:~--:=*=++++====****xxYYVVYYxx*************xxYYYVVx+-...................................................................................................................................................................-.--.---------------------------------------~::::~~~~-~~:~--.. .:**===+:+==++:~~--. ..----~=*xx~-..............................................................................----------------------------------------------------------~~-~~-~=Y*==*Y**Yxx+=Yx****:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~---~----------------------------------------------------------------------------------------...... ..~:+==**xxxYYYYYYYYYVVVVYYYYYYYxxxx****============**xxYx*=::+**=======******xYYVVVYYxxxx**xxx****xxxYYYVVVx:-.................................................................................................................................................................----.--------------------------------------~+::~~~~-~--~---.. -+*===++::+=*++:~~-.. .----~+=*x~-............................................................................----------------------------------------------------------------~~+xx===Yx*Yxx*+YY*===*:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------------------------------------------------------------------------------------------...... .-:=*xYYVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxx****============**xYYx*==**======***xxxxYYVVVYYYxxxxxxxxxx**xxxYYYVVVY*~-..............................................................................................................................................................-.----------------------------------------~:::~~~~---------. ~=*===+:~~~+=*++:~--.. ..---~++**~-..............................................................................----.-------------------------------------------------------~--~xx*==xY*Yxxx+xYx*==**:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~---------------------------------------------------------------------------------------...... -~=*YVV$$$$$VVVVVVYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYYYYYYYYYxxx*****=========*xxYxxYx********xxxxxxYYVVYYYYxxxxxxxxxxxxxxYYYVVVVY=~.............................................................................................................................................................--.---.----------------------------------~+:~~~-~--------.. .~=====+:~-~~:=*+::~--.. ..---~+:**-..............................................................................----------------------------------------------------------~---~~=x*==*YxxYxx=xYx*===**:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~-------------------------------------------------------------------------------------...... -+*YV$$$$$$$$$$$VVVVVVYYYYYxxxxxx***************xxxxxYYYYYYYYYxxx****=====**xxYYYx*******xxxxxYYYVVVYYYYxxxxxxxYxxxxYYYYVVVVVx+-..........................................................................................................................................................-.---------------------------------------:::~~~---------... .:====++~----~:+*+::~--.. ..---~:~**-...............................................................................-------------------------------------------------------------~+Yx===xYxYx*xxYY**=**x*:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~---~------------------------------------------------------------------------------------...... -+xV$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVYYYYYxxxxxx***********==*==****xxxYYYYYYYYYxxx********xYYxxxxxxxxxxxxYYYYYVVYYYYxxxxxxYYxxxYYYYVVVVVVY*:-.......................................................................................................................................................--.-------------------------------------~:::~~~--------.... .:==+++:~-----~:+==::~--.. .---~~~**-...............................................................................------------------------------------------------------------~:xx*==*VYYx*xYYYx*=***x*:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~-----------------------------------------------------------------------------------...... .:*YVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVYYYYxxxxx******================****xxxxYYYYYYYYxxxxxxxxxYxxxxxxxxxxYYYYYYYYYYYYxxxxxYYYYYYYYYYVVVVVYYx*:-....................................................................................................................................................-----..---------------------------------:::~~~~-------..... -+==+++:~--..---~:==:~~--.. .---~-~*=-.-...........................................................................-.------------------------------------------------------------:*x*==*YYYx**xYYx*==**xx*:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------------------------------------------------------------------------------------...... .:**xxYYVV$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVYYYYxxxxx********======================****xxxYYYYYYYYYYYYYYYYxxYYxxYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxYYYYYYYYYVVVYYYYYYx=~-.................................................................................................................................................-.-------------------------------------~::~~~~~-------..... -+=+++::---....--~:+=:~~--.. ..----~==-.-...........................................................................-------------------------------------------------------------~*Yx*=*xYYx**xxxx**==**x**+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-----------------------------------------------------------------------------------....... -+==***xxYYVVV$$$$$$$$$$$VVVVVVVYYYYYxxxxx*******========================*******xxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxx*=~..............................................................................................................................................--.-------------------------------------~::~~~~~------...... -+=+++:~---......--~+=:~~--.. ...-..~=+-.............................................................................---.--------------------------------------------------------~=Yx*==*YYx**xxx*x*==**xx**:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~-------------------------------------------------------------------------------....... .-=****xxxYYVV$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVYYYYYxxxxx*****===============********xxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxx****+~..........................................................................................................................................-.-.-------------------------------------:::~~~~~------...... -+=+++:~--........--~+=:~~--.. ......~=+-.............................................................................-.---------------------------------------------------------~+Yxx==*xxx***xx=**===*xxx**:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~---~----------------------------------------------------------------------------....... -+*******xxYYVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVYYYYYYYYxxxxxx*********xxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYxxxYYYVVYYYYYYYYYYYYYYYYxxx***======+~-......................................................................................................................................-.-.---.--.-----------------------------~::~~~~~------....... -++++:~~--..... ...--:=:~~--.. ......~+:-........-.............................................................-..-.-.-.--------------------------------------------------------~+YYx*=**xx***xx==**==*xxYx**:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~--~---------------------------------------------------------------------------....... ~=*********xxYYYVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVYYYYYYYYYYYxYYYVVYYYYYYYYYYYYYYYxxx**=++::::~:~--...................................................................................................................................-.--------------------------------------:::~~~~~------....... -+++::~~--.... ..-:=:~~--.. ......-::-.........-..-.........................................................-..-.-.---------------------------------------------------------~+xYx*********xx=+**==**YYYx*x:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~-~--------------------------------------------------------------------------...... .:=****==****xxxYYYYYYYYYYYYYYVVVV$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYVVYYYYYYYYYYxxx*****==+:~---------...........................................................................................................................-....-..--.---------------------------------~::~~~~~~------...... -+++::~---... .-:=:~--... ......-~~-..........-.............................................................-.-.-..-------------------------------------------------------+xYxx*********x=~=*==**xYYxxxx:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------------------------------------------------------------------------....... -:=***=====****xxYYYYYYxxxxxxxxxYYYVVV$$$$$$$$$VVVVVVYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxx******xxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVYYYxxYxxxx*=+::++=++~-.....-----...........................................................................................................................-.--------------------------------------~:~~~~~~------........ -++:::~--.... .-:=:~--.. .......-~---....-.......-......................................................-.--.-.-..------------------------------------------------------:xYY*****==***x=~+**=**xYVYxxxx:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~-----------------------------------------------------------------------....... .:=**==*=======**xxxYYYYxxxx******xxYYVVVV$$$$VVVVVVYYYYxxxxxxxx******************************xxxxYYYYYYVVVVVVVVVVVYYYxxxx***=+:---~~::~-. .....----.........................................................................................................................-.------------------------------------::~-~~~~-------....... -++::~~--... .:+~~--.. .......~~-.-.--.......-.......................................................-.-..--.-.------------------------------------------------------:xYx*****=+=**x=~~=*=**xYVVYxxxx:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------------------------------------------...... .:=***======+++===**xxxYYxxxx*********xxYYVVVVVVVVVVVVYYYxxxx**************************************xxxYYYYVVVVVVVVVYYYx*===+++:~-. ..---.. ..-~--..................................................................................................................--.-.--.---------------------------------~:~--~~~--------....... -++::~~--... -++~~--.. .... .~~----.-.--.....-.-...-................................................-.-.-.-.-.-----------------------------------------------------+xYx*=***+~=***=--===**xYYVYxxxxx:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~-------------------------------------------------------------------....... .~=****=====++++++===***xxxxxxxx*********xxYYVVVVVVVVVVYYYYxxx***************************************xxxYYYYVVVVVVYYYx*=+~~~~~~-. .. ..--~--.................................................................................................-.............-.--------------------------------------~:----~---------...... .++::~~--... -++~~--.. .. .~-------..--..-....-..................................................-.-..-.-.-.----------------------------------------------------+xYx==***+-+***=-.+==**xYxYVYx*xxx:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~-~-------------------------------------------------------------....... -+****====+++++:++:+++==***xxxxxx*********xxxYYVVVVVVVVYYYYxxxxxx**************************************xxxxYYYYYYYYxx*=:-...... ....--~~-............................................................................................................-.--..----------------------------------:~--~~~~--------....... .++::~~--.. -+:~~--.. . .~---.--.--.-----........-...........................................-.-.---.-.-----------------------------------------------------~+xY*++=**+-~=**=-.:++**xYY*YYY*=xxx:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~--------------------------------------------------------------...... .~=***===++++++:::::::+++==****xxx*********xxxYYYVVVVVVYYYYxxxxxxxxxx**************xxxxxxxxxxxxxxxx**********xxxxxxx***+~- .....--~~~-......................................................................................................-.-.-------------------------------------~:----~~~--------...... :+::~~--... -+:~~--.. .:---.-----.-.-.--.--.-..-........................................-.-.-.-.--.--.---------------------------------------------------~=xx=~:=**+.-=**=-.~+:=xxYY**YY*+=xxx:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~--~-----------------------------------------------------------...... -:=***===++++++:::::::::++===***************xxxYYYVVVVYYYYYxxxxxxxx**xx**********xxxxxxxxxxxYxxxx************=********=+~. ....---~:~-..................................................................................................-..-.-------------------------------------~~---~~~~-------....... :+::~~--... ~+:~~--.. .:----.-------------.-.--.........................................-.-..-.----..---------------------------------------------------~*xx+~~:**=-.+**+-.-:~+*YYY**=xx*:=xxx:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~--~-------------------------------------------------------...... ~+***===++++++++::::::::+++====*******xxxxxxxxxYYYVVVVVVYYYYYxxxxx***xxx*xxxxxxxxxxxxxxxxxYYYxxx********===++::++=====+:-. ...---~::~-.................................................................................................-.-.------------------------------------~~---~~~~~------....... ~=::~~--... .~+~~--... .:----------.--.------.-.-.-..-...............................-..-..-.---.--.----------------------------------------------------:*x*:-~~=*=- +**+..-~-:=xYY**++**=-=xxx:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-----------------------------------------------------...... .~+*x*===++++++++++++:::+++++====*****xxxxxxxxYYYYVVVVVVVVVVVYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*****xxxxx***=====++:~~-.--~:::::~- ..--~~::~-...............................................................................-..-.-........-.--.-----------------------------------~~-.--~~~~-------..... . -++::~--... .~+~---... -~---------------------------.................................-.-.-.---.-.--.--------------------------------------------------~+xx=~.--:*+- :**:...--~+=YY**=~~==:.=xxx:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~---~-------------------------------------------------...... .~+*xx*==+++++====+++++++++++====*****xxxxxYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYxxxxxxxxYYYYYYYYxx*==+++++======++++:::~~. ...----. ..---~~::~-.........................................................................-....-..........--.--------------------------------------~~..--~~~~-------..... .++::~---... .~+----... -~-------------------.-----.-.-.-..-.-.--.-................-..-.-..--.--.-.---------------------------------------------------:=x*+-...:=+-.~*=~...---:+xx**=~ -==-.*xY*:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~-~------------------------------------------------..... -+*xxx**==++++=================*****xxxxYYYYYVVVVVVVV$VVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYxx*=+:~---~~~:::~~~~~~~-. ...---~~::~.......................................................................-....-.........-.-.--------------------------------------~-..-~~~~~--------.... +++:~~--... .~:----.. ~~---------------------------.-..--.-.-..--.-...-.....-..-.-.----.--.--.-.--------------------------------------------------~+**=~....~++. -++-...---~:*x**=: ~=: -*xYx~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~-~-~-~-------------------------------------------...... -~+*xYxx**===+=====*************xxxxxxYYYVVVVVVVVVVVV$$V$$$$$$V$$VVVVVVVVVVVVYYYYxxxx**=+:~--................ ..---~~:::-........................................................................-........--.--..------------------------------------~~..--~~~~~~------..... ~=+:~~---... .:~----.. ~------------------------------------..-.--.--.--.--.--.-..-.--.----.------------------------------------------------------:=**+-....-::. .~~....---~:===*=:. ~+- -*xY*~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~--~----------------------------------------...... -:=xYYYxx**========******xxxxxxYYYYYYVVVVV$$$$V$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVYYxx*****==++:~~--....... ...--~~~::~-.................................................................-.............-.--.-------------------------------------~~..--~~~~~-------..... -=+::~---... -:----... :--------------------------------------.---.-.-..-.---.-.--.--.--..--.---------------------------------------------------~+==+~.....-~-. ... ....--~::+=*=+- ~~ ~*YY*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~-~---------------------------------------...... .-:=*xYYYxxx************xxxxYYYYYVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVYYYxx*===+++++::~~--....... ...--~~:::-...........................................................................--.---.-------------------------------------~-..-~~~~~~~------..... ++::~~---... .-:----.. .:----------------------------------.------..-.--..-.-.-.--.-.-.--------------------------------------------------------~:+=+:-......... ..---~~:+=*=+: ~. :xYY*~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~-~-~--~----~--------------------------------..... .-~+=*xYYYYYxxxxxxxxxxxxYYYYYVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVYYYx**=++:::::::~~~---..... ...--~~~::~-.........................................................................--.-.--------------------------------------~-..-~~~~~~~~~----..... ~=+:~~---.... .-:----.. .~-----------------------------------------.--.-.-------.--------------------------------------------------------------~:::~-......... ..---~~:+=*=+:- - :xYY=~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~-~~---~----~----------------------------..... ... .-~:+=*xYYYYYYYYYYYVYVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVYYx**=++::~~~~~~~----.... ....--~~:::-......................................................................--.-.----.---------------------------------~~..--~~~~~~~------..... .=+::~~---... .~~.--... -~--------------------------------------------.-------.--------------------------------------------------------------~:~~~-......... ...--~~:+=*=+:~. .+xYx+~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~--~-------------------------------..... ~+===+::~~~~~~~~::=*xYV$$$$$$V$V$$$$$$VVVVVVVVYYYYYYYxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVYYxx*=++:~~~~~~~------.. ....--~~~::~....................................................................--.----------------------------------------~-..-~~~~~~~~~----...... :+::~~---.... .:-.-... ~~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~~---......... ..--~~::=*=++:~ .=xx=+~-~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~-~-~------~------------------------...... .~+xV$$$$$$VVVVV$$$$$$$$VVVVVYYYYYYxxxxxxxx***xxxxxxxYYxxx*==+::~~~~~-~~~::=*xYVVYYYxxx**=+:::~~~~~~----.. ....--~~~::~-...............................................................-.-.-----------------------------------------~-..-~~~~~~~~~~----..... -=+:~~~---... .-:-.... ~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~:~........... ..--~~::=*=+++:- .=xx++~-~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~-~~~~~~~~~~~~~-~-----~-----------------------...... -~=*YV$#######$$$VVYYYYxxxxxxxx*****xxxxxxxxxxx*==+:~~--------.--.--...---~+=*****====+++::::~~~~~~--... ....--~~~:::-.............................................................-.-.-.---------------------------------------~-..-~~~~~~~~~~----..... ++::~~----... .~~..... .~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~-........... ..--~~::=*=+++::- .=x=::~-~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~---~---------------------...... .-~:=*xYVV$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYx*==+:~--------------------------...--:+====+++:::::::::~~~~~--.. ...--~~~:::-..........................................................----.----------------------------------------~~..--~:~~~~~~~----...... -=+:~~~---.... .:-.... -~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~-.......-... ..--~~::=**=+++:~. .-**:::~-~~~~--~-~--~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~-----~----------------------..... .....---~::++==*****xxx****==++:::~~------------------------------.------..-~:===+++++:::::::::~~~--... ...-~~:::++~.......................................................-.-.-.-.--------------------------------------~~..-~~:::~~~~~~----...... ++::~~----.... .:..... ~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~............ ..--~~::=***=+++~- .-=+~::--~-~~--~-~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~-~-~~~~--~-~---------------------...... ............---------------------------------------------------------.-.--..-.-:+==++++::::::::::~~---.. ...-~:::++=~.....................................................--..-.----------------------------------------~-..-~::::~~~~~~---...... ~=+:~~~----.... .-~.... .~------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-.. ....-.... ..--~~:+=****=++:~. .~+:~::----~~--~--~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~--~~~~~~~~~--~-~----------------..... ..........-----------------------------------------------------------.-.------.--~++=++:::::::::::~~---.. ..-~:::++==:-.................................................-.--..----------------------------------------~~- .-~::::~~~~~~----..... ++::~~----.... .~-... . -~----------------------------------------------------------------------------------------------------------~~- ...--.... ..---~:+=****x=+::~. .-~~~:~~-~-~---~--~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~-~~~~~~---------------------..... .........----------------------------------------------------------------.-----...-~:+++::::::::~~~~~~--.. ..--~:++==**:-..............................................-.-.-.-.---------------------------------------~~- .-~:::::~~~~-----...... ~=+:~~~----.... -:... . ~~--------------------------------------------------------------------------------------------------------~~- ...---... ..--~~:+=******++:~- ..--~~+~-~----~---~--~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~~~~~~-------------------..... ........----------------------------------------------------------------------..--..-~:++:::::::~~~~~~~---.. ..--~:++=**xx:-............................................-.-.-.-..--------------------------------------~~. .-~:::::~~~~~----...... ++::~~~---..... .-- .. .~-------------------------------------------------------------------------------------------------------~~- ...--.... ..---~::=*******+::~- .---~~+~---------~~--~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~-~~~-~----------------..... .........---------------------------------------------------------------------.-.-..-.-~:+:::::~~~~~~~~~---.. ..-~~:+==**xxx+-..........................................--.-.-..---------------------------------------~~. .~~:::::~~~~~----...... -=+::~~----..... .~. ... -~-----------------------------------------------------------------------------------------------------~~- ..---.... ..---~~:=********+:~~. .--~~:+----------~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~--~~~~~~---------------...... ........---------------------------------------------------------------------.----..--.--~++:::~~~~~~~~~~~--.. .--~::+==**xxYx+-........................................-.--.-.----------------------------------------~~ .~~::::::~~~~----...... +++:~~~----..... -~ ... ~----------------------------------------------------------------------------------------------------~~- ...---... ..---~~:=*********::~-. ..--~~::----------~---~-~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~-~~~~-~~---~-----------...... ..........----------------------------------------------------------------------------...-.-:+:~~~~~~~~~~~~~--.. .--~:+==***xxYYY+-...................................-.-..-.-------------------------------------------~~ .~:::::::~~~~-----...... -=+::~~~----..... .~- ... .~--------------------------------------------------------------------------------------------------~~- ..---... ..---~~:=****====*=:~~- .---~~:~------------~---~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~--~~~~-------------..... .........--------------------------------------------------------------------------.-.--...--~::~~~~~~~~~~~~~--... .--::+==**xxxYYVY:-..................................-.-.-..------------------------------------------~~ .~~::::::~~~~-----...... :=+:~~~~---..... .~. .... -~------------------------------------------------------------------------------------------------~~- .----.... ..---~~:=***======*=:~~- .---~~+~-------------~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~-~~~~~~------------..... ........-----------------------------------------------------------------------------.--.-.-..-~::~~~~~~~~~~~~---.. .-~:++==**xxxYYVVx:-..............................--.-.--.-.------------------------------------------~ .~::::::::~~~-----....... -=+::~~~~---..... .~- .... .~-----------------------------------------------------------------------------------------------~~- ..---.... ...---~~:=**========*+~~-. ..---~:+~-----------------~-~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~-~~-~~~------------..... ........---------------------------------------------------------------------------.---.-.------~::~~~~~~~~~~~~--... .......-~:+==***xxxYYVVVx~-..........................-..-.--.---.-----------------------------------------~~. .-~::::::~~~~~----....... :=+::~~~~---..... .~. ... -~---------------------------------------------------------------------------------------------~~. ..---.... ...---~~:=**===+++++==:~~-. .----~::--------------------~---~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~--~-~~-------------..... .........----------------------------------------------------------------------------.-.-----.--.-::~~~-~~~~~~~~---.........------~:+==***xxxYYVVVV*-.........................-.--.-..----------------------------------------------~. .-~:::::::~~~~----....... -=++:~~~~~---..... .-- .... ~--------------------------------------------------------------------------------------------~~. ..----.... ...---~~:=**==+++::+++=~~-- ...--~~+~-----------------~----~--~~~-~~~~-~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~-------------..... ........-----------------------------------------------------------------------------------.--.----::~~~-~~~~~~~~~-----------~~~~~::+=***xxxxYYYVVVV=-.........................-..-.-----------------------------------------------~- .-~:::::::~~~~-----...... :=+::~~~~----..... ..~. ..-.. -~------------------------------------------------------------------------------------------~-. ..----..... ...---~~:=**=++:::::::++~--. ..---~~+~----------------------~---~-~~~~~-~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~-~-~-----------..... ........--------------------------------------------------------------------------------.--.-.---.--~:~~---~~-~~~:::~~~~~~~~~::::::++=***xxxxYYYVVVVY+-.......................-.-..-----------------------------------------------~- .-~:::::::~~~~-----....... .==+:::~~~----..... .-~ ..--. .:------------------------------~:~--------------------------------------------------------~-. ..----..... ..----~~:=**==+::~~~~::+:~--. ..---~:+-------------------------~-~---~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~-~-------------...... .......--------------------------------------------------------------------------------.-.----.-----~:~----~~~::+:+::::::::+++++++++=***xxxxxYYYVVVVx~-....................--.-.----.-------------------------------------------~~ .~:::::::~~~~~----....... :=++::~~~~----..... .-~. ..---. -~-----------------------------~+=~------------------------------------------------------~-. ..-----.... ..----~~:=***++:~~~~~~~:+~---. ..---~::---------------------------~----~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~---------....... ........-------------------------------------------------------------------------------------.-.-.-..-~:~~~~~~~::++==+++++++===+=++++=***xxxxxYYYVVVVV*-...................-.-.--------------------------------------------------~ .-~:::::::~~~~-----....... .+=+::::~~~----..... .~- ..---. .:-----------------------------:++=~----------------------------------------------------~-. ..----..... ...----~~:+***=::~~---~~~:+~--. ..---~~+~------------------------------------~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~------------..... ........----------------------------------------------------------------------------------------.----..~+:~~~:::++==*==============++=****xxxxxYYYVVVVY+-.................--.---.-----------------------------------------------~. .-~:::::::~~~~-----....... -=++::::~~~----..... .-~. .----.. .~~---------------------------~++++=~-------------------------------------------------~~- ..-----.... ...----~~:+***=+~~------~~::---. ..---~~+-------------------------------------~-~~-~~~~~~~~~-~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~-~---------...... ........-------------------------------------------------------------------------------------.--..--.---~++:::+++==**************======***xxxxxYYYVVVVVx~-....-........-.-.----------------------------------------------------~- -~::+:::::~~~~-----...... :=++::::~~~----...... ..~- .-----...~~--------------------------~:++++=+------------------------------------------------~~- ..----...... ...----~~:+***=+~--------~~:~---. ...--~~::----------------------------------------~-~-~~~~~~~-~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----------...... ........--------------------------------------------------------------------------------------.-..-----.-~=++++++==**xxx***********=====***xxxxxYYYVVVVV=-............--..----------------------------------------------------~- .-~:++::::~~~~-----....... .==+:::::~~~----...... ..-~. ..-----..-:-------------------------~:::::++=~----------------------------------------------~-. .----....... ...---~~~~+***=:~--.....---~:---. ..---~~+~------------------------------------------~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~---------...... .......--------------------------------------------------------------------------------------------.-..---:==+++===**xxxxxxxxx*****=====***xxxxxYYYYVVVVY:-.-..-..-.--.-.----------------------------------------------------~~ .-~::+::::~~~~~-----....... ~=++:::::~~~----....... ...~. ..------.-:~-----------------------~::::::++=:---------------------------------------------~-. ..---...... ...---~~~~:*x**+~-.......---~:---. ..--~~:+-----------------------------------------~---~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------...... .......------------------------------------------------------------------------------------------.-.--.----+=======**xxYYxxxxxxx****=====***xxxxxYYYYVVVV*-.-...-.-..-..-----------------------------------------------------~. .-::++::::~~~~-----....... .==+++:::~~~~-----...... ....~- ..---~--.-:~----------------------~::~~~~:++=:-------------------------------------------~~-. ..---....... ...----~~~:=***+~.... ....---:~--.. ..---~~+:---------------------------------------------~-~--~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~-----------..... .......-----------------------------------------------------------------------------------------.---.-.-.---=======**xxYYYYxxxxx****=====****xxxxYYYYYVVVY:-..-.-.--.-.-----------------------------------------------------~- .-~:++:::::~~~~-----....... ~==+++:::~~~~-----....... ....-~. ..---~~---~:--------------------~~:~~---~:+++:------------------------------------------~~- ...---....... ...----~~~:=***+~.. ...---:---. ...---~:+~--------------------------------------------------~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~---------..... ........--------------------------------------------------------------------------------------------.--.-.--~======***xYYYYxxxxxx****==+==***xxxxYYYYYVVVY*--...--.--------------------------------------------------------~~ .~::++::::~~~~-----....... +==+++::::~~~~----................-~.. .---~~~--::-------------------~~~~-----~::++:-----------------------------------------~~. ...--........ ....---~~~:+***=~. ...--~~---. ...--~~::-------------------------------------------------~----~-~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------...... .......------------------------------------------------------------------------------------------------.-.---:*=====**xxYYYYxxxxxx***=====***xxxxYYYYYYYYYY:-.------.----.-------------------------------------------------~. .-~:+++::::~~~~----........ -*==+++::::~~~~-----..............-~-.. .---~~~~~::-----------------~~~---...-~::+++~---------------------------------------~~-. ..--......... ....---~~~:+***+~. ...--:---. ..---~~+~------------------------------------------------------~--~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------...... .......-------------------------------------------------------------------------------------------------.-.---======***xYYYYYxxxxx***===+==***xxxxYYYYYYYYY=----.---------------------------------------------------------~- --:++:::::~~~~-----....... +*===+++:::~~~~-----............--:~.. .----~~~~::~--------------~~~--......-~::++:~--------------------------------------~~- ..--......... ...---~~~~+***=~. ...-~:---. ..--~~:+--------------------------------------------------------~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------...... .......-----------------------------------------------------------------------------------------------.---.-.-:*=====**xxYYYYxxxxxx***==+==****xxxxxxxxxxxx*~-------------------------------------------------------------~ .-~:++:::::~~~-----........ -*====+++::::~~~~~-----........---~~.. ..--~~~~::+~-----------~~~~--......-~~:::::~-------------------------------------~~~.. ............. ...----~~~:=**=~. ...-:~--. ..---~~+~--------------------------------------------------------~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------...... .......--------------------------------------------------------------------------------------------------------=======**xYYYYYxxxxxx**==+===*****xxxxxxxxxxx+------------------------------------------------------------~. .-::+++::::~~~-----........ :*====+++:::::~~~~------...------::-. ..--~~~~:++~-------~~~~~-........--~~::++:~~~~~--------------------------------~~~~-.................. ...---~~~:+**=:. ...-:---. ..---~~:+---------------------------------------------------------------~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------...... .......---------------------------------------------------------------------------------------------.----------:======***xYYYYYxxxxx***=+++==***************=------------------------------------------------------------~ .-~:+++:::::~~~-----....... -=*====+++:::::~~~~~~-----------~::-. ..--~~~~:+:~--~~~~~---.........---~~:::::~--------~~~~~~~~-------------------~~::~--.....---....... ...---~~~:+***:. ...:~--. ..---~~+:-----------------------------------------------------------~------~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------...... .......---------------------------------------------------------------------------------------------------------======***xYYYYYxxxxx***=++++==***************~----------------------------------------------------------~- .-~:+++::::~~~~----........ .:**====++++:::::~~~~~-------~~~~::-. ..--~~~::++::::~-... ......---~~~~~~~~-....... . .....---~~~~~---------~~:::~~----------...... ...---~~~~:=**+. ..-:--.. ..---~~:+--------------------------------------------------------------~--------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------...... ......-----------------------------------------------------------------------------------------------------.----:*=====**xxYYYYxxxxx***=+++++=====*==========:----------------------------------------------------------: .-~:++++::::~~~-----........ -=*=====+++++:::::~~~~~-~~~~~~~:++-. ..--~~~::=+:::~-. .....----~~~~~~--............. ..--~~~~-~~:+:::~~~~~~~-----...... ...----~~~:=**+- ..:~-.. ..---~~::------------------------------------------------------------------~----~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~---------...... ........---------------------------------------------------------------------------------------------------------~=======**xxYYYxxxxx***=++::++==========+====+---------------------------------------------------------~~ .-~:++++::::~~~----........ .:**======+++++::::::~~~~~~~~:::++-. ..--~~~:++:::~-. ......----~~~~---.................. .-~~:::::::::~~~~~-----.... ....----~~:+**+- .-:-... ..---~~:+~------------------------------------------------------------------~--~--~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----------...... ......-.---------------------------------------------------------------------------------------------------------+======**xxYYYxxxx***==+:::::++++++++++++++++~--------------------------------------------------------~. .-~:++++:::~~~~----........ -+***======+++++:::::::~:::::++=+- .---~~::++::~~-. .......------------...................... . .-~::::::~~~~~----.... ....----~~:+**=~. ..:~... ...--~~~+:--------------------------------------------------------------------------~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------...... ........----------------------------------------------------------------------------------------------------------~======***xxxxxxxx**===+:~~~~::::::::::::+::+:--------------------------------------------------------~. .--:+++++:::~~~-----....... .~*****=====+++++++::::::::+++==+- ..---~~:+++::~--. ...............-------------............ .... ....-~~:+::~~~~----... ...---~~~:+=*=~. .-:-.. ..--~~~:+-------------------------------------------------------------------------~-----~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~---------...... .......-----------------------------------------------------------------------------------------------------------=======***xxxxx****==+:~----~~~~~~~~~~::::::+-------------------------------------------------------~~ .-~:+++++:::~~~-----....... .-+*****=======+++++++++:++++===:- ..---~~:++::~~-. ..--------~------------......... .......------~::++:~~----... ...----~~~:+*=:-. .:~... ..---~~~+:------------------------------------------------------------------------~------~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----------...... ........----------------------------------------------------------------------------------------------------------+=======***xxx***==++:~--...---------~~~~:::+-------------------------------------------------------~~ .-~:++++::::~~------....... .~*******========+++++++++===*=~ ..---~~:++:~~-. ..--------~~~-----------------------------------~-~--~~:::::~--... ...----~~~:+**:-. .~:... ..--~~~:+--------------------------------------------------------------------------------~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----------...... ........---------------------------------------------------------------------------------------------------------.-:========******===+::~~. ........---~~~:~+~------------------------------------------------------~- ..-~:++++::::~~-----....... .-:********==========+=====**=:. ..---~:++:~~~. ..------------------------------~~~~~~~~~::::::::::::::::::::~-... ...---~~~:+=*+~-. .-:-.. ..---~~:+~-------------------------------------------------------------------------------~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~---------...... ........-----------------------------------------------------------------------------------------------------------~==+++++=======+++:~~-. ..--~~~~~+~------------------------------------------------------~- .--~:++++::::~~------...... .~=x*********============**=:. ..--~~:+:~~~- ...-----------------.................---~~::+++++++===++++::~--.. ...----~~::+*+:-. .~~... ..---~~::+--------------------------------------------------------------------------------~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----------...... ........------------------------------------------------------------------------------------------------------------==++++++++++++::~~--. ..--~~~~~::------------------------------------------------------~-...--~:++++::::~------....... .-:*x**********========***=:- ..--~~:+:~~-. ...-.---...--------.... .-~::++++++=====++::~-. ...---~~~:+==:~-. -~-.. ..---~~~:+~----------------------------------------------------------------------------------------~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~--------...... ........------------------------------------------------------------------------------------------------------------++::::~::::::~~~--. .--~~~~~::------------------------------------------------------~~...--~++++++:::~------....... .~=xx*******************=:- ..---~:+:~~-. .....-.........----.... .-~:+=======+++++::~. ...---~~:::==+:-..... .~-... ..---~~:+:--------------------------------------------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~--------..... .......------------------------------------------------------------------------------------------------------------+::~~--~~~~-----.. ..--~~~~~::------------------------------------------------------~~...-~:++++++:::~-----....... .-:*xxx**************x*=:-. ..---:::~~-. ...-...................... .-~:+=======+++::~~-. ...---~~~::+==:~-....... .~-... ..---~~~:+--------------------------------------------------------------------------------------~-~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------..... ........------------------------------------------------------------------------------------------------------------::~~-----~-----... ..--~~~~~::------------------------------------------------------~~...-~:+++++::::~------...... .~=x**x*x*********x**+~-. ..--~:::~-. ..-.......... .......... ..-~:=========++:~-... ...---~~~::==+~---....... . ..-~... ..---~~~:+~--------------------------------------------------------------------------------------~----~-~-~~~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----------...... ........------------------------------------------------------------------------------------------------------------::~--.------...... ..--~~~~~::-------------------------------------------------------:-..-~~++++++:::~------...... .-:*xxxxx********x*=:~. ..-~:+:~-. ............. ......... ......-~+=========+:~---.. ...---~~~::+*=:~-----...........-~-.. ..----~~~+:--------------------------------------------------------------------------------------------~---~~~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~--------...... .......------------------------------------------------------------------------------------------------------------::~--..-----..... .---~~~~~::-------------------------------------------------------:-..-~~:+++++:::~~----...... .~=xxxxxx*****xx*+~-. ..--~::~-. ............. ........... .......-~:+===***==++:~---.. ..---~~~::+==+~~~~----.........-:-... ..---~~~:+-------------------------------------------------------------------------------------------------~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------..... ......-------------------------------------------------------------------------------------------------------------::~~-..----...... .---~~~~~:~-------------------------------------------------------~~..--~:+++++:::~~----...... .-:xxxxxxxx**x*=:~. ..-~::~-. ............. ...-------....-----:+===****==+::~~-... ..----~~:::=*+::~~~~-----.....--:~... ..---~~~:+~---------------------------------------------------------------------------------------------------~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------..... .......-------------------------------------------------------------------------------------------------------------::~~-..----...... .---~~-~~:~--------------------------------------------------------:---~~:+++++:::~~----...... .~*xxxxxx*xx*=~-. ..-~::~-. ............. ...----~--------~:+==+=****==+::~~--... ...---~~:::=*=+:::~~~~~---------:~... ..----~~:+:------------------------------------------------------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------...... ........------------------------------------------------------------------------------------------------------------::~~--.----...... .------~~:~--------------------------------------------------------:~---~:+++++:::~~----...... .-+xxxxxxxx*+~. ..-~::~.. ............ ......--~~~~~~~~~~::+=++=****=++::~~--.. ...---~~~::+*==++::::~~~~------~:~-.. ..---~~~::------------------------------------------------------------------------------------------------------~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------..... ........------------------------------------------------------------------------------------------------------------+~~~-------...... .-----~~~+---------------------------------------------------------~:---~:+++++:::~~----...... .~*xxxxxx*:-. .-~:~-.. ...................--~~~~~~~~::+=++=***==++:::~~--.. ...----~~::+**==+++::::~~~~~~-~~::-.. ..---~~~:+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------..... .......------------------------------------------------------------------------------------------------------------~+~~~-------..... ..-----~~~+----------------------------------------------------------:~--~::++++:::~~~---...... .~=xxxxx*:- .-~~--........ ...-----...--.....--~~::~~::+=+:+=**===++:::~---.. ...---~~~::+**====++++::::~~~~~:+~--.. ..---~~~:+~------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-------...... ........-----------------------------------------------------------------------------------------------------------:+~~~~------..... .------~~~:----------------------------------------------------------~:~-~~:+++++:::~~---....... .-+xxxx*+- .----............. .------------...--~::::::+=::+=***===+++::~--......----~~~::+=***=====++++:::::::+~-... ..----~~:+~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------...... .......------------------------------------------------------------------------------------------------------------:::~~~------..... .------~~::-----------------------------------------------------------::-~~:++++::::~~-----........ ..-:*xx*+~. ..--...--............. .--~~~--~~---...-::::::+=::++=**====+++::~---------~~~::+=x****=====+++++:::++~--.. ..---~~:+~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------...... .......------------------------------------------------------------------------------------------------------------+::~~~------..... .-------~:~------------------------------------------------------------:~~~::+++::::~~-----..........-:=xx=~. ....--------............. ..-~~~~~~~~--..-~~~:::++:::++**=====+++::~-----~~~~::+=xx*****======+++++++~-.. ..---~~:+~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---~-~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~--------..... .......-----------------------------------------------------------------------------------------------------------~+::~~~------..... ..-------~:-------------------------------------------------------------~:~~~:++++:::~~~------.......-~+*=:-. ...------------............. .-~:::~::~---~~--~:::~~~::+=**======++:~~~~~~~~::+=xx*x******=========+~-... ..---~~:+~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--~----~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~-------...... .......-----------------------------------------------------------------------------------------------------------:+::~~~-----...... ..-------~:--------------------------------------------------------------~:~~:++++::::~~--------....--:++-. ...----------------.............. .-~::::::~--~-..-~:~~~~~::+**=======++::~~~::::=*xxx*********======:~-.. ..---~~::~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---~~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~-------...... .......-----------------------------------------------------------------------------------------------------------++::~~~----....... .--.-----:~---------------------------------------------------------------::~~:++++:::~~~---------.---~-. ..---------------------............. ..-:+::::~--:....~~---~~~:+=****=====++::::::+*xxxxxx********==*=:--.. ..---~~::-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-~~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~-------...... .......----------------------------------------------------------------------------------------------------------~+:::~~~---.-..... ..-..-----:-----------------------------------------------------------------::~::+++::::~~~~~~---------.. ..------------------------.............. .-~:++:::~~~.....-----~~~:=******====++::++*xxxxxxxx*********+~-... ...---~::~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-~----~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------...... .......----------------------------------------------------------------------------------------------------------:+:::~~~---....... ....-----~:-----------------------------------------------------------------~+:~::++:::::~~~~~~~-----.. ..---------------------------............. .--~++:::~:.......-----~~:+*******====++=*xxxxxxxxxx******=:~-.. ..---~~::~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-~----~--~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------...... .......----------------------------------------------------------------------------------------------------------++:::~:~---....... ....-----:~------------------------------------------------------------------~+::::++::::~~~~~~~---.. ..-----------~~~~~---------------............. .-~:++:::-. ......----~:+********====*xxxxxxxxxxx*****+~-.. ..---~::~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------...... ........--------------------------------------------------------------------------------------------------------~=+:::~:~---....... ...------:--------------------------------------------------------------------:+:::::::::::~~~~~--.. ..------~~-~~~~~~~~~~---------------............ .--~++::: .......---~~+=*********xxxxxxxxxxxxxxx*+~--. ..---~~::-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------...... .......---------------------------------------------------------------------------------------------------------:++:::~~~---..-... ....-----~:---------------------------------------------------------------------:+::::::::::::::~~-.. ...----~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------------............ ..-:+::. .....--~~:=******xxxxxxxxxxxxxxx*=:~-. ...--~~::~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------...... .......---------------------------------------------------------------------------------------------------------+++::~~~~---...... ....-----:~----------------------------------------------------------------------++:::::::::::::~--... ..---~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------------............. ...~::. .....---~:=***xYYYxxxxxxxxxxx*+:~-. .----~::~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------...... .......--------------------------------------------------------------------------------------------------------~=++::~~~~---...... ...-----~:------------------------------------------------------------------------++::::::::::::~--...........----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------------............ -:- ....---~:+*xYYYYYxxxxxxx*=+~--. ..--~~::~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------...... .......--------------------------------------------------------------------------------------------------------+=++::~~~~---..... ...-----:~------------------------------------------------------------------------~++:::+::++:::~---........---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-------------........... -- ...---~:+*YYYYYxxxx**+:~-. ..---~~::~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------...... .......-------------------------------------------------------------------------------------------------------~=+++::~~~~---..-.. .....---:--------------------------------------------------------------------------~++::++++++:~------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~----------......... . ....--~~+*xYYYxxx*=:-.. ..--~~::::-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------...... ........------------------------------------------------------------------------------------------------------+=+++::~~~~---.--.. ......--~:---------------------------------------------------------------------------~+++++++++:~----------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------------~~~~~~~~~~~~~---... ...---~+*xxx**=+:~-. ..--~~::::~------------------------------------.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------..... .......------------------------------------------------------------------------------------------------------~==+++::~~~~---.... ......--:-----------------------------------------------------------------------------:++++++++:~------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~-~~~:::+++====*******xxxYYYYVVVYYx*==+:~-. ....--~+****==++:-. ...--~~~::::~------------------------------------.----------.--.--.-----------------------------------------------------------------------------------------------------~--~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------..... .......------------------------------------------------------------------------------------------------------+==+++::~~~~---.... ......--~:------------------------------------------------------------------------------:+++++++:~-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~-----------------~~~~~::++=*YVV$$$VVx*=:-. ...--~+**===++:~--..---~~~::::~-----------------------------------------------------------------.--------------------------------------------------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------..... .......-----------------------------------------------------------------------------------------------------:===+++:~~~~~---.... ......--:-------------------------------------------------------------------------------~+++++++~~----~~~::~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~----~----.---------~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----~::=*xY$$$$Vx*:~. ...--~+*====++::~~~~~::::~~-------------------------------------------.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------..... .......-----------------------------------------------------------------------------------------------------===++++:~~~~----... ......--~~--------------------------------------------------------------------------------~++++++~~---~~::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------------------~~~~~~~~~:~::::::::::::::~~~~----~:+*YV$$$Vx+~. ...--~+=====++::::~~~~------------------------------------------------------------------------.----------------------------------------------------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------...... ......-----------------------------------------------------------------------------------------------------:===+++::~~~~----... ......--:----------------------------------------------------------------------------------:=++=:~----~~:::::::~~~~~~~~~~~~~~-~~----------------------~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::~~-----~+*Y$#$Y*:. . .. . . ...--:=+::::~~~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------..... .......---------------------------------------------------------------------------------------------------~====+++::~~~~---.... .......-~~-----------------------------------------------------------------------------------:=+=:~---~~::::::::~~~~~~~~~~-------------------::------~~~~~~~~::::::::::++++++++++++++++:::::~~----~+xV$$V*:. . ................. .--~~~~--..--~:+-----------------------------------------------------------------------.-.--.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------..... ......----------------------------------------------------------------------------------------------------+====+++:~~~~~---... ......--:-------------------------------------------------------------------------------------+=+~~~~~~~::::::~~~~~~~~~~~--~-----------------~*=~----~~~~~~:::::::::+++++++++++++++++++++++++:::~~--.-:=Y$$V=~ ........................ -:=xYVVYx**==+:~---~+~------------------------------------------------------------------.-----.--.---.-.-.--.-----------------------------------------------------------------------------------------------~--~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------..... .......--------------------------------------------------------------------------------------------------:=====+++:~~:~~--... ......-~~-------------------------------------------------------------------------------------~=+~~~~~~:::::::~~~~~~~~~----~:~-------.---.----:xY+~--~~~~~~~:::::::+++++++++++++++++++++++++++++::::~~-.-:*V#$x:. ............................. .~=Y$$$Y*:~-... ...----~~:-----------------------------------------------------------------..----..--.-..-.-.-.-.--.----------------------------------------------------------------------------------------------~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------..... .......-------------------------------------------------------------------------------------------------~=*====++::~~:~~--... ......-~:---------------------------------------------------------------------------------------+:~~~~~~::::::~~~~~~~~-------~+==:~-------------~x$Y=:~~~~~~~::::+=++++++++++++================+++++++::~~-.-+Y$$x:. .................................. -=Y$$V*+~.............----~:~---------------------------------------------------------------.--.--.--..-.--.-..--.--.-.--.-----------------------------------------------------------------------------------------~---~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------.... .......-------------------------------------------------------------------------------------------------+*=====++::~::~~--.. ......-~~--------------------------------------------------------------------------------------~+:~~~~~~:::::~~~~~~~~~--------~:=xYx=:~~~-~~~~~~~:=V$Vx+:~~~:::::+*Y=++++++========================++++++::~---:x$$*~ .................................... ~*V#Vx+~---~~~~~~~~-------~~~::---------------------------------------------------------------.--.-..-.---.-.-.---.---.---.---.----------------------------------------------------------------------------------------~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------.... .......------------------------------------------------------------------------------------------------~**=====++::~::~--.. .....-~:---------------------------------------------------------------------------------------:+~~~~~~:::::~~~~~~~~------~-~~~~~:=xVVVY*=+::::::::+x$#$Vx*++:::::+YV*+:::::+++++=====================++++:::~---+Y$V:. ................------.--............. ~x$#V*:~~~::::::::::~~~~~~~~~~~~:~-------------------------------------------------------------.-..--.-.-..--.-.-.-...-.-..--.-.-.-----------------------------------------------------------------------------------------~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------..... .......------------------------------------------------------------------------------------------------=***====+::~::~~-... ....--:~---------------------------------------------------------------------------------------::~~~~~~:::::~~~~~~:+:~~-----~~~~~~~~:=xV$$$VYx**=++++=xV$#$VY*=+::+=Y$Y=:~~~~~~~~~~~:::++================+++:::~-.-=VV:.........-.--------------------......... . -=$#V=:~::+++++++++::::::::~~~~~~~:~----------------------------------------------------.---.--.--.--.-..-.-...............-.-.-.--.---.--------------------------------------------------------------------------------------~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------..... ......------------------------------------------------------------------------------------------------+****===++::~~:~--.. ....-~~----------------------------------------------------------------------------------------+:~~~~~~::::~~~~~~~~:=***=++::::::::::::+*xV$####$$VYYx**YV$###$Yx*=+=Y#$Y*+::~~-... ..~:+==============+++::~~-.-==-.....--------------------------.......... :Y$$*:::+++++++++++++++:::::::::~~~:~-------------------------------------------------..--.----.-.-.-.-.-.-.-.....................-.----.--------------------------------------------------------------------------------------~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------..... ......-----------------------------------------------------------------------------------------------~*****===++::~~~~-.. ....--:~---------------------------------------------------------------------------------------~+:~~~~~~:::~~~~~~----~:+*YVVV$$$$$$VVV$VVV$$$###########$$$$######$$YxxY$#$Vx=+:~- .-~:+=****=======++++::~-.......--------------------------------........=$$Y+:+============+++++++::::::::~~::-------------------------------------------------..---.--.--....-.-..-.......................--..------.---------------------------------------------------------------------------------~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------..... ......-----------------------------------------------------------------------------------------------=*****===+::~~~~-.. ....-~~----------------------------------------------------------------------------------------~+~~~~~~~::~~~~~~~--------~::+*xxYYVV$#################################$$$####$x=~. .-~+==**=======+++++::~-...------------------------------------....-*$$*++==*=============++++++:::::::~~::------------------------------------------------.--.-.--.--....--..-.................-...-.-.-.--.-.------------------------------------------------------------------------------------~----~-~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------..... .......---------------------------------------------------------------------------------------------+****====++:~~~~--.. ...-~:-----------------------------------------------------------------------------------------~+~~~~~~~:~~~~~~~--------------~~~~~:=V#########################################$V*:- ...-:+==========+++++::~-..-----~------~-~~~--~~~~~----------------*$V*+===**============++=+++:::::::~~~+:-----------------------------------------------..--.--.--..-...--....................-.--.-----.-.-------------------------------------------------------------------------------------------~--~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------..... .......--------------------------------------------------------------------------------------------:*****===++:~~~~~-.. ....-:~-----------------------------------------------------------------------------------------~+~~-~~~~~~~~~~-------------------~~~~+V#######$$$####$$$$$$$$$$####################$Y*:- ... ....~+==========+++++::~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------+$V*+==****=====+=**++++=*++:::::~~~::+*:------------------------------------------------.-.----..-.-..-.-........................-.-.-.--.-.-.-----.------------------------------------------------------------------------------~--~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------..... .......-------------------------------------------------------------------------------------------~=***=====++:~~~~-.. ...-~~------------------------------------------------------------------------------------------::~~--~~~~~~~~------.--------------~~~~=V######Y*V#VVVVVYYYYYYY$###$V$$#################Vx+---~~~-....-+========+++++++::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~xV=+==**=++:::~::=x+:::=Y*:::::::+=*xYx=~-----------------------------------------------.-..--.-.-.-.-.-..-............................-.--.--...---.----------------------------------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------..... .......-------------------------------------------------------------------------------------------+****====++:~~~~--. ...~:-------------------------------------------------------------------------------------------::~~--~~~~~~~-----.......-------------~~=V#####V+Y$*YYYYYYYYY**$###$Vx==V$$$$$#############Vx=+++:~-...-+======++++++++:::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+===**+~. .~=Y*::+xVY==*xxYVV$VYx+::-------------------------------------------------.---.--..-.--..-.................................-.-...-.-------------------------------------------------------------------------------------~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------..... .......------------------------------------------------------------------------------------------:****=====+:~~----.. ...-:~-------------------------------------------------------------------------------------------+~~~--~~~~~~-----............----------~~+V####$+=V=xYYYYYYYY*Y####$Y*-~xYx:.-:=Y$###########$Vx=++:-...-+=++=++++++++++::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::++===:. ~x$YxxY$##$$$$$$VYx*+::~::---~----------------------------------------------.---.---.--.-....................................-...-..-.-----------------------------------------------------------------------------------~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------..... .......-----------------------------------------------------------------------------------------~=*==*====++:~~---.. ...-~~-------------------------------------------------------------------------------------------~+~~---~~~~~-----...............---------~~+V####*:x==xxxxxxxx*x####$VVYYYY*. -*$#############$x=+:-...-++++++++++++++:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::++===:- .=V$#$########$VYx*==+++++=+++=+----------------------------------------------.--.------.--.....................................-...--.--------------------------------------------------------------------------------~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------..... ......-----------------------------------------------------------------------------------------~=**=======+:~~---.. ...~:--------------------------------------------------------------------------------------------~:~~---~~~~-----....................-------~+V###$+:x+*xxxx***=*V###$VV$$$$Y:-. .:xV$$$############V*+:- .~+++++++++++++:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::++==+-. .=V#################$$$$$$$$$Yx=:----------------------------------------------------.--.-..................................-.....-...--.-.-----------------------------------------------------------------------------------~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------..... .......----------------------------------------------------------------------------------------+***======+:~~---... ...-:---------------------------------------------------------------------------------------------::~~---~~~-----....... ..........-----~~:Y###V:+*+=xx**==+==*V$VYYYYY*=*x***xYVVV$$$$##########$Y=:. .~+++++++++++:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::+++=+~--~~~=V#########$VVV$$$#######Yxx**:----------------------------------------------------.--.-.-.--..........................................--.-.---------------------------------------------------------------------------------~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------..... .......---------------------------------------------------------------------------------------:***======+::~---... ..-~~---------------------------------------------------------------------------------------------:~~----~~~----....... .........-----~:x###V:+*+=**=++:++~~+++++::~:+=**xYYVVVV$$$$$##$$######V=~. -:++++++++++:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::++++:~::+=V#######$$VVx:~~:=*V#####V+::+:---------------------------------------------------------.-.-............................................-.-.------.-----------------------------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------..... .......--------------------------------------------------------------------------------------:**=======++:~---... ...~~--------------------------------------------------------------------------------------------~::~-----~-----....... ......-----~:x###V::**+==+::::~--.....-~::+===*xYVVVVVVVV$YxYV$#####$=- -:+++++++::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::++++:~:+=x$#####$$$VYxx=- .~x####$=:::+:---------------------------------------------------------..-.-.................................-.....-...--.-..-.--------------------------------------------------------------------------------~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------..... .......-------------------------------------------------------------------------------------~=*=======++:~~--... ..-:-------------------------------------------------------------------------------------------~:+:~~----------...... .....----~~x$##V+-+*=++:~~~---....--~::++=*xYVVVVVVYxY=.-+xY$#####$=. .~::::+:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::++++:~:+*V#####V*+*VVYYx+= .-*###$x::::+~-----------------------------------------------------.-----.................................-...............--.-.--------------------------------------------------------------------------------~~-~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------..... .......------------------------------------------------------------------------------------~=*========+:~~--.... ..-:~-----------------------------------------------------------------------------------------~:::::~~----------...... ....---~~~*$##$*--+=*+:~---...---~::+==*xYYYVVYx**=~ ~=xV$####$+ -::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::+:::+x$####$V=. ~xYYY*:* .~x###Y:~~~:+------------------------------------------------------.-.-..-..................................-............--.-.------------------------------------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------..... .......------------------------------------------------------------------------------------+*=======+++:~--.... ...:~---------------------------------------------------------------------------------------~:::::+::~~---------...... ...--~~~+V###V+..-+==+:~-----~~:+==*xxxxxx**=:- ~=xV###$#V~ ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=Y#####$**x*:==*x**:* -:Y##V+~~~~::-------------------------------------------------.--.---..-...........................................-..-..--.-.-..---------------------------------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------.... .......-----------------------------------------------------------------------------------+*=======+++:~--.... ..~:---------------------------------------------------------------------------------------:+::::++:~~---------...... ..-~~~::~~:x$###Y+- .~:++++++:+++=====*==+:-. ..--:=x$#Y:+== -~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=V######VYYVx~~~~++++* -~+V#$=~--~~:~--------------------------------------------------------.-........................-....-.....-...............--.-.-.---------------------------------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------.... ......-----------------------------------------------------------------------------------:*====+===++:~~--... .-:--------------------------------------------------------------------------------------:+::::++++:~~--------...... .~:+*xxxx*xV####V*~ .-~~::++++::~--. .--~+*Y$x ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::+$###V##$VVVx~....-~~Y+..-~x##x~----~:---------------------------------------------------------..--.............................................-.....---.-.----.----------------------------------------------------------------------------~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------..... ......----------------------------------------------------------------------------------:=====++=+++::~--... ...:~------------------------------------------------------------------------------------~:::::+++++::~~-------...... .-~+*YV$######$V*:. ..--~+=*$Y. -~~~~:::~:~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::V###$VYVVVx+-......-=x..-~x$#Y~-....-~--------------------------------------------------------.-.--.................................-..................-.--..----------------------------------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------.... .......--------------------------------------------------------------------------------:=====++==++::~--... ..~~-----------------------------------------------------------------------------------~::::+++===++:~~~------....... .~+*Y$$#####$Vx+~-.. . .....--~~:+=VV= .~~~~~~~~~~~~~~~~~:~:::::::::::::::::::::::::::::*###$$VYx*=~---....-=x~..~x$#Y~.. .~~--------------------------------------------------------.-.-............................................-......-...-.-.-------------------------------------------------------------------------------~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------..... .......-------------------------------------------------------------------------------:====++++++++:~--... ..~~-----------------------------------------------------------------------------------:::::+=====++::~~-------...... .-:=YV$#####$VY*=+:~------........-----~~:::+V=x=- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~:V###$VYYx*=+:~--..~xx~..~x#$x~. .-~-------------------------------------------------------.....-.....................................................---.-.--------------------------------------------------------------------------------~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------.... ......-------------------------------------------------------------------------------~=*===++=++++:~~-... ..-:----------------------------------------------------------------------------------::::++====*=++:~~~-------...... .-~+*xYV$#####$VYx*=+:::~~~~~~~~~~~:::+=xV--+=+. -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+$##$$VYYx*=+:~-~:*x+. .~Y#$*- .~~----------------------------------------------.------~~~~~~~~~~~~~~~~-----------............................-....---.-..--------------------------------------------------------------------------------~~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------..... ......------------------------------------------------------------------------------:=**=======+++:~--... ..-:------------------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~::+===*****xxx**==+++++:::~~---... ...-~:+**xYV$$$$$$$$VVVYYYYxxxxxxxYYVV*=:~+=:. .--~-~------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:V##$VYYxx*=+++=*=:. .+V#V+. .-:------------------------------------------~~:+++=====++++:::~~~~-------------------..........-...-..-.............-.-.--------------------------------------------------------------------------------~--~-~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------..... .......----------------------------------------------------------------------------:****=======++::~---.. ..-:~--------------------------------------------------------------------------------~+++====++=*=++::::++++======***===+::~~-.. ....--~~:+=***xxx**==+::~------~:=*=+=*- ----------------------------------------------~Y#$Yx****=+::~-. -*$$x~.. .~:---------------------------------~~:+=*****==+::~~~----.-......................--.......................-..-....-.-.-.---------------------------------------------------------------------------------------~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------..... .....----------------------------------------------------------------------------:*x***==*=====+::~~---.. ...--::--------------------------------------------------------------------------------:++++:~~-~+++:~~-~---------------~~::+==*xxx**=+:~-. . ........................... .-~::. .----------------------------------------------*#V+~.. .+V##V**=+:-. .~:--------------------------~:+=*xxxx*=+:~-----.--------.--...............-......................-...............-.-.--..-------------------------------------------------------------------------------~-~-~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------..... ......--------------------------------------------------------------------------:*xxx********==++::~~~---....... .........---~::--------------------------------------------------------------------------------::~~-----~++::~~~~~~~~~~~-----...... ..--~:+=*xxxxx*+:-. ................. ......................................--.......~V$Vx=:-. ..~+xV$$Vx*+~-. ..~:-------------------~:+*xxYYx*=:~~-----------------.-.-.-......................................................-.-.-.-.----------------------------------------------------------------------------------~-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------..... .......-------------------------------------------------------------------------:xYYxxx*xxx****===+:::~~~~----------------~~~~::+-----------------------------------------------------------------------------------------:++::~:::::~~~~~~--------............. ..-~+=*xYYx*+:-. .................................................=xxVVVVYxxxYYVVYx*+~-. .-~~-------------~:=*YYYYx=+:~----------------------------...........................................-...........---.-.-.--------------------------------------------------------------------------------~---~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------..... ......-------------------------------------------------------------------------:xYYYYxxxxxxxxx***==+++:::::~~~~~~~~~~::::::+++==~---------------------------------------------------------------------------------------~:+:~~~~~~~~~~------............ . ... .. .-:=xYVVY*+~-. .=:~~~:+++++:~-.. ..-:~--------~+*xVVYx*+~~-----------------------------..-.--.....................................................--.-.-.-----------------------------------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------..... ......------------------------------------------------------------------------+YVVYYYYYYYYYYxxxx***===+++++++++:::++++++=====**:---------------------------------------------------------------------------------------:+:~~~:::~~~~~------........... .-~+=xYVYx=:-. . .:~-.... . ...-:~--~:+*YVVYx=:~----------------------------------..--.-..................................................-..-.-.-...---------------------------------------------------------------------------------~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------..... .......----------------------------------------------------------------------+YVVVYYYYVVYYYYYxxx****====================******+--------------------------------------------------------------------------------------~::~~::::::~~~~-------................. ..-~+*YYY*+~.. ---.. ....~++*YVVYx=:~--------------------------------------.-.-.................................................-........---.-.---------------------------------------------------------------------------------~-~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------..... .......---------------------------------------------------------------------+YVVVVVVVVVVVVYYYYxxxx*******=======**********xxx+-------------------------------------------------------------------------------------~::~::::::~~~~~----------.................... ..-~:=*x=:~-........... .-.. ..~+xVVY*+:~----------------------------------------..-.-.........................................-....-...........-..--.-------.----------------------------------------------------------------------------~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------..... .......--------------------------------------------------------------------=YVVVVVVVVVVVVVYYYYxxxx*******************xxxxxxx=-----------------------------------------------------------------------------------~~::~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------....................... .....-~::~-............... ... .~+xYY*++~--------------------------------------------.-.-.-...................................-........-.........-..-..-.-.--------------------------------------------------------------------------------~---~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------..... .......------------------------------------------------------------------~*VVVVVVVVV$VVVVVYYYYxxxx****************xxxxxxxxx=~--------------------------------------------------------------------------------~~::::~::::::::::::::~~~~~----------........................ . ......----------------....... ... -:*x*=:~~~::--------------------------------------------..--.-..........................................................-.--.----.------------------------------------------------------------------------------~---~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------..... ......-----------------------------------------------------------------~*VVVVVVVVVVVVVVVVYYYxxxxx**************xxxxxxxxxx*~-----------------------------------------------------------------------------~~:+++++++===+++++++++:::::~~~~~--------------.-------..-........... . ..........-------------------...... ... .~++:~-.-----:~-------------------------------------------.-.-.-.-.....................................................-..--..-.-------------------------------------------------------------------------------------~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------..... ......----------------------------------------------------------------:*VVVVVVVVVVVVVVVYYYYxxxx***************xxxxxxxxxx*:-----------------------------------------------------------------------------~+======+++++++++:::::::::~~~~~~~---------------------------------.....................----------------------------..... .. ...........--~:-------------------------------------------.-.-.--..............................................-.........-..-.--.-----------------------------------------------------------------------------------~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------..... .......---------------------------------------------------------------:xVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYxxx****************xxxxxxxxxx:--------------------------------------------------------------------------------~~~:::+=====+++++:::::~~~~~~~~~-----------------------------------------~~:++==****x***=+~------------~-~-~~~--------..... ........---~:-------------------------------------------.-.-.-.........................................................-.--.-.---------------------------------------------------------------------------------------~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------..... .......--------------------------------------------------------------+xVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYxxxx**************xxxxxxxxxxx:---------------------------------------------------------------------------------------:=========++++::::::~~~~~~~~-------------------------~~~::+=*xxYYYVVVVVVYYx*==+::~~----------~~~~~~~~~~~~~~~~-----... ...........----+-------~~~~~~~~~~~-------------------------..--....................................-..............-......--.-.-.-.-----------------------------------------------------------------------------------------~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------..... .......-------------------------------------------------------------+YYYYYYYVVVVVVVVVYYYYYxxx****************xxxxxxxxxx:------------------------------------------------------------------------------------------~:+++:::::::::::::~~~~~~~~~~~----~--------~~~:+==*xxYVVVVYYYx**==+::~~~-------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----.. ...........--~::+=x****xxxxxxxxxxxxxxxx****===++:::~~-------.....--...-......-..........................................-...-.-.-.---.---------------------------------------------------------------------------------------~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------..... .......-----------------------------------------------------------~=xYYYYYYYYVVVVVYYYYYYxxxx****************xxxxxxxxxx:---------------------------------------------------------------------------------------------~:==++:::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~:+=**xYYYYxx**==++:::~~~~~~~~-~------------------~~~~~~~~~~~~:::::::~:~~~~---.. ............-~:+=*===*++::::::::::::::::::::++++============++::~~---..........................................................----.-.-.-----------------------------------------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------..... .......----------------------------------------------------------~=xxYYxxxYYYYYYYYYYYYxxxx***************xxxxxxxxxxxx:------------------------------------------------------------------------------------------------~+====++:::~~~~~~~~~~~~~~~::++=*xxxx**==++::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-------~~~~~~~~~~~:::::::::::::::~~~---.. .==+~. .-:*=- . .. . .............-~~~~::::+---------------------.-.-----------~~~~:::++++:::~----...................................................-.-.-.-.-------------------------------------------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------...... ........--------------------------------------------------------~=**xxxxxxxYYYYYYxxxxxx******************xxxxxxxxxx*:---------------------------------------------------------------------------------------------------~:++++==++:::~~~~~~:++=**x**=++::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::+++++++++::~~~---... .Y$$VYx=+~-. ..-~*V#$: .....................-----~~~~::--------------------------------------.-...----~~~~:~~~----....................................-.....-....--.--..-----------------------------------------------------------------------------------------~---~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------..... ........-------------------------------------------------------:=*********xxxxxxxxxx*****=======*************xxxxx*:------------------------------------------------------------------------------------------------------~:::::+++++++===***=++::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::~~-~:++::~~~----.... =V$$$$$VVYx**=*xV##Y: ..--..............------~~~~~~+-----------------------------------------.-.--......-----~~------.................................-.....-.-.-.--.-.----------------------------------------------------------------------------------------~---~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------..... ........------------------------------------------------------:==========***********================************x*:---------------------------------------------------------------------------------------------------------~~:::++=****==+:::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---. .~::~~~~-----.... -:=YV$$$$$$$$##$Y+. .-------...----------~~~~~~~~::-----------------------------------------.-.---.-........-----------......................................-.-.--.-.-.--------------------------------------------------------------------------------------------~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------..... ........----------------------------------------------------~++++===++++===========++++::++++++++=======*********~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------~:+====+:::::++++:::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~------------------.. .~::~~~~-----..... .~+*YVVVVVY=~. .-~~~-------------~~~~~~~~~~~::-----------------------------------------.-.---..-..........-...-------................................-..-.-.-..-.--------------------------------------------------------------------------------------------~--~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------..... .......----------------------------------------------------~++++++++::++++=++++++:::~~~~~~~::::::+++++======***=~--------------------------------------------------------------------------------------------------------~~::::~--~:++++:::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------------------------...... .~::~~~~-----..... -:==+~. ...-~~~~~~~---~~~~~~~~~::~~~~~~::-----------------------------------------.--..-.-....................----..........................-......-.---.--.--------------------------------------------------------------------------------------------~---~-~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------..... ........--------------------------------------------------:+++++++::::::++::::::~~~---------~~~~~::::::++++===+~-----------------------------------------------------------------------------------------------------~~~:~~~---------~:+++:::~~~~~~~::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~---------------.......... -+=:~~~~-----.... ....... .....-~~~~~~~~~~~~~~~~~::::~~~~~~::-----------------------------------------.-.--.--............................................................---.---.-------------------------------------------------------------------------------------------~--~--~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------..... ........-------------------------------------------------:+++++++:::::::::~~~~~~--...........------~~~~~~:::++~---------------------------------------------------------------------------------------------------~~~~------------------~::+++:::::~~~~~:::::::::::~~~~~~~~~~~~~~----------........ +x*+:~~~-----..... ......----. ...----~~~~~~~~~~~~~::::::::~~~~~~::------------------------------------------..--.--.-..........................................................-.-.-.-..----.---------------------------------------------------------------------------------------~------~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------..... ........-----------------------------------------------~++:+++=+:::~~:::~~~----... .......-------~::-------------------------------------------------------------------------------------------------~~~---------------------------~:++++:::::~~~~::::::::::::~~~~~~~~~~~~-------........ -*Yx=:~~~~----..... ......-------~. ...----~~:~~~~~~~~~~:::::::::~~~--~:~------------------------------------------.-------...........................................................-.-.-.-.-.--.--------------------------------------------------------------------------------------------~--~~--~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------..... ........----------------------------------------------:++:+++++::::~~::~~~---.. .......-~:-----------------------------------------------------------------------------------------------~~----------------------------------~~:++++:::::::~:~~~~:::::::~~~~~~~~~~~-------..... ~xVY*+:~~~-----.... .......----~~~~~~- ...----~~:::~:~~~~~:::::::::::~~---~:~-------------------------------------------.--.-.--...........................................................-.-.-.--..--------------------------------------------------------------------------------------------------~~-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------...... ........---------------------------------------------:+::+++++:::~~~::~~----.. .~~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~:+++++:::::~~~~~~~~~:::::~~~~~~~~~~--------...... .:Y$$Y*+:~~------..... .......------~~~::::. .....----~~::::~~~~:::::::::+::~~----~:~--------------------------------------------.---.--.-...........................................................--.-..-.------------------------------------------------------------------------------------------------~---~-~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------...... .......-------------------------------------------~++::+++++::~~~~::~~----.. -~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~:+++++:::~~~~~~~~~~~:::::~~~~~~~~~~-------...... .+Y$VxY*=+:~------......................-------~~~~:::::~. ....-----~~~:::::~~~~:::::::+:::~~----~:~-----------------------------------------------.-.--.--..........................................................-.---.-.-.-------------------------------------------------------------------------------------------------~-------~~-~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------..... .......------------------------------------------:++::+++++::~~~~:~~~----.. -~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~:++++::~~~~~~--~~~~~:::::~~~~~~~~~~------...... -*YYVVVYx*=+~~~-----------....---------~~~~~~~:::::::~-...------~~~~~::::~~~~~~:::::::::~~-----~::~-----------------------------------------------..--.---............................................................--..-.--.--------------------------------------------------------------------------------------------------~------~--------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------..... ........-----------------------------------------:+:::++++++::~~~~~~~---.. -~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~:++++::~~~~~~----~~~~~:::::~~~~~~~~-------...... ~xVVVVYYYxx*=+::~~~-~~--------~-~~~~~~~~~:::++=**=++::~~~-~~~~~::::::~---~~~::::::~~-------~::~-----------------------------------------.-----.-.-..-.--...........................................................-.-.---..---------------------------------------------------------------------------------------------------~------~-----~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------..... ........---------------------------------------~++:::+++=+::~~~~~~~~---.. -~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~:++++::~~~~~-------~~~:::::~~~~~~~-~------...... .:YVVVVYYYYxxx*==+::~~~~~~~~~~~~::::::++=**xYYYYYYYYY*:::::::::::~--.---~~::::~~-------~~:~-----------------------------------------------..-.-.----.--......-.-....................................................-.-.-.-----.----------------------------------------------------------------------------------------------------~-~--~~-~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------..... .......--------------------------------------:+::::+++=++:~~~~~~~----.. ~~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~:*==+::~~~----------~~~~:::~~~~~~~~--------..... -=YVVVYYxxxxx*****==++::+++++:~~+****xYYYYYYYYYYYYY~...-~---......---~~~~~~---.----~::~------------------------------------------.-------.-..--.--..-............................................................-.--.-.--------------------------------------------------------------------------------------------------------~----~-~~-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------..... ......-------------------------------------~++:~::+++=+::~~~~~~~----.. ~~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=xxxx*=+::~~----.....--~~~~~::~~~~~~~~-------...... ~*VVVYYxx********=======**=~ .=*=***xYYYxxxxYYYY+ . ...---~~~--------~~::~---------------------------------------------.-----..--.-.--.-...-...........................................................-.--..----------------------------------------------------------------------------------------------------------~---~--~---~--~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------..... ........-----------------------------------~+::::+++++++:~~~~~~~---... .~~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+xxxxxYxx**=+:~----.......--~~~~~~~~~~~~~~~-----...... :xVVVYxx**========+=+===++:+====***xYYxxxxxYYx- ...-----------~~:::~-----------------------------------------------------.-.--.-.---.................................................................-.-.-.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------~----~-~--~-~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------..... ........----------------------------------:+:~~::+++=++:~~~~~~~---... .~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~***xxxxYYYYYx*=+:~~--.........---~~~~~~~~~~~-~------..... .+YVVYYx**==+++++++++++++======***xYYxxYYYYY* ...----------~~::~~------------------------------------------------.----.-..--.--.-................................................................-..-.--.-.---.------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----~-~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------..... ........--------------------------------~++:~:::+++=++:~~~~~~----.. .~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~====**xxxxYYYYYYYx*=+:~---.........---~~~~~~~~~~~------...... -=YVYYxx*+~.~++++:+++++++++=====xxYYxxYYYY: ...---------~~::~~----------------------------------------------------------.---.-.-......................................................................--.-..-.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------..... .......--------------------------------:++:~::++++=++:~~~~~-----.. -~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------++++++==*xxxxYYYYYYYYYx=+:~--...........---~~~~~~~~~~~-----..... -=YYYYxx=====++::::::::++===::*xYY=+xYY*. ...--------~~::~~----------------------------------------------------------..-.-.-.--.-.....................................................................-.-.--.-.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--~------~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------..... ........-----------------------------~:+:~~::++++=++:~~~~~----... -~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:::::::::++=**xxYYYYYYYYYYx*=+~--.... ...---~~~~~~~~~--------.... -=YYYYYx+-=*==++++:++++===++xxY*--xYx: ...-------~~::~~------------------------------------------------------------.-..-.-.-.--......................................................................--.-.--.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~----~------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------..... ........----------------------------:+::~~::+++++++:~~~~-----... -~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------::~~~~~~~~~~::+=**xxxYYYYYYYYYYx*+:~--.... ...----~~~~~~~~~-----...... -+*YY=- -=*==***==*****xxx*:-- -*x:. ....-------~:::~-----------------------------------------------------------..--.-..-.-.---..................................................................---.---.---.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------~------~---~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------..... .......---------------------------:+::~~::+++=+++::~~~-----... ~~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~:~~~~--------~~~:+==*xxYYYYYYYYYYYx*=+:~--..........----~~~~~~~------..... .~+:~..-- .~::++++++::~-. .~~- ...---~~~~:::~--------------------------------------------------------------.-.--.-.-...-.--................................................................-.-.--..--..-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-~------~---~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------..... ......--------------------------~++:::~::++++=++:~~~-----... ~~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~+~~~~---......---~~~:+==*xxYYYYYYYYVYYYx*=+:~-..........----~~~~~~~------..... ...-. ... ...---~~~~:::~----------------------------------------------------------------.-.-.-.-....---....................................................................-.-..-.------.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------~------~----------~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------..... ........------------------------:+::::~::++++=++::~~-----... .~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+~~~---... ...---~~:+=**xxYYYYYYYYVVVYYx*=+:~-..........----~~~~~-------.... ..... ...---~~~::::-------------------------------------------------------------------.-..-.-....-.--...-.................................................................-.-.--.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--~-~--~----~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------..... ........----------------------~:+::::~:::++==++::~~----.... .~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+~~----... ...--~~:+=*xxYYYYYYYYYVVVYYYx*=+:---........-----~~~~~------.... ..---~~~:::~------------------------------------------------------------------.-.-.-.-.--...-.-...................................................................-.--.--.-.----.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----~-~~-~-~-----~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------..... ........---------------------~++::::::::+++=++::~~---.... .~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------::----..... ...--~~:+=*xxxYYYYYYYYVVVVVYYx*=+~~-........-----~~~~-------.... ..--~~~~:::~------------------------------------------------------------------.-.-.-.-.--.-.--.....................................................................-.-.--..-.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----~---~--~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------..... ........--------------------~+:::::~~::++++++::~~---.... -~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+:~--...... ....--~:+*xxYYYYYYYYYYYVVVVYYYx*=+:~--.....-------~~~~~--------.... ..-~~:::::++~------------------------------------------------------------.---.----.-..--.--.-.--......................................................................--..--.-----.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---~~--~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------..... ........-------------------~+:~:::~:::+++=++::~~---... -~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+:~--....... ...-~~+=*xxYYYYYYYYYYYYVVVVVYYx*=+:~-----------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------~~~::::++++++:--------------------------------------------------------------------.-.-.-.--.--.-.......-..................................................................---.-.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-~-~~-~--~-~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------...... .......------------------~::~:::~~::++++++::~---.... -~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~=+~-........ ...-~:+*xxxYYYYYYYYYYYYYYVVYYYYx*=+:~~--------~~~~~~~~~~~~:::::::::::+++++++++++++~----------------------------------------------------------------------.-----.--.................---.-......................................................-.-.-.-.-----.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-------~------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------..... .......-----------------::~~:::~~::++++++::~---.... ~~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+++~-.. ..... ...-~+*xxxYxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYx*=++:~~~~~~~~~~~~~:::::::::::+++++++++++++:~-----------------------------------------------------------------.----.-.-.-..-...................-~~........................................................-.-.--.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------..... ........---------------~::~~::::~~::+++++::~---.. .~~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:+++~-.. ...... ..-~+=xxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxx*==+::::~~~::::::::::::++++++++=+::~-----------------------------------------------------------------------.-.-.-.--..................--~:-.........................................................-.--.--.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-------~-~-~--~~~~~~~~~~~~~~~~~--------...... ......---------------~::~~::::~~::+++++::~---.. .~~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~+::+--. ...... .-~+**xxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxx*==+++:::::+++++==*==++:~--------------------------------------------------------------------------..-.--..-................---~-:~-........................................................-.-..--..-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-~--------~~~~-~~~~~~~~~~~~~-------...... ........------------~::~:::::~~~:+++++::~--... .~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~+:::+-.. ....... .-:+=*xxxxxxxxxxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxYYYYYx*+~---------------------------------------------------------------------------..---.-...-...-.......----~---:~-.......................................................---.----.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------~--~~-~~~~~~~~-~~~---------..... .......------------~:~~~::::~~~::++++::~--.. .~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------::~~~:+-.. ....... ..-:+=*****xxxxxxxxxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxx*=+~~-----------------------------------------------------------------------.-.----.........------------~:~....-....................................................-..--.-.-.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--~-~-~----~~~~~~~~~~~-~~~---------..... .......-----------::~~~::::~~~::+++:::~--.. -~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------::~~~~~+-. ...... ..-:+==**********xxxxxxxxxxYYYYYYYYYYxYYYxYYxYxxxxxx**=+++:~~------------------------------------------------------------.-----.--.......----------. ..--~::-...........................................................-.---.-.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---~-~-----~~~~~~~~~~~~~~~--------..... .......----------::~~~:::::~~~::++::~~--.. -~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~::-----~+-. ....... ...~::++=====******xxxxxxxxxxxYYYYYYxxxxxxxxxxxx**=+:::::::::~~-------------------------------------------------------------.--.------~~~~--.. .--~~::~-..........................................................-.--.-.--.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-~------~~-~~~~~~~~----------...... ........---------::~~~:::::~~~~:+:::~~--.. ~~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~:~------~+-. ........ . ......-~::+++++====*******xxxxxxxxxYYxxxxxx******=+:~~~~~~~~~~~:::~~~---------------------------------------------------------~~~~~~---.. .--~~~~~~-...........................................................-.--.----.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----~---~--~--~~~~~~~-----------..... ........--------::~~~:::::~~~~:::::~~--.. ~~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------::-.......~+~. ........ ...... ...-~~::+++++====*******xxxxxxxYxx*******==+~~~-----------~-~~~~~~~-----------------------------------------~~~~~~~~~~~---.... .---~~::~--.............................................................---.--.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--~------~-~~~~-~~~---------..... ........-------:~--~:::::~~~~~::::~~--. .~~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~:~-. ..-+-. ........ ....... ...--~:+++++++======********xxxx**======:~~~---------------------~~~~~~-----------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----..... ..---~~~~::::~~~~~~~~-----...................................................-.---.--.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--~~-~-----~~~-~--~---------..... .......------:~--~~::+::~~~~::::~~-.. .~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~::-. ..-+-. ........ ......... ...--~~:+++++++=======*******x*=====++~~~~-------............------~~~~~~~~~~~~:::::~~~~~~~~~--------....... ...-------~~~~~~~---------~~~~~~~----.................................-..........----.-----.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-~~-~-~-~--~~~------------...... .......-----:~--~~::+::~~~~~::~~~-.. .~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------::~. -+-. ........ ............. ..---~~:::++++++++=========***=+++::~~------.....................-----------................. ......---------------...... ...--~~~~~~~---...............................-...-.-.--.----.-.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--~-~------------...... ........----:~--~~:+++:~~~~~~:~~--.. .~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~:~-. -:-. ......... ................ ..-~~~::::++:::++++++========++:~~~~----..... ..................... ............. . ........ ..--~~~:~~~---......................-..........-.----.--.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------~-~-~-~--------...... .........-~:~--~~:+++::~~~~~~~~--.. -~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~:~-. ~:-. ........ ................. . .-~~::::++++:::::++++++++++:~~~-----... ................ ...... ..--~~~~~~~--...........................------.---.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-~--~~--~~-----------...... ........--:~---~:+++::~~~~~~~~--.. -~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~~-. ~:-. ...... ................... .... .--~~:::++++++::::::::::::~~----... ............... ........ ..--~~~:~~--...................-....--.-.---.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---~-~-~-~--------------..... ........-:~---~::+++:~~--~~~~--.. -~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~~-. ~~- .... . ................... ..... .--.-~~::++++++:::::::~:~~---... ............. ............ ..--~~~~~--..-....-.-.........-.---.---.--.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------..... .......-~~---~::+++:~~---~~~--.. ~~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~:~-. ~~. . ............---..... ....-.. .-...---~~~:::~~~~~~~~---... ............ . ......-...... ...--~~~~--............-...----.-.-.-.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---~----------...... ......-~~---~~:++++:~-------... ~~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~~~-. ~-. ...........------.... .....--...--..-------------~-----... ........-.. ....---~---.... ...-~~~--.-...........-.-.---.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-------------------...... .....-~~---~~:++++:~-------... .~~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~~~-.. ~-. ...........---------.. .. .---.--...---------------.... .......-.. ...--~--------......----.--..........---.---.-.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-~--~-~------------...... .....~~---~~:++++:~~------... ~~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~~~--... .~-. .........-----------. .. .~~-~--..-------------.... .......--. ..--------------.-----.....-....--.-.-.--.--.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---~------------...... ....~:----~::++++:~----..... .~~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~~~~---... .--.. .. .........------------. .. .~~~~~-.-----........... ......--. . .. ..--.....-------.-........---.--.-.-.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------..... ...~:--~~~~:++++:~---....... .~~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~~~~~-----........ .--.. ..... .......-------~~~~~--. .. .~::~~---.-.......... ......---. .......... .--.....................----.-..-.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------..... .-:~~~~~::++++:~---....... .~~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~~~~~~-----------......... ...... ..... .....--------~~~~~~--. ... .~:::~~-.-.-....... .....---. ............ .--............-.....---.--.--.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~------------...... -:~~~~::::+=++:~--.. ... .:~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~-------------........... . ............ ....... ......------~~~~~~:~-.. ... .~~:::------..... .....----. ..........---. ---.-.-......-.....---.-.-.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------...... .::~:::::++==+:~--.. .. .:~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----------............................... ........ .....------~~~~~~::~-.. ... --~:::-----..... ....----. ...... ...-~--. .---...--........-----.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-~~-~-~-----------...... .::::++++++===+:~--. .. .:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~~~~~~-------~--~~~~~~~~~~~~-------------.......................... ......... .....------~~~~~~:::~-. ... ~--::~-----.... ....----- ..... ..--~~--. .--..........-.-.--.---..---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--~------------...... .~++++++++=====+:~-.. .. .:~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~~~~-----.------------------~---~~-~-----------------------.---...-........ ......... ...-------~~~~~~::::~-. ... .~--::~-----.. .....----. ...... ...--~~~--. .--..-....-.--..---.-.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... ~+++=======**==+:~-.. .... .:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~~~---....................---------------~~~~~-----------------------------........ ........... ...------~~~~~~~::::~-. ... -~--~~~----.. .......----. ....... ..--~~----.. .--.....-.--.-.---.-.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... -+===*********==+:~--...--... .:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~----..... ..............-------~~~~~~~~~~~~~-----------------------...... ............ ...------~~~~~~~::+:~-. .... .~---~~~----. .......----. ...--. .---~~-----. --....-..--.-.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... .+===*******xx*==+:~--------.. .:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~~----... ......---~~~~~~~~~~~~~~~------------------....... ............. ...------~~~~~~~~::::~-. .....-~---~~----. ........---- ..----. ..--~~-.----..--.-..---.-.-.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... :===**xxxxxxxx**==:~~--------... .~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~--..... .....---~~~~:~~~~~~~~~~---------------...... ................ ...-----~~~~~~~~~:::~~-. .....~----~----. .......--- .--~-.. .---~~-..-----.-.-..--.-.-.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... ~===**xxxxYYYYxx**=+:~~~~~~~----............. .~---------------------------------------------------------------------------------------------------~~~~~::~~~~~::::::~~~~~~-----........................... ....---~~~~~~~~~~~-~-----------......... .................. ..------~~~~~~~~~::::~-. .-..-~-------.. ......---. .--~-.. .--~~--.--.--..---.--.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... .===**xxxYYYYYYYxx*=+:::::::~~~------------..........-:~--------------------------------------------------------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~::::::::::~~~~~~~~~~----------...... ....--~~~~~~~~~~----------..........................-.-.. ..-----~~~~~~~~~~~::~~-. .--..~~------.. .....---. -~~~-.. ..-~~--.-...-.----.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... +===*xxYYYYYYYYYYxx*=+++::+:::~~~~~---------------.-~:~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~~~~:::::::~~~----..... ...--~~~~~~~~------........................-----... ..------~~~~~~~~~~~::~-. .--.-~------.......--. ..... .-~~--. .--~---..-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... :===**xYYYYYYYYYYYYx*===++++++::::::~~~~~~~~~~~~~~~-~:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~~~~~~---... ...---~~~~----......................-----... ..-----~~~~~~~~~~~~::~~. . .--.~----.......--. ......... ..~~~--. ..-~~-......---..----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... -====*xxYYYYYYYVYYYYx**=======++++++:::::::::::::::~:+~--------------------------------------------------------------------------------------------------------~~~---.. ...-------.................-------... ..------~~~~~~~~~~~~~:~~- ... -------.......-. .............-~~~--. .-~---.-.-.----.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... +===**xYYYYYYYYYYYYYx***===**======+++++++++++++++:++~---------------------------------------------------------------------------------------------------------.. ..-----.............--------.... ..------~~~~~~~~~~~-~::~-. .. .----......... ..............-~~~--. ..~---.----.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... :====*xxYYYYYYYYYYYYYx***********================++==~------------------------------------------------------------------------------------------------------. ....... . ....... ..-----.-......--------..... ..-----~~~~~~~~~~~~--~:~~. .-. -.--.... . ................-~----. .~-----.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..... -++==**xYYYYYYYYYYYYYYx*************************===*=~-----------------------------------------------------------------------------------------------------... .....--------....... ............. . ...----------------.........-----~~~~~~~~~~~---~::~-.......-. ...............-~~---. .~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..... +++==*xxYYYYYYYYYYYYYxx**********x***xxxxx*x********:------------------------------------------------------------------------------------------------~~------------~~~~~~~~~:::~~-.... .................. ....-----------........----~~~~~~~~~~~-----::~-..... . .................-~~---. .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..... ~++==**xYYYYYYYYYYYYYYx***********xxxxxxxxxxxxxxxxx*:-------------------------------------------------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~----~::~--. ....................... .................------~~~~~~~~~-----.-~:~--.. .................-~----..-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..... .+:+==**xYYYYYYYYYYYYYYx**********xxxxxxxxxxxxxxxxxx+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~~~--. ............................ ...-----~~~~~~~~-----...-~~--. ..................-~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..... :::++==*xYYYYYYYYYYYYYYx***=******xxxxxxxxxxxxxxxxx=--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~~~--. ..... ............................... ..-----~~~~~~-----... .--- ...................-~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..... -:~~:++=*xYYYxxxxYYYYYYYx***=******xxxxxxxxxxxxxxxx*~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~~--. ........ . . ............................... ..--~-~--~~------. . ..................-~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..... ~~-~::+=*xxxx***xxxxYxYxx**==******xxxxxxxxxxxxxxx*~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~~--. ............. . .................................. .-~~--------~. ............... ..-~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..... --.--~:+==*x*******xxxxxx*=====****xxxxxxxxxxxxxxxx:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~:~--. ...---.......... ..................................... .~~~-----~-. ............ ..-~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..... .~...--~:+=*===+====******=+++===***xxxxxxxxxxxxxxx+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~~--. ..--------......... .................................... .-~~~~~. .. . ......... .-~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... ~-...--~:+===+::::++======+::+++==****xxxxxxxxxxxx=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~--.. ...-----------......... .................................... ... .... ........ .-~~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..... .-. ..-~:+==+::~~~::+++++:~~~~::+====****xxxxxxxx*~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------~:~--.....--------------......... .................................. ....... ....... .-~~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..... -. .-~:+=+:~~~--~~:::::~----~~::++====******xxx:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------~:~--...----~-..---------........ .............................. ......... ....... ..-~~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..... .- .-~:+++~------~~~~~--....--~~:::++++===****+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~---.-----~--.-----------......... ........................... ......---... ...... ..-~~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..... -. .-~:++:~--...------.. ...---~~:::+++++===~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~------~~~--..---~--------......... ......................... ......-~~--.. ... . ..-~~~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..... .- ..~:+++:--.. .----.. ...----~~~:::::+~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~--~-~~~~~-...-~~~~---------......... .................... .....---:~--.. .... ...-~:~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..... -. .-~:+++~-.. ...... ....------~~::--------------------------------------------------------------------------------------------------------------~:~~~~~~~~~-. .-~~~~~~--------.......... ............... .....---:+~-... ..... ..-~::-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..... .- .-~:++:~-. ..... ......----:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------~:~~~~~~-~~- .-~~~~~~~--------......... ....... .....--~=:~-.. ... ...-~:~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..... ~. .-:+++:~-. ..... .......~~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------:~~~~:~-~~. .-~~~~~~~~--------.......... ...... ....--~=+:--.. ..... ...-~::--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..... - .~:+++:-. .... ....-:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------:::~::~--~- -~::~~~~~~--------.......... .....-.. .....-~+=:~--. ..... ..--~:~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..... -. -~:+++:-. .... .~~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------~:~~:~---~-. .-::~~~~~~~--------............ ......---.. .....~==+:~-.. .... ..--~::-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... ~ -~:+++~-. ... -~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------::~:~---~~. .-~::~~~~~~~---------........... .......----.. ......~==+:~--.. ..... ...-~::~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... .- .-::++:~- ... .:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------~:~~~----~- .--~::~~~~~~~--------............ ........-----.......~+=++:~--. ....... ....--~:~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..... ~. .-::++:~. ... -~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------:~~~-----~. .-~-~::~~~~~~~--------............ ...........-----..-:===++:~--. .... ...--~::-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... .~ .-::+::-. .. .:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------~:~------~-..-~--:::~~~~~~~---------............ ............--~~++++++::~--.. ..... ....--~::~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------....... -- -~:::::-. ~~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~-------~..-~---::~~~~~~~~---------............ ..............--:++++++:~~--. ...... ......-~~:~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... ~. .-~:::::-. .:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~.-~~---::~~~~~~~~--------............. ..... ...............-~:+++::~~-.. ....... .....---~::---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... .- .-~::::~-. .~~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--~----::~~~~~~~~---------............ ............ ................-~:++::~--.. ....... .....--~::~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... -. .-~::::~-. .~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~-~~----::~~~~~~~~--------............. ............. . ............... .................-:++:~~-.. ........ .....--~::~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..... ~. .-~::::~-. ~~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~-~-----::~~~~~~~~--------............ .................... ................ ....................-:+:~~-.. ........ ......--~~:~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..... .- .-~:::~~-. ... .:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~~~-----::~~~~~~~~--------............ ........................ .................. .......................-~::~-.. ......... ......---~::---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------....... -. .--~:::~--. ......~~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~:------~:~~~~~~~~-------............. .....-----.-............. ................... ..................-.-...-::~-.. .................---~::--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------....... ~. .. .--~~::~--. .......:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~:------~+~~~~~~~~-------............ ..---------------.......... ... .................... ...........----------------~::-.. .................---~::~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..... ~. .. ..--~~:~~--. .......-~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~:~-------+~~~~~~~-------.-........... .-~~~~--------------...... ..... ..................... .........-------------------~:+~.. .................---~::~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..... .- .... ..--~~~~~--. .......~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------+~~~~~~~-------............ .~::::~~~-~----------..........-.. ..................... ..........---------------------~+:-. .................---~::~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... ~. ......--~~~~---. ......-:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------+:~~~~~~~------......... -~::++:::~~~~~--------------.. ...................... ...........---------------------~::~. ................----~~:~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... ~. ......---~~~---. .......~~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-------:=:~~~~~~------......... ..-~:++++:::~~~~~~~~~~:~-. ....................... ...............-------------------~:+~. ..................---~~:~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... .~ .......---~~~---. ........:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------++:~~~~~------........ ..-~~:+++++++::::++:-... .......-----............ ....... .....-----------~--~---~:~. .................---~~:~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... .- .......---~~~---. .......-~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~+++~~~~------........ ...-~~::+++++++++~-... .....--------........... ....... ....-----~~-~~-~~-~~-~:~-. .................----~:~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... -- .......----~~---. .......~~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:::+~~~~-----........ .--~~:::++++++-....... ...-----------........... ....... .--~~~~~~~~~~~~~-~~:~-. ................-----~::-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... -. ..--..----------. ........:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~+::+~~~~----........ ..--~~::++++:-....... ..-------------.......... ......... -~~~~~:::~~~~~~~~~~~::-.. ................-----~~::-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..... ~. ...------..------. .......-:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+:::+~~-----....... ..-~~:++++~........ ...--------------......... .......... -~~~~--~~--~:~~~~~~~~~~::-.. .................-----~::---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... .- ...------..------.. .......~~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:+::::~~-----....... ..-~~:+++-......... ... . ..----------------........ ............. ~::~~---~:~..-~:~~~~~~~~~::-.. ................-----~~::--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... .- ...-----...------.. ........:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+::~~~~-----...... ..-~:+=:-.......... ......... ..-----------------........ ............... .=::~~--..::~. .~:~~~~~~~~~+~-.. ...............-----~~::-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... -- ...-----....-----.. .......-:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------::~~~~------..... ..--~:=:-........... .......... ..------------------......... .......--------. .-+::~~--..~+:-. -+:~~~~:~~~:+~-.. ...............-------~::------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... -. ...--~--....-----.. .......~~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:~~~---.--...... ..-~:++-............ ............. ..------------------........... .....-------------~~~:::~-----~:~-..:+::::::~~~::--.. ...............------~~::-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... ~. ..---~~-.....---... .......~~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:~~----......... .-~:++-.................... ............... ..--------------------......... .....-----------~-~~~~:::~~-----~---++::::::::~:+~--.. ..............------~~~::----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... ~. ..--~~~-.....---... .......:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~:----.......... .--~++-...................... . .............. .--------------------........... .....---------~~~~~~~~~::::~~~-----~:=+::::::::~:::--... ............--------~~::---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... ~. ..--~~~--.....---. ......-:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:~--............ .-~:+~-.................................... ............... .. .---------------------............ .....--------~~~~~~~~:~:::::~~~~~~:+=++:::::::::~~+~--... ............---------~~::--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... ~. ..--~~~--.......-. ......-:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~--............ ..-~+:-......................................... ................ .......-~~-------------------............ .....--------~~~~~~~~::::++++::+++==++++::::::::~~::--... ............--------~~~::-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... .~. ..--~~:~-... ..-.. ......~~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-... ....... .--:+-............................................ ................. .........-~~~------...----------............ ....---------~~~~~~~~:::::+++++++==+++:+:::::::~~~~+~--... ...........---------~~~:~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... .-. ..--~~:~-.. .... ......~~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~-.. ...... .-~+~--.-......................................... ........ ....... ...............-~~~-----....-----------............ ....---------~~~~~~::::::::++++++++++:..~~~~:::~~~~::--... ..........---------~~~:~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... .-. ..--~~:~--. .... .....:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-.. ...... .-::---.-.-................--.--.--.-........... ....... ...-. . ..................~:~~----.....-----------.............. .....--------~~~~~~~~::::::::++++++++++-.--..-~~~~~~~:--.... ..........---------~~~:~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... .-.. .--~:::~-. ... ....-:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~.. ...... -~+---------.........-----------------......... ....... ..--. ......................~:~~----....-------------.............. ......--------~-~~~~~~::::::::::++++++:::~--.---~~~~~:~--... ..........---------~~~:~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... --... .--~~::~-. ... ....-:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-. ...... .-::--------------.---------------------....... ........ ..-.. . ..........................~::~----....-------------................. ........--------~~~~~~~~~:::::::::::::::::::~~-----~~~~:~--..... .........---------~~~:~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... --... .--~:::~-.. .. ....-:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-. ...... .-:~--------------------------------------.... ....... ..--. ...............................~::~----...----------------................ ...........--------~~~~~~~~~:::::::::::::::::::~~~~----~~~::---.... ..........--------~~~~:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... --... .--~~::~--. .. ....~~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~.. ...... .~:-------------------------------------------. ........ ..--.. . ..................................~+:~-----..----------------........................ . . ...................----------~~~~~~~~~:::::::::::::::::~~~~~~~~~~~::---..... .........---------~~::-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... --... .-~::::~-. ...~~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-. ....... .::-----------------------------------~~~~~~~~::-. .... ........ .---.. .......................................~+:~~----..------------------................................................----------~~~~~~~~~~~~::::::::::~:~~~~~~~~~~~~~::---...... .........--------~~~::------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... --.... .-~::::~-. ...~~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~:-. ....... .+~---------------------------------~~------~~~:+:-. ........ ........ ...~-.. .......................................~::~~-------------------------..............................................---------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+-----..... ..........--------~~:~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... --.... .-~::::~~-. ...:~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-. ....... -+~--------------------------------~~..-~-.--~~~~:~--.............. ........ ...--............................................-:::~---------------------------...........................................-----------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::-----...... ..........-------~~~:~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------....... --.... .-~::::~~-. ...:~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-. ....... ~:~-------------------~~~~~~~~~~~~-:- .~+-..-~~~~~~----............. ........... ...--.............................................-:::~-----------------------------..................................-...-.-------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~-----....... .........---------~:~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... --..... .-:::::~-.. ...:~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:~.. ....... .::~~-----------------~~~~~~~~~~~~~~:. -~+:...-~~~~~~---------......... ............ ...-~...............................................~::~~------------------------------.........................----..---------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+:~------...... .........--------~~:~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------....... .-..... .-~::::~--. ...:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-. ........ .+:~----------------~~~~~~~~~~~~~~~~:. -~++~..-~~::~~----------........ ............ ....-~-...............................................-:::~--------------------------------------.--------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+~~~------....... ..........---------::-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------....... .~..... .-~::::~~-. ..:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~-. ....... .+:~~~-------------~~~~~~~~~~~~~~~~~:- .-:~---~~~::~~-~~~--------....... .....................-~-................................................-~::~~---------------------------------------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+~~~~------....... .........--------~::------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------....... ~...... -~::::~~-. .:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~:-.. ........ .::~~~----------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::-..---~-~~~:::~~~~~~~~------........ ......................-~-..................................................-:::~~----------------------------------------------------------------------------------------~--~~~~~~~~~~~~~~~~:+:~~~~~------....... .........--------~::-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------....... ~-..... .-~:::~~~-. .:~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~:-.. ......... .~:~~~~-~----~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::+:----~~~~::::~~~~~~~~~~-----........ .......................-~-............................................-......-~::~~---------------------------------------------------------------------------------------~---~-~~~~~~~~~~~~~:+:~~~~~~------....... ........--------~:~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------....... ~-...... .-~::::~~-. .:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:~-.. .......... .~+~~-~~~~~-~~-~~~~~~~~~~~-----~:::::::+++:::::+++::::~~~~~~~~~-----........ .......................---.....................................................-~::~~~----------------------------------------------------------------------------------~-----~-~~~~~-~~~~~~:++:~~~~~~-------....... ........--------~:~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------....... --.........-~~:::~~-. .:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~+--.. .......... -+~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~--. ..-::::::::+++++++++++::::::~~~~~~-------....... ........................---........................................................-~~:~~~------------------------------------------------------------------------------~-~----~~~~~~~~~~~~~~~:+:~~~~~~---------...... ........--------~:~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------....... --..........-~:::~~~-. .~~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------::-... .......... -+:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--....--~:::::::++++++++++++:::::::~~~~~-------......... .........................----..........................................................-~~~~~~~---------------------------------------------------------------------~----~~~~~~-~~~------~~~~~~:+:::~~~------------...... ........-------~~:~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------....... .~..........-~~::~~~-. ~~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+~-... ........... .:+~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------~~~::::::::+++++++++++:::::::~~~~~~~-----.......... . ...........................---.............................................................-~~~~~~~~~-~~----------------------------------------------------------~~--~--~~~~~~~~------------~~~::::~~~-------------....... .........-------::~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------....... ~.-........--~~::~~--. ~~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~+~-... ............ .~+:~~~~~~~~~~~~~~~~~------~~~~::::::::++++++++++:::::::::~~~~~~------.......... ...............................----...............................................................-~~~~~~~~~~~~~-------------------------------------------------------~~--~~-~~~-~----------------~:~~+:~~---------------....... ........-------~::-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... -.-..-.....--~~~:~~~-. ~~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------::--... ............ .-++~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::+++++++::::::::::~~~~~~~------............ .................................-----.................................................................--~~~~~~~~~~~---------------------------------------------------------------------------------~:~--:+:~-----....------....... ........--------::-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------....... ------.--..---~~~~~~-- .~~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+:--.... ............. .-:=:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~--------................ ...................................------................................................................ ...-~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------------------------------------------~~~----++~---........-----........ .........-------~::~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... --------------~~~~~~--. .~:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+~--................... .~+=:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~:::::::::::::::::::::::~~~~~~~~---------..................................................-------................................................................. ..-~~~~~~~~~~~---------------------------------------------------------------------------~~------~+:~--.........-----....... ..........------~::~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... .~-------------~~~~~--- .~:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~+~-.................... .-:=+:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::~~~~~~~~~----------.........................................-..-.--.-------................................................................... ..--~~~~~~~~~~-----------------------------------------------------.....-------------~~~--------~+:~--.........-----....... .........-------~::~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... .~---------------~~~~--. ..-:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~+--.................... ..-~+*+:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::~~~~~~~~~~~----------.......................................-.----.----------.................................................................... ...--~~~~~~~~~~-----------------------------------------.-..........-..--------~:++~----------~+:~--.........-----....... .........-----~~::~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... ~----------------~~~--- .--+~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------::--.................... ...-:=*+:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::~~~~~~~~~~~~~~~-------------.....................................----.-.----------..................................................................... ...-~~::~~~~---------------------......................-..-...----------~~+==*+------------~+:~--.........-----....... ........-------~~:~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... ~---------~~~-----~~---. ..-~+~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+:--.................... ..-~+**+:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------------.....................................-.---..----------..................................................................... ..--~::::~~~------------------................-.-----------------~:+=****x:-------------~++:~--........-----........ ........------~~::----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... ~---------~~~~----~~~--- .--~+:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+:--.................... ....--:=**+:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------------------..................-----.-.........-.-.-.-.----------...................................................................... ..-~++++::~~~-------------------------------------------~:+==**xxxxxx~--------------~++:~--........-----....... ......-------~~::~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... -~-.------~~~~------~---. .-~:++----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+~---.........-......... ....--~+=**+:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------------------.-........-..-------------..-...........-.---------....................................................................... .-~:+====+++:::~~~~~----------------------~~~~~~:++==*****xxxxxx*~----------------:+:~~--........----........ ......------~~:::------------------------------------------------.------------------------------------------------------------------...... .~-.------~~~~~---------. .--~:+=~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~:~--.........--.......... ....--~:=**x=:~~~~~~~~~~~~~~-~-----------~---~-~------------------------------.-------------------------.............---------. ..................................................................... .-~:++==========++++::::::::::::::::++++====**********xxxx**=~-----------------~++:~--........-----....... .... .....------~~~::~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... :-...-----~::~~---------. ..--~:+=:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~:---.........---......... ......--~+=*xx*:~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------------------------------------------.............-------. ........................... .. .............................. .-~::+++====================*===*****************xxxx***=-------------------~:+:~~--.......----......... ............. ....-----~~~::~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------....... ~--...----~~::~~--------.. .--~::+=+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~:---........-.--......... ......--~:+=*xx*+:~~~~~~~~~~~~-------------------------------------------------------------------------.-..............------. . ..................... ............................... ..-~::+++++================*=*****************xxxxx**+---------------------:++:~---.......-----......... ..............------.... ....-----~~~::~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... ~~--..----~~:::~--..-----.. ..--~::+==~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------::----......-----......... ......--~:+==*xxx=:~~~~~~~~~~~-----------------------------------------------------------------------.................------. .................. ................................ ..-~~::++++++++============**************xxxxxx**+----------------------~:++:~~--.....-------.......... ........----------~-~---... ...----~~~:::~---------------------------------------.--------------------------------------------------------------------...... .~--...----~~:::~--..------... ..--~~::+==+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------::-----.....-----......... .....---~~:+==*xxx*::~~~~~~~~~~-~--------------------------------------------------------------------................------. ............ ................................ ..--~:::::++++++========************xxxxxxx**+------------------------~+=+:~~---....--------....................-----~~~~~~~~~~--. ..----~~~~::~---------------------------------.------.------------------------------------------------------------------...... ~---...---~~:::~~-...--------...--~~::++===~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------::------.---------........ .....---~~:++==*xxx=+::~~~~~~~~~~~~~---------------------------------------------------------------.................----~-. ........ ................................ ...--~~~::::+++++=======**********xxxxxx**:--------------------------:+++:~~-----------------...........----~~~:::::+::~-.. ..----~~~:::--------------------------------------------------.-------------------------------------------------------...... ~---...---~~::::~--..---~~~~------~::++===*:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:~----------------........ .....---~~~:++=**xx=:::::~~~~~~~~~~~~~-~---------------------------------------------------------..................---~~- ..... .. ............... ............... ...---~~~::::++++=======********xxxx***:---------------------------~:+++:~~--------------------------~~~::++++++:~-. ..... ..--~~~~:::~--------------------------------------------.-----------------------------------------------------------...... -~---...---~~::::~-----~~~~~:~~~~~~::++===*=~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------::----------------........ ......---~~~::++=**x*~-~::::~~~~~~~~~~~~~~~~~-~--------------------------------------------------.................----~~- ... ............... ............. ...---~~~~:::++++=======************:-----------------------------~:==+::~~--------------------~~::++===++:~--...---~~~::::++++++++++++++++:::::~~~---... .--~~~::::~-------------------------------------------------------------------------------------------------------...... .~----..---~~:::::~~---~~:::::::::::++===***:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------:~~----------------....... ......---~~~~::++=***~---~:::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~-------------~-~-------------------..................---~~~. . .. .............. ........-....... . ...----~~~::::++++======**********~-------------------------------~+==+::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::+==**=+:::::::++====*************************=*=====++++::~~----~~~::::::~-----------------------------.-----------------------------------------------------------------------...... :----...---~::+++::~~~~~::++++++::++===****=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------:~~----------------....... ......---~~~~~::++=**:-----~:::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------------.................----~~- .. ............... ......---........ . ....----~~~~::::++++======******=~---------------------------------~+==++::~~~~~~~~~~~~~::+==***=++++++===*******======+++++++++:::++++++++=============++++:::::::::::-----------------.-----------------------.-----.-----------------------------------------------------...... ~~----...--~::++++:::~~~::++====+++====*****:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------::~---------------......... .......---~~~~~~::+==*:-------~:::::~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------------.......... .....---~:~. . ............... .....----.......... .......----~~~~::::++++======**==~-----------------------------------~+===++::~~~~:~::::+=****=======*****===+++:~~~~-----..................---~~~:::++++++==++=++++:::~---------------------.-----------------------------------------------------------------------------....... .~----...-~~::++==++:::::+============*******----------------------------------------------------------------------------------------------------------------:~~----------------........ ......----~~~~~~::++==+---------~:::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------------.................---~::- . ... ................ ....-----......... .........------~~~~~::::++++=======~-------------------------------------~:=====+++:::::+=*****==*****==++::~~~----........ .....---~~~:::+++====+++~--------------------------------------------------------------------------------------------------....... :--------~~::+=====++++++==*******=********x+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------::~----------------........ ......----~~~~~~~::++=+------------~::::::~:::~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------................----~::~. . .-. ................ ....-~--........... ..........---------~~~~~::::+++++===+~---------------------------------------~:+=*****====*********=++::~~~-----........ . ..........----~~::++==:~------------------------------.------------------.-----------------------------------------------....... ~~-~~~---~::++=****===++===***xx***********x*~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------~:~~---------------........ .......----~~~~~~~::++=+--------------~~::::~:::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------.............----~:+:- ...--. ................ ...-~--............ ..........---------~~~~~~~~:::::++++++~------------------------------------------~+=******xxx**==+:~~-----------....... ...................-------~~::::::~~--------------.--.--.-.-.-..-----------------------------------------------------------------...... .:~~~~~~~~:++==***x**=====**xxxxxx**********x+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------~:~~---------------........ ........----~~~~~~~::++=+-----------------~~::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------..........----~:++:~ ..--. ................. ...---............ ............--------~~~~~~~~::::::+:+++---------------------------------------------~:+=*****=+:~~~------------....... ....................-..------..-.---------------~~:::++::~----------.--..--.--.-..--.-------------------------------------------------------------....... ::~~~~~:::+==**xxxxx****=**xxxxxxx*********x*:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------~:~~---------------......... ........----~~~~~~~:::+=:--------------------~~::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~--------......----~~:++++~. . .--. ................ ..---. ...........---------~~~~~~~~::::::+::+:-----------------------------------------------~:+==+:~~~~~~----------....... . ..........----------------~~~-~~--~-------------------~~~~~::+++++:~---.---.---.-.--.--.-.-.---.--..----------------------------------------------------....... ~::::::::++==*xxYYYYYx*****xxxxxxx**********x=~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------:~~---------------......... ........-----~~~~~~~~::+=:-----------------------~~:+++++::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~---------------~:+===++:- .....~. ................ ..--. ..........---------~~~~~~~::::::::+++:--------------------------------------------~~:++:::~~~~~~~---------..............----~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::++++==+:~----..--.-.-.-.--.-.--------.-----------.---------------------------------------....... .+:+++++++==**xxYYYYYYxx***xxxxxxxx***********+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------:~~---------------......... .........-----~~---~~~::+=~--------------------------+==**==+::::::::::::::~~~~~~~~~~~~-----------~:++====++:~. .....~.. ................ ....--. ........-------~~-~~~~::::::::++++:-----------------------------------------~~:+++::::~~~~~~~~--------..---------~~~~~::::::++++++++++====================+++++::::::::~~~~~~~:::::::++++====+:--.-..-.-.-.-.-.--.-.-----.-.-------------------------------------------------....... :+++++++===**xxYYVVVVYxxxx*xxxxxxx************~------------------------------------------------------------------------------------------------------------:~~~~--------------........ ........------~~~--~~~::+=~--------------------------~=*xxxxx**=++:::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~:::+======+++:~- .....--.. ............... ....--- .......--------~~~~~~:::::::+++++:--------------------------------------~~:++++++::::~~~~~~~------------~~~~::::::::++++++++++++==========*********************====++++::::::::::+++++++====+~--.-.--.---.---.--.-.---------.-----------------------------------------------....... -=++======**xxYYVVVVVVYxxx***xxxxxx**********x=------------------------------------------------------------------------------------------------------------~:~~~~~-----------......... ..........-----~~~-~~~~::+=----------------------------~=xxxxxxxxx**==+++++++:::::::+++++=============+++::~. ......-~.. ................. .....~- .......-------~~~~~~::::::::+++++:------------------------------------~:+====+++++::::~~~~~~-----~~~~~::::++++++++++++++++++++=======+++++++++++++++++++====***********===++++++++++======+~--..-.-.--..--.--.-.---------.--------------------------------------------------....... +=======***xxYYVVVVVVYYxxx***xxxxx************+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------~:~~~~~~-----------......... .........-----~~~---~~~::++-----------------------------~=xxxxxx*xxxxxxxx*****************=========++++::~- ......~-.. .................. ......--. ........-------~~~~~::::::::++++++:---------------------------------~:+=*======++++::::~~~~~~~~~~::::++++++++++++++++++++++++++++::::::::~~~~~----------~~~::++++=====********===========+:-----.-.--..-.-.-.--.-.-..--.-.---------------------------------------------------....... -=======***xxxYYVVVVVVVYxx****xxxxx************:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+~~~~~~-~---------......... ..........------~----~~~::++------------------------------~=xxxxx*******xx********================++++::~~. ......-~... ................. ....---. ........-----~~~~~~~::::::::++++++:--------------------------------~+*****=======++++:::::::::++++++++++++++++++++++++++++::::::::~~~~~~----... ...---~~:::+++++===*******=====+:-.-.-.--.-----------.-.-.----.------------------------------------------------------....... +===******xxxYYYVVVVVVYYxx****xxxxx**=********=~----------------------------------------------------------------------------------------------------------::~~~~~~~~---------........ ..........------~-----~~~::+:-------------------------------~+************xxxx********============++++::~-. ......~-... ................. .....---. .......-----~~~~~~~::::::::+++++++:-~------------------------------~:*********======++++++++++========================++++++:::::::~~~~~---... ....--~~~::::++++++===****=+~---.-.--.-..--.-.-.-..-.-.--..--.-----------------------------------------------------....... ~*====****xxxxYYYVVVVVVYYx*****xxxx**==========+----------------------------------------------------------------------------------------------------------~:~~~~~~~~---------....... .........------~-----~~~::+~---------------------------------:***********xxxxxxx***********=====+++::~~-.. ........-~... .................. .....--.. .......------~~~~~~~:::::::+++++++=:-~--------------------------------:=***********=========**=**********************=====+++++:::::::~~~~~--.... ...---~~~:::::+++++++=====+~---.--.---.-.-.--.-.-..-...-.-.-------------------------------------------------------....... =*===*****xxxYYYYVVVVVVYxx******xx**======+++++:----------------------------------------------------------------------------------------------------------:~~~~~~~~~--------........ ..........------~-----~~~::+-----------------------------------:=***=**=****xxxxxxxxx*******====+++::~~--.. .........~-... ................. .....---. ........-----~~~~~~:::::::::+++++++=:-------~---------------------------~+*xx*x*****************xxxxxxxxxxxxxxx***=====++++++++:::::::::~~~~~---..... ....---~~~~~::::++++++++=====+~---.--.-.---.-.-...-........--.--.--------------------------------------------------....... ~*===*****xxxxYYYYYVVVVYYxx*********==++++++:::+~---------------------------------------------------------------------------------------------------------::~~~~~~~~--------........ ...........-----~------~~~:++------------------------------------~+=======***xxxxxxxxxxx*****===+++::~~---... ..........~... .................. ......---. .......-----~~~~~~~::::::::++++++++=+~----~-------~-----------------------~=*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx****===+++++++:::::::::::::::::::~:~~~~~~---.. ....----~~~~~:::::++++++++++++=+:-.-.-.--.---.-.....-..-......-.--..------------------------------------------------....... ==*=*=***xxxxYYYYYVVVVYYYxx**====*==++::::::~~~:~--------------------------------------------------------------------------------------------------------~:~~~~~~~~--------........ ...........------------~~~:+:-------------------------------------~+=======****xxxxxxxxx*****===++:::~~--..... .........-~... ................... ......----. .......-----~~~~~~~:::::::+++++++++=+~--------------------------------------:=xxxxxxxxxxxxxxxx****==+++::::::~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~-------. ....----~~~~~:::::+++++++++++++++:-......-.-....-....-......-.---.-------------------------------------------------........ ~====*=***xxxxxYYYYYYYYYYYx*========+:::~~~~----:~--------------------------------------------------------------------------------------------------------::~~~~~~~~-------........ ..........-------------~~~:+~---------------------------------------:========***xxxxxxxx****===+++::~~~--......... ............--... .................-. .......---. .......------~~~~~~:::::::::++++++++==~---------------------------------------~:=xxxYxxxxx**==++++::::~~~~~~~-------.............................. ....-----~~~~~:::::++++++++++++++=:--....-.............-...-.-----.-.----.-------------------------------------------....... +*====***xxxxxxYYYYYYYYYYx*==++++++::~~~---....-:--------------------------------------------------------------------------------------------------------::~~~~~~~--------........ ...........-------------~~~:+-----------------------------------------:=========**xxxxxxx****===++:::~~~---.......... .......... -.... .................-.. .......---. ........------~~~~~::::::::++++++++++==:----------------------------------------~:=xxx**==+++++::::~~~~~-------...... .....-----~~~~~::::::+++++++++++++++--...-....-...-..........-..-.--.--------------------------------------------------....... -========**xxxxxxxxYxxxxxx**=++::::~~--..... .~-------------------------------------------------------------------------------------------------------::~~~~~~~~-------........ ..........-----~~------~~:+:------------------------------------------~+=========**xxxx****===+++:::~~~------........... . . ........... -.. .................--. .......----. ..........-----~~~~~~::::::::++++++++++==+~-----------------------------------~~:+=======+++++:::~~~~-------...... ........--------~~~~::::::++++++++++++++=~-........-.....-....-......-----.-------------------------------------------------........ :========**xxxxxxxxxxxxx***=+::~~~--.. .~------------------------------------------------------------------------------------------------------:+:~~~~~~~-------......... ..........-----~~-------~~:+~--------------------------------------------+==========********===+++:::~~~----------..................... -... .................--. ........---.. . .........-----~~~~~~~::::::::++++++++++==+~----------------------------------~:***=====++++++::~~~------....... .........---------~~~~~:::::::+++++++++++++++-....-..-.........--.........-------------------------------------------------------....... .==++++++==***************==+:~~--.. .~-----------------------------------------------------------------------------------------------------:+:~~~~~~--------......... ..........------~------~~~::----------------------------------------------:===========****=====+++:::~~~~~~---------................. -... .................--. ........----............------~~~~~~:::::::+:++++++++++===~-----------------------------------~=x*==++++++++:::~~------....... .....----------~~~~~~:::::::+++++++:+::+:++---...........-..........-..----.--..------------------------------------------------....... ~+++++++++=*****==========++:~-.. .~----------------------------------------------------------------------------------------------------:::~~~~~~~-------........ .........------~~-----~~~~:~-----------------------------------------------~+=====+++=========++++::::~~~~~~~----------........... .... .................--.. ..........--............-----~~~~~~~:::::::++++++++++++==++~-----------------------------------~=**==++::::::::~~~~------......... ....--------~~~~~~~:::::::::++++::::::::++~--...-...-.......-....-.....--.--.---------------------------------------------------....... :::::::::++=======+++++++::~~-. .~---------------------------------------------------------------------------------------------------+::~~~~~~-------......... ..........-----~~----~~~~:+--------------------------------------------------:===++++++++=====++++::::::~~~~~~~---------........ .... .................---. ..........--..........------~~~~~~:::::::::+++++++++++==+=~---------~--------------------------~+*==++:::::::::::~~~~------........ ..-------~~~~~~~~:::::::::::++::::::::::+:-..-..........-.-........-...---------.-----------------------------------------------....... -:~~~~~~~~::++++++:::::::~~~--. .~--------------------------------------------------------------------------------------------------+::~~~~~-------........... .........-----~~~--~~~~~~::---------------------------------------------------:+=++++:::++++=+++++:::::::~~~~~~~~~-------..... .... .................----. ......................------~~~~~~~::::::::++++++:++++==+=:--------------------------------------:===++:::::::::::~~~~---------....... ...------~~~~~~~~:::::::::::+:::::::::::+:-.--...--.........-...-.-..----.-----.-------------------------------------------------....... ~~~~~-----~::++::::~~~~~~----. .~------------------------------------------------------------------------------------------------~+:::~~~~-------........... ........-----~~~~~~~~~~:+~----------------------------------------------------~:=++:::::::++++++++:::::::~~~~~~~~~------..... .... .................----.. .....................-------~~~~~~::::::::::+++++:++++====+~~-~-----------------------------------~+==+:::~~~~~::::~~~~~~--------........ .....-----~~~~~~~:::::::::::++:::::::::::+:-..-........-..-............-.-----.---.-----------------------------------------------........ ~~---------~::::~~~------.... .~-----------------------------------------------------------------------------------------------:+:::~~~~-------.......... ........-----~~~~~~~~~:::-------------------------------------------------------:++::::::::::++++::::::::::~~~~~~~------..... ..... ........-.........----.. .....................-----~~~~~~~~::::::::::++:::::++++==+=:--~-------------------------------------:==+:::~~~~~~~~~~~~~~~~--------............. ....-----~~~~~~~::::::::::::::::::::::::+:----......-......-..-...-......--.-.--.--------------------------------------------------....... .~----.....--~~~~~---......... .~----------------------------------------------------------------------------------------------+:::~~~~-------........... .......-----~~~~~~~~~::+~--------------------------------------------------------~:+::::~~~~~:::++::::::::::~~~~~~-------...... .... ........-.........----... ..................--------~~~~~~~:::::::::::::::::++++=++=+~~---------------------------------------:**=+::~~~~~~~~~~~~~~~~~----------.............. ...-----~~~~~~~::::::::::::+:::::::::::+:---.-..-........-.............-...-.-.--..------------------------------------------------....... -~-..... ..--~~~~--.......... .~---------------------------------------------------------------------------------------~~:++==:::~~~~------.......... .......-----~~~~~~~:::+:-----------------------------------------------------------:+::~~~~~~~~::::::::::::::~~~~~~~------...... .... .........-........----.... .................--------~~~~~~~~:::::::::::::::::++++=+++=~~----~----------------------------------~*x*==++:~~~~~~~~~~~~~~~~~------------............ . ..------~~~~~~~:::::::::::::::::::::~:+~--.-..-.....-.-.....-...-.....-...--.--.--------------------------------------------------........ ~-....... ..--~~~~---......... ----------------------------------------------------------------------------------~:++=*xxYYV=:::~~~~~-----.......... .......-----~~~~~~~:::+-------------------------------------------------------------~::~~~~~~~~~~:::::::::::::~~~~~~~-------..... .... ........-........-----.... .............-....--------~~~~~~~~~::::::::::::::::++++=+++=+--~--------------------------------------+**====++::~~~~---------~---------------............ ..-----~~~~~~~~:::::::::+::::::::~~~:+~-.---.....................-..-....---.---.---.---------------------------------------------........ ~-........ .--~~~~--......... -~-------------------------------------------------------------------------~~:+=***xxxxxYYVY+:::~~~~~-----......... .......-----~~~~~~:::+:--------------------------------------------------------------~~::~~~~~~~~~~::::::::::::~~~~~~~~------...... .... .................------.... ................---------~~~~~~~~::::::::::::::::::++++++++=~----------------------------------------~=*=++++++++:::~~-------------------------.......... ...-----~~~~~~:::::::::::+:::::::~~~::~-------......-.-...-.....-......-.-..--.-..-.-----------------------------------------------........ .~-...........--~~~--......... -~--------------------------------------------------------------------~:+=******xxxxxxYYYVx:::::~~~~-----......... ......-----~~~~~:::++-----------------------------------------------------------------~::~~~~~~~~~~:::::::::::::~~~~~~~-------..... .. .. ........-........-------.... ................---------~~~~~~~~:::::::::::::::::::+++++++++~---------------------------------------~=*=++:::::::::::~~~-----------------------........ ...------~~~~~~:::::::::+:+:::::~~~~::--.----......-........-........-...-.---.-.--.------------------------------------------------........ -~-...........--~~~--.... . -~---------------------------------------------------------------~:+=***x*x**xxxxxxxxYYVV=++:::::~~------....... ......-----~~~~~:::++-------------------------------------------------------------------~::~~~~~~~~~~:::::::::::::~~~~~~-------..... ..... ..................------..... ...............---------~~~~~~~~~:::::::::::::::::::++++++++=~~--------------------------------------:==++:::~~~~~~~~~~~~~~~--------------------........ .....-----~~~~~~~~:::::::::+::::::~~~::~-.-.-.-.--.........-....-..-......---.---.---.-------------------------------------------------........ -~..-.........--~~~---.. -~-----------------------------------------------------------~:+==*******xxxxxxxxxYYYYVY+++++::::~~~----...... .....-----~~~~:::++:--------------------------------------------------------------------~::~~~~~~~~~~:::::::::::::~~~~~~~------...... ....... ..................--~----...... ..............---------~~~~~~~~~:::::::::::::~::::::+++++++++~-------------------------------------~=**=+++::~~~~~~-----~~~~~------------------....... .....----~~~~~~~:::::::::::+::::~~~~::~----.-.----.-.-..--.-..-.............--..--..--.------------------------------------------------........ ~~-....--......--~~~--.. .~~-------------------------------------------------------~:++===******xxxxxxxxxxYYYVVx+++++++:::~~~----..... .....-----~~~~:::++:----------------------------------------------------------------------~::~~~~~~~~~~::::::::::::~~~~~~-------....... ....... ..................--~~---...... .............---------~~~~~~~~~~:::::::::::~~~~::::::++++++++~-----------~-------------------------:*xxxxx*==+:~-------------------------------...... ....-----~~~~~~::::::::::+:::::~~~~::----..--..---.....-.-.-.-....-..-.-...-.--.-.-.-.------.------------------------------------------........ .~--...----.....--~~~--.. .~~----------------------------------------------------~+++++++==**xxxxxxxxxxYYYYYVVV*====+++++:::~~----.... .....-----~~~~:::++:-----------------------------------------------------------------------~::~~~~~~~~~~::::::::::::~~~~~~~------........ ......... ..................--~~----...... ..............--------~~~~~~~~~~::::::::::~~~~~:::::::::++++++~-~--------~-------------------------+xxxxxxxxx**=+:~---.............------------..... ...------~~~~~~::::::::+++:::~~~~~:~-.------.-.--.....--...............-.-.-.---.-..-.-------------------------------------------------........ -~---.-----......--~~--.. -~---------------------------------------------------~++++++++==*xxxxxxxxYYYYYYVVVY=======+++++::~~~---.... .....-----~~~~::+++=-------------------------------------------------------------------------~::~~~~~~~~~::::::::::::~~~~~~~------........ ............. .................--~~~----....... .............---------~~~~~~~~~~~:::::::~~~~~~~::::::::+:+++++:------~----~-----------------------~*xxxxxxxxx*****=+:~--..................--....... ....----~~~~~~~::::::::+:::::~~-~::~--------.--..-...-.........-.-.-.-.-.-.-.-.--.-..-.-------------------------------------------------........ -~--.-------......-~---.. .~~--------------------------------------------------:=++::::++=**xYYYYYYYYYYVVVVx*========++++:::~~---..... .....-----~~:::+++*=+~-----------------------------------------------------------------------~:::~~~~~~~~::::::::::::~~~~~~-------........................ ..................---~~-----....... ..............--------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::++++++~-------~--------------------------+*xxxxxxxxx****======+:~-..... ................ ...------~~~~~~::::::::::+::~~-~~:~-----------.-.-.....-.-.-.-.--..-..-..-.-----..-.------------------------------------------------------....... ~~-----------.....--~--.. -~-------------------------------------------------~=++:::::++==*xxYYYYYYYVVVVV*****=======++++:::~~--..... ......---~~~:::+++*VVYx=:~---------------------------------------------------------------------~:+:~:~~~~~~::::::::::~~~~~~~~-------...................... ..................---~~-----........ .............--------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::+++++:~--~---~-------------------------~=***xxxxxxx****========++:~-.. ....... ...-----~~~~~:::::::::++:::~---~:~------------.-.-.-..-.---.-.......-..--.--..-.--.-..---------------------------------------------------........ .~~------------.....----.. -~-------------------------------------------------:=+::::::++====*xYYYYYVVVVY********======++++:::~~--.... .....----~~~:::+++=YVVVVYx*+~-------------------------------------------------------------------~++::::~~~~~~:::::::::~~~~~~~~-------........................ .................---~~~-----........ .............--------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~:::::::::::+++++~~---~---------------------------:+:+++====*******========++++:~. ..------~~~~~~::::::::++::~~--~:~---------.--.----.-.---.........--.---.---.-.--.--.------------------------------------------------------........ ..~~--------------....----. .~~------------------------------------------------+=+::::::++=++++=*xYYYVYVx*x*******=======++++:::~~--.... .....----~~~~:::+++=*VVVVYYYYx*+:~----------------------------------------------------------------~+++:::::::~::::::::::~~~~~~~~-------........................ ................----~~~~-----......... .............--------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~:::::::::::::+:++~-----~------------------------~+::::::~~~~~~~:::+++=====+++++++~-. ...-----~~~~~~::::::+:++::~---~:~-----.--.--------..-.--.-.-.-..---.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-----------------------------------------------------........ ..~~-------------.....----. -~-----------------------------------------------~++:::::::+++++++++=*xYYVxxxx********=======+++++::~~--.... .....----~~~~~:::+++++=YVVVYYYYYxxx*+:~--------------------------------------------------------------:++++:::::::::::::::::~~~~~~~~-------........................ .................---~:~~------.......... .............--------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----~~~~::::::::::::::+:~-----------------------------:+:::::~~-~~~~--------~~:++++++++++:-. ....------~~~~~:::::::+++:~----~~---------.---.-...-----.-.-.-.-.-.-.-.-.--.--..--.---..-----------------------------------------------------........ ..-~~---------------....--... .~~----------------------------------------------~=+::::~::+++++++:::++=*xxxxxx*******=========+++++::~~--.... ....-----~~~~~::::++++===*YVVVYYYYxxxxxx*+:-------------------------------------------------------------++++++:::::::::::~::::~~~~~~~---------........................ ................----~:~~~-------.......... . ..............---------~~~~~~~~~~~~~~---------~~~~~~~:::::::::::++~--~-------~-----------------~=*===++:~~~~--------......--~~::+++++:-. ......-----~~~~~~::::::+++::~---~~~-.------------.--.-----------.--..-.--.-..-.-.-.--.--.-------------------------------------------------------........ ....-:~---------------......... -~----------------------------------------------:+:::~~~::+++++++:::::::++==**********=========+++++++::~~--..... ....------~~~~::::::++++======xVVVVYYYxxxxxxxx**+~----------------------------------------------------------~=+++++::::::::::::~~:~~~~~~~~---------........................ ................----~::~~~-------..............................---------~~~~~~~~~~~~------------~~~~~~~:::::::::::++~---------------------------:*xxxxx**==++:~~------...... ..-~::::~. ......-----~~~~~~~:::::++::~----~~-------.--------.-------.-..-.--.---.--.-.-.-.-.-.-.--.--------------------------------------------------------........ .....-:~-----------~~---........ .~~---------------------------------------------:+::~~~~~:+++++::::::::~~~~~~:++==****===========++++++++++::~~----.......----~~~~~~::::::::++++========**YVVVYYYYxxxxxxxxxx*=:~--------------------------------------------------------:+++++++::::::::::::~~:~~~~~~~~---------....................... ...............----~~:+~~~~--------............................----------~~~~~~~~~~-------------~~~~~~~~:::::::::::+:---------------------------+xxxxxx*******==+:~~--...... ..-~~~. .......-----~~~~~~~:::::+++::~---~~~-------------------------.-.-.-..-.---.--.-.-.-.-..-.--.--------------------------------------------------------........ .....-:~----------~~~~--........ -~---------------------------------------------++::~~~~::++++++::::::~~~~~~--~~~~:++=============++++++++++++++++:::::::::::::::::::++++++++=======*****xVVVYYYYxxxxxxxxxxxxx*+:------------------------------------------------------~+++++++++:::::::::::~~~~~~~~~~----------........................ ...............-----~~~+~~~~~~-------..........................-----------~-~~~~-~---------------~~~~~~~~~~::::::::::+~-------------------------~*xxxxxxxx**********=+:~-..... ..-......------~~~~~~:::::+++::~----~~------------------------.-.-.-.-.--.-..--..-.-.-.-.-.-------------------------------------------------------------........ .....--:~----------~~~~~--..... .-~-------------------------------------------~++::~~~~~:+++++::::::~~~~~~~---------~~::++============+=+++===+==++++++++++++++++++++++=========********YVVYYYYYYxxxxxxxxxxxxx*=+~----------------------------------------------------:=+++++++++:::::::::::~~~~~~~~~~---------........................ .............-------~~~+:~~~~~-----------......................--------------~-------------------~~~~~~~~~~~:::::::::+=~---------------------~~~+xYYYxxxxxxxxxxxx*****==+:~-.. ..-.-.-------~~~~~~:::::+++:~----~~---------------------------.--.--.-..-.-.-.--.---.-.----------------------------------------------------------------........ .....---::---------~-~~~~~--.. .~~------------------------------------------~++:~~~~~::++++::::::~~~~~~~~-------....----~~~::+++++=============+=++++++++++++++===========**********xxVVYYYYYYYYxxxxxxxxxx*****+~--------------------------------------------------~++++++++++++::::::::::~~~~~~~~~~--------.-........................ ...........---------~~~~++:~~~~~-~----------..................-------------------------------------~~~~~~~~~~~~::::::::=+~----------~~~:::++++++==*****=*=******xxxxx*****==+:~-....... ...--------~~~~~~~:::::+++::~---~~~---------------------------------------.-.-.-.--.-..-----------------------------------------------------------------........ .......--::~----------~~~~~--.. -~------------------------------------------~++:~~~~~::+++:::::::~~~~~~~-------............---~~~~~::::+++++============================********xxxxxYVYYYYYYYYYYYYxxxx******===+~-------------------------------------------------:+++++++++++++::::::::~~~~~~~~~~~----------........................ . ........-.---------~~~~::+::~~~~~~~------------.--.-....-..----------------------------.-----------~~~~~~~~~~~~~:::::::+=:----~~:+++==============++++++++++++++++===********==+:-........----------~~~~~~::++++++::~~---~~~----------------------------------------.-.-.-------------------------------------------------------------------------........ ......----::~---------~~~~~~~--.. .~~-----------------------------------------~++::~~~~::++++:::::::~~~~~~-------...... ........------~~~~~::::+++++============**********xxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYxx*****=======:~-----------------------------------------------~++++++++++++++:::::::::::~~~~~~~~---------........................... ..........---------~~~~:::=:::~~~~~~~--------------------------------------------------....-----------~~~~~~~~~~~~~::~:::==:~:+=****========++++++++++++++::+:::::+++++++===***====:-.....---------~~~~~~~::++=**=+:~---~:~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------........ ......-----~:~----------~~~~~~~--.. -~~----------------------------------------:++:::~~:::+++:::::::~~~~~~--------...... ........----------~~~~~:::::++++++========***xxxxxxxxxxxxxx******====+++===~------------------------------------------------:+++++++++++++++:::::::::~~~~~~~~~----------......................... . .........----------~~~~~:::++:::~~~~~~~~-----------------------------------------------......-..-------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+****x***=======+++++++++++:::::::::::::++++++++++++====+++:-..----------~~~~~~::::+++=**=+~--~:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------........ .......-----~:~----------~~~~~~~--.. .~~~---------------------------------------:++::::::::++::::::::~~~~~~---------...... ...........----------~~~~~::::+++++++==============+++++==+~-------------------------------------------------~+++++++++++++++::::::::::~~~~~~~~~----------.......................... . ............---------~~~~~::::+=+:::~~~~~~~~~---------------------------------------------..........------------~~~~~~~~~~~~~:=*xxx***==++++=++++::::::::::::::::::::::::+++++++++==+++:~~----------~~~~~~::::+++++:::+==+:~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------....... ......-------~::~----.-----~~~~~~---. .-~:~-------------------------------------~==+:::::::+++::::::::~~~~~~~---------...... .......----------~~~~~::::::++++++++====+++++++==:~---------------------------------------------------:++++:+::++++++:::::::::::~~~~~~~~~----------.-.......................... .................--------~~~~~~::::+=+::::~~~~~~~~--------------------------------------------.............-----------~~~~~~~~~~~~~=**xxx**=:::+=*==+:::::::::~~~~~~::::::::::::+++++++===+++:~---------~~~~~::::+++++::~~-~:=+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------........ .......--------~::~----------~~~~~~~--.. ..~::~----------------------------------:==*=+:::::::++:::::::::~~~~~~~~--------...... ........----------~~~~~~~:::::++++++++++++++++++=+~-----------------------------------------------------~+++:::::++++++::::::::::::~~~~~~~~------------...........................................--------~~~~~~:::::+==+::::~~~~~~~~---------------------.---------------------..............-----------~~~~~~~~~~~~+==*xx***==++=*===++::::~~~~~~~~~~~~~:::::::::++++++++===++:~------~~~~~::::++++++::~~-~~:~-----------------------------------.------------------------------------------------------------------------------------------........ .......----------::~~-----.---~~~~~~~---.. .--~:~--------------------------------:======+:::::::+++:::::::::~~~~~~~--------..... .........----------~~~~~~~:::::::+++++++++::::+++=:~-------------------------------------------------------+++::::::+++++:::::::::::~~~~~~~~~~~-----------.........................................--------~~~~~~~::::++==++::~~~~~~~~----------------.-......-.-.-.--------------..............------------~~~~~~~~~~~:===xxx****==***===++:::~~~~-------~~~~~:::::::+++++++++++=:~~----~~~~::::+++++++:~~~~~::------------------------------.-------------.--.--------------------------------------------------------------------------------........ ......-----------~:~~~-----..---~~~~----.. ..--~:::-----------------------------+=+++++==++:::::++++:::::::::~~~~~~~~--------.... .......-.------------~~~~~~~::::::::++++++:::::::+++:---------------------------------------------------------~+++::::::+++++:::::::::~~~~~~~~~~~-------------......................................----------~~~~~~:::::+++*=+:::~~~~~~~-------------..................-------------...............--------------~~~~~~~~:===*xxx********==++++:::~~-----------~~~~:::::++++::::+++=::~~~~~~~:::++++++++:::~~~::~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------......... .......-----------~::~~~-----..---~~~-----.. ..--~:++:--------------------------:++:::::++=+::::::+++:+:::::::::~~~~~~~~------..... ........-------------~~~~~~~~:::::::::++++::::::::+++~-----------------------------------------------------------++:::::::::+++::::::~~~~~~~~~~~~~~~-------------.-................................-------------~~~~~~::::::++**=+::~~~~~------------........................----------.................----------------~~~-~+=****x***x***===+++:::::~------..----~~~~:::++++::::::+==+::~~~~:::+++=**==+:::~~:::~-----------------------------------------.----------------------------------------------------------------------------------------........ ......-------------~::~~~~----...----------... .---~:+++:-----------------------:+::::~~~::+=++:::::++++::::::::::~~~~~~~~------.... .......------------~~~~~~~~~:::::::::+++:::::::::+===:-----------------------------------------------------------:+:::::::::++++:::::~~~~~~~~~~~~~~--------------.-...............................-------------~~~~~~~::::::++=**++::~~~------------.........................------------...............--------------------~+******xxx*=====+++:::::~~~----.....----~~~::++++::~~::+*+++:::::+++++++==x**=+:::+:------------------------------------------------.---.-------------------------------------------------------------------------------........ ......---------------::~~~~-----....---------.... ..--~~:++=+:---------------------++::~~~~~~~~:=++::::+++++:::::::::::~~~~~~~~-----.... .........-----------~~~~~~~~~::::::::::+:::::::::::+=====+:----------------------------------------------------------+::::::::::++++:::::~~~~~~~~~~~~----------------.-.............................-------------~~~~~~~~::::::++=***+::~~~--------...............................----------.................------------------~=*****xxx*=====+++:::::~~~------.....---~~~::+++::~~~~:+=++++++++++++++++++=***==+~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------........ ......----------------~::~~~~~---....----------.... ..--~~:++==+:-------------------++:~~~~~~~~~~:++++++++++++:::::::::::~~~~~~~~-----..... ..........-----------~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::+=+++++===+:--------------------------------------------------------:+:::::::::+++++:::::~~~~~~~~~~-~---------------.--...........................--------------~~~~~~~~::::::+++*xx=+:~~~-------.................................---------..................----------------~+=****xx*======++++::::~~~------.......--~~:::+++::~~~~:=====+===========+++:+=*x=~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------........ ......-----------------~::~~~~~------...--------..... .---~::++==*=:-----------------~+:~~~~-~~~~--~++++++++++++::::::::::::~~~~~~~------..... ............-----------~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::+=+::~::+==+++~------------------------------------------------------~+::::::::::+++++:::::~~~~~~~~------------------.............................---------------~~~~~~~~~::::::++=Yx*++::~----.....................................----------...................-..---------~+=****xx*=====++++::::~~~~~-----........--~~:::+++:~~~~:+*=================+++++=+~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------........ ......-------------------::~~~~~------.......--........ ..---~::+===**=:----------------+::~~-~~~~~---~++++++++++++:::::::::::~~~~~~~~------...... ..........------------~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::+++:~~~~~:+++++++:------------------------------------------------------::::::~::::+++++:::::~~~~~~~~----------------.-............................----------------~~~~~~~~~::::::+++xYY*=++~----......................................-----------.......................------:=****xx*=====++++::::~~~~~-----... ....--~~::++++:~~~::=*=**=**===*=========+==:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------........ ......--------------------~::~~~~--------............-.... ..--~~:++===*xx*:~-------------~+:~~~~~~~~~----:++++++++++:::::::::::::~~~~~~~~------................--------------~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::::+:~~---~~:+++:::+++-----------------------------------------------------~+:::::~::::++++:::::::~~~~~~~~--------------.-...........................----------------~~~~~~~~~~~~:::::++*YYY*==:~----.............. . ......................-----------.........................-:+=***x*=====+++++:::~~~~~------.... ...--~~::+++::~~::=*****************======:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------........ .......----------------------::~~~~~----.---.................. ..---~~:++==**xxx*+~------------:+~~~~~~~~~~-..-~:++++++++++:::::::::::::~~~~~~~------...........---------------~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::~~-----~:+:::::::++~-----------------------------------------------------+::::~~~:::+++++:::::::~~~~~~~~--------------............................----------------~~~~~~~~~~~~~:::::++xYYx*=+:~---........ ...................------------.........................~+==**x*=====++++::::~~~~-------.... ..--~~::++++::~~:+*=*****x**x*x*********=:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------....... ......-----------------------~::~~~~----..---............-..... ..--~~::+===**xxxx*+~-----------+:~~~~~~~~~~-...-~:::++++:++:::::::::::::~~~~~~~--------......---------------~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::~~------~::::::::::++~-----------------------------------------------------:+::~:~~~:::+++++:::::::~~~~~~~--------------............................-----------------~-~~~~~~~~~~~~::::+=YYYx*=+:----..... .................----------........................-:+==*xx====++++:::::~~~------...... ..--~~::+++:::::+*========**************:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------....... ......------------------------~::~~~-----...---.. ......-...... ..--~~:++==**xxxxxx*=~---------~+:~~~~~~~:~~--...-~~::++:::::::::::::::::~~~~~~~~----------------------~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::::~~-------~:::::::::::+:------------------------------------------------------~+::::~~~~::++++++:::::::~~~~~~~--------------.............................--------------------~~~~~~~~~::::++xYYYx=++~---.... ..................---------.......................~+===*x===+++++::::~~~~-----..... ..--~~::++++:::::=*==++++++++=========***+::~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------........ ......--------------------------~::~~~------.---... ....-........ .---~::++==**xxxxxxxx=:--------~+::~~~~~~::~~-.....-~~::::::::::::::::::::~~~~~~~-------------------~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::~--....--~::::::::::::++~-------------------------------------------------------:+::~:~~~:::+++++::::::::~~~~~~~------------..................................---------------------~~~~~::::+=YYVY*=+:~---.. ...................---------.....................-:+==*x==+++++::::::~~~----.... ..---~~::++++::::+*==+~~~~::::++++++==========++:~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------........ ......----------------------------::~~~~----------... ...-........ ..--~~:++==**xxxxxxxxxx*+~------~+::~~~~~::::~~-.....--~~:::::::::::::::::~~~~~~~~~------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::~~--......--~::::::::::::++~--------------------------------------------------------~+::~~~~~~::+++++::::::::~~~~~~~~----------..................................................------~~~~~~::::+*YVYx*+:~~--.. .................-------......................~++==x*=+++++:::::~~~~----... ..--~~:::++++:::+**==:~----~~~:::+++++===========+:~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------........ .......----------------------------~::~~-~----------.. ............ ..--~::++==**xxxxxxxxxxx*=:-----:+::~~~~~:::::~~--.....--~~~:::::::::::::::~~~~~~~~~------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::~~--.......--~~::::::::::::++~----------------------------------------------------------:::~~~~~~~::+++++:::::::::~~~~~~~-----------................................... ....-----~~~~~:::++*YVYx=+:~--.. ..................-------.....................:++=x*=++++:::::::~~~----... ..--~~:::++++++++**==:~------~~~:::+++++=======++===+~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------........ ........------------------------------~::~~~-----------... .......... ..--~~::+==**xxxxxxxxxxxxx*=:~---:+::~~~~::::::::~~--....----~~~~:::::::::::~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::~~~---.... ....-~~::::::::::::::++~-----------------------------------------------------------~+::~~~~~~::+++++:::::::::~~~~~~~~-----------.-........................... ...-----~~~~~::++*YYY*+::~--. .................-------................. .~:++*x=++++:::::::~~~----... .---~~:::+++++++***=+--------~~~::::++++=+===++++++=+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------....... .......--------------------------------~::~~~-----------... ......... ....--~~::++==**xxxxxxxxxxxxx**=+~--:+::~~~:::+++::::~~---.......----~~~~~~:~:~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::~~~~~~---..... ....--~~::::++:::::::::++~-------------------------------------------------------------+::~~~~~~~::+++++::::::::~~~~~~~~------------........................... ...----~~~~~:::+*YYx=+:~--. .................-----.................. .::+=x=++++::::::::~~~---.... ..--~~:::+++++++=**=+~---------~~~:::++++++==++++++==:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------........ .......---------------------------------~:::~~--------~-----.. ......---~~::+==***xxxxxxxxxxxx**===+:~++:~~~~::++++::::::~~--..........----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::~~~~~~~-----.............--~~~:::::+++::::::::++:---------------------------------------------------------------:+:~~~~~~~~::++++::::::::::~~~~~~~~-----------.......................... ...------~~~~::+*Yx*=+:~-. ..................-.-.................. -::+**=++::::::::::~~~---... ..--~~:::+++++++=**=+~-....----~~~~::::+++++=++++++===~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------....... ......------------------------------------~:::~~~~----~~~------... .....--~~::++==**xxxxxxxxxxxx**====+++=+:::::::+++++::::::~~~---...........-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------................----~~~:::::::+++++:::::::++:---------------------------------------------------------------:+=:~~~~~~~~~:++++++::::::::~~~~~~~~-------------....................... ...-------~~~::+*x*=+:~-. ................................... .-:+=x=++:::::::::::~~~---... ..---~~:::++++===***=~.......---~~~~::::+++++++++:++==+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------....... ........-------------------------------------~::~~~~~----~~~~-------..... ...----~~::+===**xxxxxxxxxxxx***===++::=+:::::::++++++::::::~~~~----............------------------------.................-------~~~~~::::::::++++++::::::::++~---------------------------------------------------------------:===+:~~~~~~~~::++++::::::::::~~~~~~~---------------..................... ...--------~~::+*x*=:~-. ................................ .~:+**=+::::::+:::::~~~---... ..--~~~:::++++===***=:-.......---~~~~::::++++++++:+++==:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------........ ........---------------------------------------~::~~~~~--~~~~~~-----------..... ...---~~~::++===**xxxxxxxxxxxx****===++::=:::::::+++++++::::::~~~~~---------..........---..------------..-..-.-----------~~~~~~~~~~:::::::::++++++++:::::::++~---------------------------------------------------------------:=====:~~~~~~~~~::+++++:::::::::~~~~~~~-----------------.................. ...--------~~::+**=+:~. ............................... .:++*=+:::::::::::::~~~---... ..---~~:::++++===*x**+-. ...----~~~~::::+++++++::+++==-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------........ .......------------------------------------------~::~~~~~~~~~~~~~--------------......----~~:::++===***xxxxxxxxxxxxx****===++:+++::::::+++++++:::::::~~~~~~~-------................--------------------~~~~~~~~~~~~::::::::::::++++++++::::::::+:---------------------------------------------------------------~+======+:~~~~~~~~~::++++:::::::::~~~~~~~~--------------.-......-............ ....--------~~~:+**+:~- ............................. -::=*=+::::::+:+:::~~~---... ..---~~:::++++===xx**=~-. ..----~~~~::::++++++:::++==:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------........ ........-------------------------------------------~::~~~~~~~~~~~~~~---------------------~~~::++===**xxxxxxxxxxxxxxx****==+++:+=+::::::++++++++:::::::~~~~~~~------...... . .......-----------~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::+++++++::::::::++~---------------------------------------------------------------~+=++=====:~~~~~~~~~:::++::::::::::~~~~~~~~----------------.--.-..--.......... ....---------~~:+*=:~-. ............................. -:+=*++:::::+++::::~~~---... ..---~~:::+++===**x**=:-. ..----~~~~::::+++++::::++=+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------........ .......----------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~:~~~~------------------~~~::++==***xxxxxxxxxxxxxxx****===+++:+=:::::::++++++++::::::::~~~~~~~------..... ...-------~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::+++++:::::::::+:----------------------------------------------------------------~++++++====+:~~~~~~~~~::::++::::::::~~~~~~~~~-------------------------......... ...---------~~:+=:~-. ......................... -::*=+::~:::+++::::~~~---... ..---~~:::+++===*xx**=:-. ...----~~~~:::::++++:::++==~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------........ ........-----------------------------------------------~~~~~~~~~~::::~~~~------------~-~~~~:::++==**xxxxYxxxxxxxxxxxx****===+++:*=:::::::++++++++::::::::~~~~~~~------...... ....-------~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::+++++::::~~~~::+:----------------------------------------------------------------:++:+++++====:~~~~~~~~~~:::+::::::::::~~~~~~~~~------------------------.......... ....---------~~:+:~-. ........................ -:+*=+:~~::++++:::~~~---... ...---~~~::+++===*xx**=+-.. ..-----~~~:::::++++:::+++=+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------....... .......--------------------------------------------------~~~~~~~~~::::::~~~~-------~~~~~~~:::+++==**xxxxYYYxxxxxxxxxx*****==+++:=*++:::::+++++++++::::::::~~~~~~~-------...... .....--------~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::+::+++:::::~~~~::+:---------------------------------------------------------------~:+:::::++++===+:~~~~~~~~~:::::::::::::::~~~~~~~~~------------------------.......... ...---------~~:+~-. . ...................... -:+*=::~~~:++++:::~~~---... ....---~~:::+++===*xx***+~-. ...---~~~~:::::+++::::++==~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------....... ........---------------------------------------------------~~:~~~~~~~:::::~~~~~-----~~~~~:::+++===**xxxYYYYYYYxxxxxxxxx***===++++*=++::::++++++++++:::::::::~~~~~~-------.........----------~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::+++++::::~~~~~::+~---------------------------------------------------------------~:::::::::++++===+:~~~~~~~~~::::::::::::::~~~~~~~~~------------------------.......... ....---------~~::~-. ..................... -:+*+:~~~~:++++:::~~----.........---~~:::+++===*xx**=+~-. ...----~~~~::::+++::::+++=:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------........ .......------------------------------------------------------~~::~~~~~~::::::~~~~~-~-~~~::::+++==**xxxYYYYYYYYYYYYxxxxx***===++++*==++::::++++++++::::::::::~~~~~~~~------...... .--------~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::+:++:::::~~~~~::+~---------------------------------------------------------------:::::::::::+++++===:~~~~~~~~~~:::::::::::::~~~~~~~~~~-----------------------............ ....---------~~:~-. .................... -:+*+:~~~~:++++:::~~---.........---~~~::+++===*xxx**+~-. ...----~~~:::::++::::+++=+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------....... ........--------------------------------------------------------~:::~~~~~:::::::~~~~~~~~:::+++==***xxYYYYYYYYYYYYYYxxxx****==++++====+++::++++++::::::::::::~~~~~~~~-------.......-------~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::+::::~~~~~~~:+~--------------------------------------------------------------~:::::::::::+++++++==+:~~~-~~~~~~:::::::::::::~~~~~~~~~------------------------........... .....-..------~~-- ................... -~+*+:~~~~:++++:::~~---........---~~~::+++===*xxx**+:-. ...---~~~~::::++:::::++=+~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------........ ........----------------------------------------------------------~~:::::::::::::~~~~:~~:::+++==***xxYYYYYYYYYYYYYYYYxxx***===++++*=+++++::+++++::::::::::::~~~~~~~~-------......----------~~~~~~~~~~~~:~:::::::::::::::+::::~~~~~~::+~--------------------------------------------------------------~:::::::::::++++++::+==:~~~----~~~~::::::::::::~~~~~~~~~~-----------------------............. .......------~~~-. . ................. .~:*+::~~~:++++::~~~---.......---~~~::+++===*xxx**+:-.. ...---~~~~:::++:::::+++=~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------....... .......-------------------------------------------------------------~~::::::::::::::::::::++++==**xxxYYYYYYYYYYYYYYYYYxxx**====+++*=+++++:::++::::::::::::~~~~~~~~~~--------......---------~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::+::::~~~~~~~:+~-------------------------------------------------------------~:::~:~~:::::+++++:::~:+=+:~~-~---~~~~:::::::::::~~~~~~~~~~-------------------------........... .......-------~-. ................ .~:*+::~~~:++++::~~~----...-----~~~::+++===*xxx**=:--. ..----~~~:::+:::::+++=:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------....... .......----------------------------------------------------------------~::::::::::::::::::+++==***xxxYYYYYYYYYYVVVYYYYYxxx**====++*=++::::~::::::::::::~:~~~~~~~~~~--------........--------~~~~~~~~~~~~~:~:::::::::::::::::~~~~~~::+~-------------------------------------------------------------:::~~~~~~:::::++::::~~~~:+=::~~~~-~~~~~~:::::::::::~~~~~~~~~--------------------------.......... .........------- .............. -:*=+:~~~:++++::~~~~---------~~~~::+++===*xxx**=:~-.. ...---~~~::::::::+++=+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------........ ........-----------------------------------------------------------------~~:::::::+++++++++++==**xxxYYYYYYYYYVVVVVVYYYYxxx***====+=*+:::::~~~:::::::::~~~~~~~~~~~----------........---------~~~~~~~~~~~~~:~:::::::::::::::~~~~~~::+~------------------------------------------------------------~:::~~~~~~~::::+::::~~~~~~~:++:~~~~--~~~~~~::::::::::~~~~~~~~~~~------------------------........... .........------. ............. .:=*+::~~:++++:::~~~-------~~~~::::+++==*xxx**=+~--... ..---~~~::::::::++=+~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------....... ........--------------------------------------------------------------------~::::::+++++++=====**xxxYYYYYYYYVVVVVVVYYYYYxx****=====*+:~~~~~~~:~~~~::~~~~~~~~~~~~---------..........------------~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::~~~~~::+~------------------------------------------------------------:::~~~~~~~~:::+::::~~~--~--~~:=+:~~~~-~-~~~~~:::::::::~~~~~~~~~~~-------------------------........... ..........-----. ............. ~+*+::::::++++:::~~~------~~~~::+++===*xx***=+:~---.... ...--~~~::::::+++++~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... .......-----------------------------------------------------------------------~::+++++++=====***xxxYYYVVVVVVVVVVVVVVYYYYxxx****====*=:~~~~~~~::~~~~~~~~~~~~~~~~---------............-----------~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::~~~~~~:+:-----------------------------------------------------------~::~~~~~~~~~:::+::::~~~--------~:+:~~~~~--~~~~~~~::::::~~~~~~~~~~~~~-------------------------........... ........-----. ............ -:*=+:::::++++::::~~~---~~::+=**xYYYVYxx***==:~~---....... ....---~~::::::++++=~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... .......-------------------------------------------------------------------------~~:+++++=====**xxxYYYYVVVVVVVVVVVVVVYYYYxxx*****===*=+~~~~~~~::~~~~~~~~~~~~~~~~-------..............------------~~~~~~~~~~~:::::::::::::~~~~~::+:---------------------------------------------------------~~::~~~~~~~~~~::::::~~~~-----------~:+:~~~~--~~~~~~~~:::::~~~~~~~~~~~~--------------------------............ ........-----.. ............ .:=*++:::::++++:::~-~~~:=*YV$$$######V****==+:~~---..............---~~:::::+++++~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------....... .......----------------------------------------------------------------------------~:++====***xxxYYYYVVVVVVVVVVVVVVVYYYYxxxx*****=**=+:~~--~~:::~~~~~~~~~~~~~--------....... .....----------~~~~~~~~~~~:::::::::::~~~~~::++-----------------------------------------------------~~:+===:~~~~~~~~~~::::::~~~--------------~:+:~~~~~~~~~~~~~~~::::~~~~~~~~~~~-~--------------------------.......... ........----.. ............. ~+*=++++::+++++:~~:+*YV$$$$$#######$x***===+:~~----.............--~~:::::++++=:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------........ .......-------------------------------------------------------------------------------~+===***xxxYYYVVVVVVV$$$$$VVVVVYYYxxxx********=+:~---~~:::~~~~~~~~~~~~-------..... ......---------~~~~~~~~~~:::::::::::::~~:::++~-----------------------------------------------~~:++=**xx*+:~~~~~~~~~~:::::~~~~----------------~:+:~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~---------------------------........... .......-..... .............. .:=*=++++++++++::*YV$$$$$$$##$$$$$#Y***===+::~~------..........--~~~:::++++==~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------....... .......---------------------------------------------------------------------------------~:+=*xxYYYYVVVVVVV$$$$$$$$VVVYYYxxxxx********+:~~--~~::::~~~~~~~~~~-------...... ........---------~~~~~~~~~:::::::::::::::::+=~-----------------------------------------~~~::+==***xxxxx=:~~~~~~~~~~~::::~~~~--------.-...------~:::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------.......... ............. ............. ~+=*======+=+=xV$$$$$$$$###$VVYV$Vx**===++::~~---------..------~~~::::++++=+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------....... .......------------------------------------------------------------------------------------~+=xYYYVVVVVVVVV$$$$$$$$$VVYYxxxxx********+:~~---~:::~~~~~~~~~~~-------...... ........--------~~~~~~~~:~::::::::::::::++=:------------------------------------~~~::+++===***xxxxxx*=:~~~~~~~~~~~::::~~~~-------...........---~:::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------........... ............ .............. -:+**======*YV$$$$$$$$$###$VYx=V$x***===+:::~~-----------------~~:::++++==:+:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------....... .......---------------------------------------------------------------------------------------:+*YYVVVV$$$$$$$$$$$$$VVVYYYYxxxxx*****+:~~---~~::~~~~~~~~~---------....... ........--------~~~~~~~~~~::::::::::::::+=+----------------------------~~~~~~~~:::::++==***xxxYYYxx*+:~~~~~~~~~~~::::~~~~----..................-~::~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------------------------............. ........... ............... .~++**==**x$#$$$$$$$$$$##$VY*+*$Y***===++::~~~~---------------~~:::++++=+~~~::~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------....... .......-----------------------------------------------------------------------------------------~:=xVVV$$$$$$$$$$VVVYYYYYYYYYYYxxxxxx+:~~~-~~~:::~~~~~~~~~-------........ ........--------~-~~~~~~~:::::::::::::::+=:--------------~~~~~~~~~~~--------~~::+++==**xxxYYYYYYxx=::~~~~~~~~~~~:::~~~~-----....................-:::~~~--~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------............ ........... ............... -:+=****V###$$$$$$$$###$VY=:*$Y****===++::~~~~~------------~~~:::++++=+~~~-~::~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... .......--------------------------------------------------------------------------------------------~:*xV$$$$$$$$$$VVYYYYYYxxxxxxxYxxx+:~~~-~~~:::~~~~~~~~~~~------.......... .........---------~~~~~~~~::::::::::::::+=+~------------~~~~-------------~~:::++==***xxxYYYYYYYYx*+::~~~~~~~~~~::::~~~~-----......................-:::~~~-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------............ ........... ................. .:+===*V###$$$$$$$$##$$Vx=:*$V****===++:::~~~~~~---------~~~~::::+++=+~-~---~~:~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------....... .......-----------------------------------------------------------------------------------------------~:*Y$$#$$$$VVVVVVYYYYYYxxxxxxxx=:~~~~~~::::~~~~~~~~~~--------........... ..........---------~~~~~~~~::::::~~~~::::+=-..........-------~~-~~~~~~~~::+++===**xxxxxYYYYYYYYYx=:::~~~~~~~~~~::::~~~~----................ .... .-:::~~~------~~~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------.............. ........... ................ -++==x####$$$$$$$$##$Vx+:x$V****====++:::~~~~~~~--------~~~~:::++++:~-~------~::---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------....... .......--------------------------------------------------------------------------------------------------~+*Y$$$VVVVVVVVVVVYYYYYYYxxx=:~~~~~~::::~~~~~~~~~~---------.....................---------~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~:::++.........---~~~~~~~~::::::++++===****xxxxxYYYYYYYYYY*+::::~~~~~~~~:::::~~~~~--.......... ~::~~~~-------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------............... ........... ................. .:+==Y####$$$$$$$#$$Vx++Y$Vx****====++::::~~~~~~~~::+++===++++++=+:-----------~::--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------....... .......-----------------------------------------------------------------------------------------------------~+*xYVVVVVYVVVVVVVVVVVYYY=::~~~~~~:::~~~~~~~~~----------....................------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:++-......---~~~~~~::::::+++====****xxxxxxxxYYYYYYYYYx=+::::~:~~~~~~:::::~~~~----...... .~::~~----------~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------.............. .......... ................ -+==V####$$$$$#$$$Vx+=VV*x*****===++:::::~~::=*xYVVV$$$$$$$VVYx+~--------------~:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------....... .......--------------------------------------------------------------------------------------------------------~:=*YYVYVVYVVVVVVVVVYY=::~~~~~::::~~~~~~~~~-----------..................------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:++-...---~~~~~~~::::::+++====****xxxxxxxYYYYYYYYYYYx=:::::::~~~~~~:::::~~~~----..... .~::~-----------~~~~~~~~~~~~-------------------------------.............. .......... .................. -:+*$###$$$$$##$VY*=xVx+:****=====++:::::+*YV$$$$$$$$$$$$$$###x~----------------~:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------....... .......------------------------------------------------------------------------------------------------------------:+*xYYVVVVVVVVVVVY*+:~~~~~::::~~~~~~~~~-----------................-------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+*=-----~~~~~~~:::::++++===*****xxxxxxxYYYYYYYYYYYY*+:::::::~::~::::::~~~~~----..... ~:~~-----------~~~~~~~~~~~-------------------------------................. ....... ................... .~+*####$$$#$$$VY**YV*~-:+**======+:::+=YV$$$$$$$$$$$$$$$$$$#$+------------------~:~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------....... .......---------------------------------------------------------------------------------------------------------------~:=xYYVVVVVVVVYx*+~~~~~::::~~~~~~~~~-----------...............--------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~:++=***~~~~~~~:::::::++++===*****xxxxxxxYYYYYYYYYYYYYY*+:::::::::::::::::~~~~~----..... -~~--------------~~~~~~~---------------------------------................ .... . .................... ~+x####$$##$$VYxYVV+...~:**=====++::=x$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVV$x--------------------~:~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------....... .......------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~:+*xYVVVVYYxx*+:~~~::::~~~~~~~~--------------...........--------------~~~~~~~~~~~~~:::++======***::::::::::++++=====****xxxxxxxYYYYYYYYYYYYVVYx=::::::::::::::::::~~~~~----.... -~~--------------~~~~-~------------------------------....................... ...................... -:x#8#####$$VYYV$x~ ..-~+**===+++:=Y$#$$$$$$$$$$$$$$VVYxY$V:-.-------------------~:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... .......----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~:+*xYYYx***=:~~:::~~~~~~~~--------------............-------------~~~~~~~~~:::++==****=====**x++++:+++++======****xxxxxxYYYYYYYYYYYYVVVVVY*+::::::::::::::::::~~~~~----.... -~~----------------------------------------------.-..-........................ ......................... -:x######$$VVV$Y+. .-:+**==++:+Y$#$$$$$$$$$$$$$VVYx+=Y$=-.-.----------------..-~:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------........ .......--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~:+xx**=*==::~:~~~~~~---------------.............-.------------~~~~::+==**********=====**x=+++++======*****xxxxxxYYYYYYYYYYYVVVVVVVVY*++:::::::::::::::::~~~~~----.... -~~---------------------------------------..----.-.................................. .......................... .~x#8####$$$$V*- .-:+**=+++x$##$$$$$$$$$$$$$VYx:~x$x-....---------------.....~:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------........ .......-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------======***=::~~~~~~-------------.................-------~~~:+++==***************======*x=======******xxxxxxxYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVY=++::::::::::::::::~~~~~~----..... -~-------------------------------------................................................. . ............................ .~*#8###$$$V*~ .-:==*=+=V###$$$$$$$$$$$$VYx:.=VY~.....--------~------......~:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------........ ......------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------++::::++===+:~~~~-----------------.........----~~~::+++====********************======*x*==*******xxxxxxYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVx=+++:::::::::::::::~~~~~-----.... --------------------------------------................................................... .. ............................. .-=#8####$x: .-+====*$###$$$$$$$$$$VVYx:.+VV:......---------~-----.......~:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... .......-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------++::~~~~:::::~~~---------...-~:++::::::::::+++++===========********************======*xx******xxxxxxxYYYYYYYYVVVVVVVVVV$$VV$$Vx=++::::::::::::::::~~~~~~----.... -------------------------------------................................................... . ... . ............................... .+####$x:. .-++==x$##$$$$$$$$$$VVYx+-+VV+.........-------~------.......~~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------....... ......------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------++::~~~~~~~~~~~--------.......-~:++++++++++++++============********************======*xYxxxxxxxxxYYYYYYYYYVVVVVVVVVV$$$$$$$$V*=+++++:::::::::::::~~~~~-----.... ..-------------------------------------............................................................ .................................... .:$#$x:. .~++=*$##$$$$$$$$$VVYY+~=VV+. ........--------------.......-:~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------....... .......-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=+::~~~~~~~~~~---------...........--~~::++++++++===========********************====+++=xxxxxxYYYYYYYYYYVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$Y*++++:++:::::::::::::~~~~~----.... ......------------------------------------.............................................................. ......................................... . .:x=~. -:++x###$$$$$$$$VVYx=:*VV+. ........----------~-----......-:~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... .......-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=+:~~~~~~~~~~~-------............ . ...---~~::+++++==========**********=====+++::~~~~:xxxYYYYYYYYYYVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$Y*++++++++::::::::::::~~~~~----.... .........--------------------------------.................................................................. . ................................................ .. .~++x###$$$$$$$VVYx=+x$Y:. ...........---------------.......-:~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... .......----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~=+:~~~~~~~~~~~-------........... ....----~~~~~:::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~:*YYYYYYYYYYYVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$x==++++++++:::::::::::~~~~~----.... ............-----------------------------.--................................................................... ......................................................... -:+Y####$$$$$VVYx==Y$x~. ............---------~-----.......-:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... .......----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~=::~~~~~~~~~~~------.......... ...........----------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:=YYYYYYYYYVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$Vx==++++++++++:::::::::~~~~~----..... ........ ....-.--------------------------.-................................................................................................................................. .:+Y####$$$$VVVY*xV$*- ..............--------~~----........-:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------....... ......-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~+:~~~~~~~~~~~~------......... ..........--------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:=YYYYYYYYVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$Vx==++++++++++::::::::::~~~~----.... ..... ......-.--------------------..-.-................................................................................................................................. .~+Y####$$$VVVYxYVV=-. ..............----------~~----........~~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------....... ......-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~+:~~~~~~~~~~~-------......... ..........---------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::=*YYYYYYVVVVV$$$$$$$$$VVVYYx*==x*===+++++++++++::::::::~~~~-----.... .......--------------------.-.-................................................................................................................................... .-:x####$$VVVYYV$Y:-..................----------~~~----........:~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... ......-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:+:~~~~~~~~~~~-------......... ..........---------~~~~~~~~~~~::::++===*xYYYYYYYYYYYxxx**==++::~~---~+====++++++++++++:::::::~~~~----..... ........-.-----------------.-.--.-.--....--..-.....-.............................................................................................................. .-:*####$$$VVV$V*~.....................----------~~-----.......-:~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... ......-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+=:~~~~~~~~~~~-------......... ..........---------~~~~~~::++===****=***x+:::~~~~~----------------~=*====+++++++++++++:::::~~~~~----..... ........-.-----------------.-----.-----.-.-----.--.-............................................................................................................. .~=$###$$$$$$Y:.......................----------~~------.......-:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------....... .......----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+*=+:~~~~~~~~--------........ ...........-------~~~::++=**********==**x+-----------------------~=*=======+++++++++++:::::~~~~----..... ......-.--.-----------------------------------------..-.-........................................................................................................ .-+V###$$$$V=-........................------------~~-----.......~~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... .......----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=**==+:~~~~~~--------........ ........---~~::++===***************=**x=----------------------:=**=======++++++++++:::::~~~~----.... .....-.------------------------------------------------..-....................................................................................................... .-:V#####V*~.........................-------------~~-----........:~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------....... ......-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=**=*===+:~~---------........ .....--~~:::+++======*****************=****~--------------------:***=========+++++++++:::::~~~~----.... .....-------------------------------------------------------.-.-.....................................................-..--.--.--.---..-......................... .~Y###$x:............................------------~~~-----.......-:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... ......----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~=**=*==**==+:~-------..................-------~~~:::++++++===========*=*******************x:-------------------:***==========+++++++++::::~~~-----.... .....----------------------------------------------------------.-...............................................-..------------------.-.-...................... .~Y#$x:..............................-----------~~~~~-----.......~~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------....... ......----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~+++++++++++::~------...........-~~::::::::::::++++++++++++++===========*******************x=------------------+****===========+++++++:::::~~~----.... .....-----------------------------------------------------------....-.......................................------------------------------.--.-............... :x*~. .............................-------------~~~~~----........:~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... ......----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:+:~~~~~~~~~~--------........... .--~:::::::::+++++++++++++++=========********************x*~----------------+*****===========+++++++::::~~~~---.... ....-----------------------------------------------------------------.----.-...........................-----------------------------------------.............. --. .............................-------------~~~~~~----.......-:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... .......---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:::~~~~~~~~~----------........... ..-~~:::++++++++++++++=============*******************x:---------------+********==========++++++::::~~~---.... . .....------------------------------------------------------------------------.........-......-....-----------------------------------------------............ . ............................------------~~~~~~~-----.......~~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... ......----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------::~~~~~~~~~~---------............. ...-~~:::+++++++++============*****************===*=--------------+**********==========++++:::::~~~---... ....-------------------------------------------------------------------------.......--------.--.--------------------------------------------------.......... ..........................-.-------------~~~~~~~----.......-:~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------....... ......----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+:~~~~~~~~-----------.............. .....---~~~~:::::::+++++++++++++++++++++:::::::=~------------+***********========+=++++::::~~~---... ....... ...----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.......... ..........................--------------~~~~~~~-----.......~:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... ......---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~+~~~~-~-~------------................ . ....................-----------~~~~~~~~~~::::::::::::+:-----------+*************=======+++++:::::~~---... ...... . ..---------------------------------------------------------------------------------------~~------------------------------------------------------........ ........................----------------~~~~~~~~~---........:~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... .......--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~:~~~~-~-~-----------.........................................------------~~~~~~~~::::::::::::++~---------=***************======+++++::::~~~--.... ........ ..----------------------------------------------------------------------------------..--~:~-----------------------------------------------------........ ........................---------------~~~~~~~~~----.......~:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... ......---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------::~~~---------------.........................................-------------~~~~~~~::::::::::::::+:-------~=****************======+++++::::~~---... .......... .-------------------------------------------------------------------------------~~-....-~:~-----------------------------------------------------...... ........................---------------~~~~~~~~~~----.......:~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... ......---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------::~~~--------------........................................---------------~~~~~~~::::::::::::::++~-----~=*****************======++++::::~~---... .......... ..------------~~-----~----------------------------------------------------------~~~-....-~:~----------------------------------------------------..... ......................---------------~~~~~~~~~~~~---.......-:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... ......---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+~~~--------------............--...................-.-.-------------------~~~~~~~::::::::::::::++:----~=******************======++++:::~~~---... .......... ..------~-~-~~~~~~~~~--~--------------------------------------------------------~~~--...-~+~----------------------------------------------------.... ......................---------------~~~~~~~~~~~----.......~~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... .......-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~:~~---------------.........--------..........----------------------------~~~~~~~~:::::::::::+::+++---~=******************======+++++:::~~---... .......... .-----~-~~~~~~~~~~~~~-~~-~-----------------------------------------------------~~~~~-...-~+~--------------------------------------------------.... ....................----------------~~~~~~~~~~~-----......-:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... ......--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------::~~---------------.......------------------------------------------------~~~~~~~~:::::::++:+++++++~-~=********************=====+++++::~~---.... ........... .------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~---------------------------------------------------~-~~~--..-~:~-------------------------------------------------.... ....................----------------~~~~~~~~~~~~----.......~~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... .......-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:~~~---------------.-.-.--------------------------------------------------~~~~~~~~::::::++++++++++++:=*********************=====+++++::~~---.... ............ ..-~~-~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------------------------------------------------.-~~--~~~----~:~------------------------------------------------... ....................---------------~~~~~~~~~~~~-----......-:~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... ......-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~+~~------------------.----------------------------------------------------~~~~~~~~:::::::++++++++++=******xxxx*************=====++++::~~~---.... ............ .-~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~--------------------------------------~---..~~-..-~:~~--~::----------------------------------------------.... ..................-.--------------~~~~~~~~~~~~~----.......:~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... .......------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------::~---------------------------------------------~-~-------------------------~~~~~~~:::::::++++++++++=*x**xxxxxxxx***********=====++++::~~---..... ............. .-::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------------------------------------~~---..-~~-..-~+::~~~::---------------------------------------------... ..................-.--------------~~~~~~~~~~~~~~----......-:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... ......-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+:--------------------------------~------------~~~~~~~~--~------------------~~~~~~~~~::::::++++++++++=*x*xxxxxxxx***********=====+++:::~~---..... .............. .-:~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------------------------------------~~~--..-~~~-...~+++:~~::--------------------------------------------... .................-----------------~~~~~~~~~~~~~----.-.....:~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... ......------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~+~------------.--.-------------~~~--------------~~~~~~~~~~~~----------------~~~~~~~~~~::::::++++++++===*xxxxxxxx************=====++++::~~--...... ............... .~:~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------------------------------------~:~--..--~~~-..-:++++::::-------------------------------------------.. ................-----------------~~~~~~~~~~~~~------.....~:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... ......------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------::~------------....------------~~~~--------------~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~--~~--~~~~~~~~~~~~~::::::++++++++==*xxxxxxx************=====++++::~---...... ................ -::~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------------------------------------:~--..--~~~--.-~=+++++:::-----------------------------------------.. .................--------------~~~~~~~~~~~~~~~-----.....-:~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... .......-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+~~----------......-----------~~~~~~~-----------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::+++++++===*xxxxxx***********=====++++::~---...... .. .................... .-::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------+:---.---~~~----:=++:::::~----------------------------------------. ...............----------------~~~~~~~~~~~~~~------.....~:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... ......-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------::~----------......----------~~~~~~~~~------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::++++++++===*xxxx***********=====++++::~---............................. .-::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------++~------~--~---~==::~~~-----------------------------------------.. ...............----------------~~~~~~~~~~~~~~~------....-:~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... .......----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+:-----------......-------~~~~~~~~~~~~~-----------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::++++++++===**x***********=====++++::~---............................ -~+:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------.-.-:+~------~---~---+=:~------.------------------------------------.. ..............---------------~~~~~~~~~~~~~~~~------.....:~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... ......----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~+~-----------.......-----~~~~~~~~~~~~~~-----------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::+++++++++===**********======+++++:~--............................ .-~+:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------------------------.--....-:=:-----.-----~--:=:--......-----------------------------------.. ..............---------------~~~~~~~~~~~~~~~~------....-:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... .......---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------::-----------.......-----~~~~~~~:~~~~~~~-----------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::+++++++++++===********=====+++++:---............................ .-~+:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------------------------.........-:=:-----.---.----~=:-.........-.------------------------------... ..............---------------~~~~~~~~~~~~:~~~-------...-:~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------..... ......----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+~----------........----~~~~~~:::::~~~~~-----------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::+++++++++++==*****======++++:---............................ --:+:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------------------.-..........-:=:~~~~-.---..-~~~+:-..........-.----------------------------... ............----------------~~~~~~~~~~~~~~~~~-------..-:~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... ......---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~:-----------........---~~~::::::::::~~~~~----------~~~~~~~~~~~~~~~~~:~::~:::::~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~:::::::::+++++++++++++=***======+++:~--.......................... .-~:+:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----------------..............-:+:~~~-..---..-::~+:-..............--------------------------.. ............---------------~~~~~~~~~~~~~~~~~-----------:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------..... ......---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:~----------........----~~~::::::::::~~~~~~---------~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::~~~~~~~-~-----~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::+++***====++++~-.......................... .-~:+:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------------...............-:+::~~....--...~+~::...............--------------------------.. .............---------------~~~~~~~~~~~~:~~~~----------:~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------..... .......-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~:~---------.........---~~:::::::::::::~~~~~---------~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::~~~~~~----------~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::+==*==++++:~--......................... .--~:++:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------------................-:+::~~....--...~+~:~...............---------------------------. ............---------------~~~~~~~~~~~~:~~~~----------::--------------------------------------------------------------------------------------------------------------..... .......-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:~~---------.........---~::::::::+:::::~~~~~---------~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::~~~------------~~~~~~~~~~::::::::::::::~~~::::+=**+++++~--......................... .-~~:=+::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------------.................-:+:::~....--...-+~~-...............----------------------------. .............-------------~~~~~~~~~~~~~::~~~----------~:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------..... ......--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:~~--------........----~~:+++++++++::::~~~~~----------~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::~~------------~~~~~~~~~~~~::::::::::~~~~~~~::++===+++~--........................ ..-~~:=+::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------.-................-~+::=:. ..---..-:~--...............--------------~--~~----------. ...........--------------~~~~~~~~~~~~::~~~~----------:~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------..... ......-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------::~---------.......-----~~:+++++++++:::::~~~~----------~~~~~~~~~~:::::::::::::::::++++:::~--------------~~~~~~~~~~~~:::::::::~~~~~~~~::+==+++~--....................... .-~~::++::~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~---------..................-~+~:+:-....--..-:-................------------~~~~~~~~~--.-------.. ...........--------------~~~~~~~~~~~~:::~~~----------::-------------------------------------------------------------------------------------------------------------..... .......------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+~~---------......-----~~::+++++++++:::::~~~~~---------~~~~~~~~~~:::::::::::::+++++++++:::~----------------~~~~~~~~~~~:::::::::~~~~~~~~:+==++~~--..................... .--~~~:+=::::~~~~~~~~~::~~~~~~~~~~~-------..................-~:~~~:~-...--..-+-...............-----------~~~~~~~~~~-.....------.. ............-------------~~~~~~~~~~~~:::~~~~---------~:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------..... ......------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~:~~---------.-...----~~~~:++=++++++++::::~~~~~----------~~~~~~~~~:::::::::::::++++++++++::~-----..---------~~~~~~~~~~~~~::::::::~~~-~~~~:+==+:~~--................... ..---~~:+=+::::~~~~~~:::~::~~~~~~~~-------...................~--.-~+~-..-~-.~+...............---------~~~~~~~~~~::-.......-------. ...........-------------~~~~~~~~~~~~:::~~~~----------:~------------------------------------------------------------------------------------------------------------..... .......-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------::~~------------.----~~~~::+====++++++:::::~~~~-----.------~~~~~~::::::::::::++++++++++++::~~-----...--------~~~~~~~~~~~~~~:::::::~~~~~~~~:+=+::~~-.................. ...----~~::=+::::::~~~~::::::~~~~~~~~~-----...................... -::~---:--~:..............--------~~~~~~~~~~:::-.........-------. ..........------------~~~~~~~~~~~~~::::~~~~---------:~------------------------------------------------------------------------------------------------------------..... ......-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~+:~~~----------------~~~~::+====++++++::::~~~~----.. ..----~~~~~~~::::::::::++++++++++++++:~~~----......-----~-~~~~~~~~~~~~~:::::::~~~-~~~~:+=++:~--................. ......---~~~:==+:::::::~~::::::::~~~~~~~-----............... .-::~--:~-~~............--------~~~~~~~:::::++~...........-------. ...........------------~~~~~~~~~~~~::::~~~~---------~:------------------------------------------------------------------------------------------------------------..... .......----------------------------------------------------------------------------------------------------------------:::~~~~-------------~~~~~::+======+++++:::::~~~---. ..----~~~~~~:::::::::++++++++++====+::~~----........-----~~~~~~~~~~~~~~:::::::~~~-~~~~:=+++:~-................. ........---~~~:+=+:::::::~:::::::::~~~~~~~-----............. .-::--~:-:-..........--------~~~~~~~:::::+++~.............-------. ..........------------~~~~~~~~~~~~~::::~~~~--------~+~----------------------------------------------------------------------------------------------------------...... ......----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~+::~~~~~~~---------~~~~~:::+==*===+++++:::::~~~--. ..----~~~~~:::::::::++++++++++======+::~----........------~~~~~~~~~~~~~~::::::~~~~~~~~:==++:~-............... ........---~~~:+=+:+:::::~::::::::::~~~~~~----............ ..::~~:-:.........--------~~~~~~:::::+++=+~... ...........-------. .........-----------~~~~~~~~~~~~~:::::~~~~--------~+~----------------------------------------------------------------------------------------------------------...... ......----------------------------------------------------------------------------------------------------------------:+::~~~~~~~---------~~~~:::++=***==++++:::::~~~~--. ..---~~~~~~:::::::::+++++++++===*==+::~~---.........------~~~~~~~~~~~~~~::::::~~~~~~~~+=+=+:~-.............. ........-----~::+==++::::::::::::::::~~~~~~----............. . . .-~~:~-........------~~~~~~:::::++++==+-.. ............------. ..........-----------~~~~~~~~~~~~::::::~~~~--------:~----------------------------------------------------------------------------------------------------------...... .......---------------------------------------------------------------------------------------------------------------++::~~~~~~~--------~~~:::::++=***==++++::::::~~~--. .-----~~~~~:::::::::+++++++====***=++::~---..........------~~~~~~~~~~~~~~::::::~~~~~~~+====+~-............. .......---~~:::===++:::::::::::::::~~~~~~----...........................-~-.......------~~~~~~:::::++++===+-. ...........-------. ..........-----------~~~~~~~~~~~~::::::~~~~--------::----------------------------------------------------------------------------------------------------------...... ......---------------------------------------------------------------------------------------------------------------:++::~~~~~~~-------~~~:::::++==****=+++:::::::~~~--. ..----~~~~~:::::::++++++++====*x**=++::~~----.........------~~~~~~~~~~~~~~:::::~~~~~~~:====+:-............ .....---~~:::+*=+++::::::::::::::~~~~~~-----................................--------~~~~~::::+++++==*=:-. ...........------. ...........----------~~~~~~~~~~~~~:::::~~~~~~------~+~----------------------------------------------------------------------------------------------------------..... .......--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+++:::~~~~~~~-----~~~~::::+++==*xx*=+++::::::~~~~--.. ...----~~~~:::::::::+++++++====*xx*==+::~~~---.........------~~~~~~~~~~~~~~:::::~~~~~~~:=====+~............ .....---~~~::+===+++::::::::::::::~~~~~~----.............................-------~~~~~~::::++++===**=:-. ............------. ..........----------~~~~~~~~~~~~~:::::~~~~~~--~---~+~----------------------------------------------------------------------------------------------------------..... .......-------------------------------------------------------------------------------------------------------------~=++::::~~~~~~----~~~~:::::+++=**xx*=++::::::::~~~--.........---~~~~~::::::::++++++======*x***=+:::~~----.........------~~~~~~~~~~~~~~:::::~~~~~~:======:-........... ...----~~~~:+=**+++::::::::::::::~~~~~~~-----......................--------~~~~~~::::+++++===**=+~.. ...........-------. ..........---------~~~~~~~~~~~~~~::::::~~~~~--~~~~~+~----------------------------------------------------------------------------------------------------------..... ......--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+=++:::::~~~~~~~~~~~::::::+++==**xxx=++:::::::~~~~----.......---~~~~~:::::::+++++++======xx***=++::~~~----........-------~~~~~~~~~~~~~:::::~~~~:::*=====+-........... ....-----~~~:=**==+++::::::++:::::~~~~~~------......-------------------~~~~~~::::+++++====***=:-. ..........------. ..........--------~~~~~~~~~~~~~~::::::~~~~~~~~~~~~::----------------------------------------------------------------------------------------------------------..... ......-------------------------------------------------------------------------------------------------------------:==+++::::~~~~~~~~~~~::::::+++==**xxx*++:::::::~~~~----......----~~~~~:::::::+++++++=====*xxx**==+::~~~----........-------~~~~~~~~~~~~~::::::::::::*======~.......... .....-----~~:+=**==++++++++++++:::::~~~~~~--------------~~~~--~-~~-~~~~~:::::+++++=====***=+~. ............-----. ..........--------~~~~~~~~~~~~~~::::::~~~~~~~~~~~~::----------------------------------------------------------------------------------------------------------..... ......-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+=++++::::~~~~~~~~~~::::::++++==**xxx*++:::::::~~~~~----....-----~~~~~::::::::++++++=====*xxx**==+::~~~----.........------~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::*======+-........ ......-----~:+=**===+=+++++++++++:::::~~~~~~~-~-~~~~~~~~::~--~~~~~~::::::++++======**x**=:-. ............-----. .........---------~~~~~~~~~~~~~:::::::~~~~~~~~~~~~+~--------------------------------------------------------------------------------------------------------...... .......-----------------------------------------------------------------------------------------------------------:==++++:::::~~~~~~~~:::::::++++==**xxx*=+:::::::~~~~~-------------~~~~:::::::::+++++======*xxx***=++::~~~---.........--------~~~~~~~~~~~~:::::::::::*======+-....... .......----~+=****======+====+++++:::::~~~~~~~~::::::+++~.~::::::::+++++======***xx*=+:. ............-----. .........---------~~~~~~~~~~~~~::::::::~~~~~~~~~~~+~---------------------------------------------------------------------------------------------------------..... .......-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+==++++:::::~~~~~~~::::::+++++===**xxx*=+::::~:::~~~~------------~~~~~~:::::::+++++=======*xxxx**=++::~~~----.........--------~~~~~~~~~~~~:::::::::+**======~....... .......---~+=**xx****=========+++++:::::::::::+++++==:-:+++++++++=====******xxxx*=+~. ...........-----. ..........-------~~~~~~~~~~~~~:::::::::~~~~~~~~~~~+~---------------------------------------------------------------------------------------------------------..... .......----------------------------------------------------------------------------------------------------------:==++++++:::::~~~~~:::::::+++++===**xxY*=+::::~~::~~~~-------------~~~~~:::::::+++++======*xxxxx**=++::~~~----.........--------~-~~~~~~~~~~::::::::::**======~...... ........-~+=**xxxx******========++++++++++++===***+:+===========******xxxxxx**=:-. ............-----. .........-------~~~~~~~~~~~~~~::::::::~~~~~~~~~~~+:---------------------------------------------------------------------------------------------------------..... .......----------------------------------------------------------------------------------------------------------===++++++::::::~~::::::::++++++===**xYY*=+:::~~~::~~~~~------------~~~~::::::::+++++======*xxxxx**==+::~~~-----.........---------~~~~~~~~~~::::::::::**======:...... .....-~+***xxxxxxx*********=============***x*=+=*****=********xxxxxYxxx*=+~. .............----. ..........-------~~~~~~~~~~~~~::::::::~~~~~~~~~~~::~--------------------------------------------------------------------------------------------------------..... .......---------------------------------------------------------------------------------------------------------:==++++++++:::::::::::::+++++++====**xYYx=+::~~~~~:~~~~~-----------~~~~~~::::::++++++======*xxxxx**==++::~~~----..........--------~~~~~~~~~~~:::::::::**======:-.... ...-~+=*xxxYYYYxxxxxxx**************xxxxx**xxx*********xxxxxYYYYxxx*+~-. .............----. .........--------~~~~~~~~~~~~~:::::::::~~~~~~~~~~::~--------------------------------------------------------------------------------------------------------..... ......---------------------------------------------------------------------------------------------------------~+++++++++++::::::::::::++++++++===***xYYx=+::~~~~~:~~~~~~-----------~~~~:::::::++++++======*Yxxxx**==++::~~~----.... ...--------~-~~~~~~~~::::::::::*==*====+-... ..--~+=*xxxxYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxYYYYYYxxx*=~-. ............-----. .........-------~~~~~~~~~~~~~:::::::::~~~~~~~~~~:+---------------------------------------------------------------------------------------------------------..... .......--------------------------------------------------------------------------------------------------------:++++++++++++::::::++++++++++++====**xxYYx=+:~~~~~~~:~~~~~----------~~~~~~:::::::++++======*xYYxxx**===+::~~~----.... ....--------~~~~~~~~::::::::::**======+~... .. ..--~+**xxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVYVVYYYYYYxxxYYYYYYYYYxxxx*=:-. .............-----. .........-------~~~~~~~~~~~~~:::::::::~~~~~~~~~~~+~----------------------~---------------------------------------------------------------------------------..... ......--------------------------------------------------------------------------------------------------------~=++++++++++++++::++++++++++++++====**xxYYx=+:~~~~~~~:~~~~~----------~~~~~::::::::+++++=====*xYYYxx***==+:::~~----.... ....-------~~~~~~~~::::::::::**======+~.. ... ...--~+**xxYYYYYYYVYYVYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYVYYYYYxxx**=:-. .............------.. .........--------~~~~~~~~~~~~::::::::::~~~~~~~~~~+~-------------------------------------------------~-----------------------------------------------------...... ......--------------------------------------------------------------------------------------------------------++++++++++++++++++++++++++++++++====**xxYYY=+:~~~~~~~~~~~~~----------~~~~~~:::::::+++++=====*YYYYxxx**==++::~~~---.... .....------~~~~~~~~::::::::::*=======+~. .... ...--~:+=*xxYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYxxx**=:-. ............------... .........--------~~~~~~~~~~~~~:::::::::~~~~~~~~~~+~----------------------------------------------~---------------------------------------------------------..... .......------------------------------------------------------------------------------------------------------~+++++++++++++++++++++++++++++++++===***xxYY*+:~~~~~~~~~~~~~---------~~~~~~::::::::+++++=====xYYYxxxx**==++::~~~----... .....------~~~~~~~:::::::::+*=======+~. .... ...--~~:+=*xxYYYYVVVVVVVVVVVVV$VVVVVVVVVVVVVVYYYYYxxx**=+:-.. ..........---------... .........--------~~~~~~~~~~~:::::::::~:~~~~~~~~~+:~-------------------------------------------------------------------------------------------------------..... .......------------------------------------------------------------------------------------------------------:++:+::+++++++++++++++++++++++++++====**xxYY*+:~~~~~~~~~~~~~~--------~~~~~~~:::::::+++++====*xYVYxxx***===+:::~~----.... ....-----~~~~~~::::::::::+*=======+~. ..... ...---~:++=*xxYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYxxx**=+:~-.. ..........----------... ........---------~~~~~~~~~~~~::::::::::~~~~~~~~~+:----------~--~------------------------------------------------------------------------------------------..... .......------------------------------------------------------------------------------------------------------+++:::::+++++++++++++++++++++++++++===**xxxY*+:~~~~~~~~~~~~~---------~~~~~~~:::::::+++++====*xYYYxxx***===++::~~~----.... ...----~~~~~~~::::::::::+*=======+~. .... ...---~~:++=**xYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYxxx**=+:~--.. ........------------... ..........------~~~~~~~~~~~~~~::::::::::~~~~~~~~~::~------------------------~-----------------------------------------------------------------------------...... .......------------------------------------------------------------------------------------------------------+++:::::::+++++++++++++++++++++++++++=**xxxYx+:~~~~~~~~~~~~~--------~~~~~~~~:::::::+++++====*xYYxxx****===++:::~~~---.... ..----~~~~~~:::::::::::+**======+~. .... ...---~~::++=**xxYYYVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYxxx**=++:~--... .........-----------.... .........-------~~~~~~~~~~~~::::::::::::~~~~~~~~:+~---------------------~------------------~--------------------------------------------------------------..... .......------------------------------------------------------------------------------------------------------:+++:::::::+++++++++++++++::::::::::::=*xxxYx=:~~~~~~~~~~~~~~~----~-~~~~~~~::::::::+++++====*xYYxx*****====++:::~~-----.... ....---~~~~~~:::::::::::++**======+- .... ...---~~::++==**xxxYVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYxxx**==+:~~--... .........------------... .........-------~~~~~~~~~~~~::::::::::::~~~~~~~~:+----------~---------------------------------------------------------------------------------------------..... ........------------------------------------------------------------------------------------------------------+++::::::::+++++++++++++::::::::::~~~=*xxxYx=:~~~~~~~::~~~~~~~~~-~~~~~~~~~::::::::++++++===**YYx******=====++::~~~----...........---~~~~~~:~::::::::::++**======+- .. ....---~~:::++==**xxxYYYVVVVVVVYYYYYYYYYxxxx**==++:~~---.. .........-------------... ..........--------~~~~~~~~~~~~:::::::::::~~~~~~~~:+~--------~----------------------------------------------------------------------------------------------..... .......-------------------------------------------------------------------------------------------------------~=++:::::::::+++++++++:::::::~~~~~~~~+*xxxYx=::~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::+++++====*xYx***========+++::~~~----..........--~~~~~~~~~::::::::::::**======+. ....---~~:::+++===**xx=*YVVVVVYYYYYYxxxxxx***==++:~~---... .........-------------... ..........-------~~~~~~~~~~~:::::::::::::~~~~~~~:+~------------~-----------------------------------------------------------------------------------------...... ........-------------------------------------------------------------------------------------------------------:=++::::::::::+++++::::::~~~~~~----~+=*xxxx=+:~~~~~~::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::++++++===**xYx*==========+++::~~~-----.....----~~~:::::+=*xxxx**=+::+*=======:. . ....---~~:::++++===**x+~+xYVYVYYxxxxxxx****===++:~~---.... .........-------------.... ..........------~~~~~~~~~~~~~::::::::::::~~~~~~~:+~----------------------------------------------------------~--------------------------------------------..... .......---------------------------------------------------------------------------------------------------------:=++:::~:::::::::+:::::~~~~~-------:=*xxxx=+:~~~~~~::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::+++++++==***Yx*===========+++::~~~-----------~~~:::+*xVV$$$$$$$$VY*++*=======:. ....---~~~::++++++==**:~~:=YYYYxxxxxx*****===++::~~---.... .........--------------.... ..........------~~~~~~~~~~~~~::::::::::::~:~~~~~:+~------------------------------------------------------------------------------------------------------...... ........---------------------------------------------------------------------------------------------------------:+++::~~~~:::::::::::~~~~~--------~+=*xxx=+::~~~~~~::~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::+++++++==***xYx*===========+++::~~~---------~~:::=xV$$$$$$$$$$$$$$$x=*======+:. .....---~~~::+:::+++==*:~~~~:=xYxxx******====++::~~----..... .........---------------.... .........-------~~~~~~~~~~~~::::::::::::::~~~~::+~------------------------------------------------------------------------------------------------------...... .......-----------------------------------------------------------------------------------------------------------~++:::~~~~~:::::::::~~~~~--------~+=**xx=+::~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::+++++++=****Yx*============+++::~~~~------~~::+xV$#$$$$$$$$$$$$$$#$Y*======+:- .....---~~~:::::::+++==:---~~~=xx*****======+++:~~----....... ..........--------------.... ..........-------~~~~~~~~~~~~:::::::::::::~:~~~::+~------------------------------------------------------------------------------------------------------...... .......-------------------------------------------------------------------------------------------------------------:++::~~~~~~~::::::~~~~~---------:=**xx*+::~~~~~~::~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::++++++++=****xYx*========*===+++::~~~~----~~:+=V$###$$$$$$VVVVV$$$##V*======+:- ......---~~~:::::::::+==~~~-~~~*xx***======++++::~~-----...... ..........---------------.... ..........-------~~~~~~~~~~~~::::::::::::::~~~~::+~------------------------------------------------------------------------------------------------------...... ........-------------------------------------------------------------------------------------------------------------~:+::~~~~~~~~:::~~~~~~~--------:==*xx*+::~~~~~~::~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::+++++++++=***xxxxx**============++::~~~~~--~:+=V#######$$$$VVVY*xV$##V*=====++:. .....----~~~:::::::::+==~~~~~~~*x**=====++++++::~~~----....... ..........--------------..... ..........------~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::~::+~---------~--------------------------------------------------------------------------------------------...... ......----------------------------------------------------------------------------------------------------------------:+::~~~~~~~~~~~~~~~~~--------~+=*xx*=:::~~~~~:::~~~~~~~~~~~~~::::::::::::+++++++++*xxxxxxxxxx**=======*===++:::~~~~~:+=V########$$$VVVYY=:*$##$*====+=+:. .....----~~~::::~~~::+=+~~~~~~~***====++++++++::~~------...... ..........--------------..... .........--------~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::~:::=~----~-~-~---------------------------------------------------------------------------------------------...... ........----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~:+::~~~~~~~~~~~~~~~~~------~+=**x*=+::~~~~~::::~~~~~~~~~~~::::::::::::+++++++++=*xYYYYYYYYYx****=========+++::~~~~:+x########$$$$VVYYYx~:Y$#$x====+++:. ......----~~~:::~~~~~::=:~~~~~~:**===+++++++++::~~~-----........ ..........---------------..... ..........-------~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::=~----~-~-~----~----------------------------------------------------------------------------------------...... ........------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~::::~~~~~~~~~~~~~~~~-----~:==*x*=+:::~~~::::::::~~:~~~::::::::::::::+++++++++=xxYYYYYYVVVVYxx****========++::~~:+=V########$$$$VVYYYx+~=$##x====+++~. .......----~~~::~~~~~~::=:~~~~~-:**==++++::::::::~~-------....... ...........--------------..... ..........------~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::=~----~-~-~~--~-----------------------------------------------------------------------------------------...... .......---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~:::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~:+=*x*=++:::~~:::::::::::::::::::::::::+:+++++++++=xxxYYYYYYYYVVVVYxxx****======++::::+*$#########$$$VVYYxx=-:Y##x====++:~ .......----~~~::~~~~~~~:=~~~~~~~:**=+++::::::::::~~~------........ ...........---------------..... .........-------~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::=~---~-----~--~-~--~----------~-------------------------------------------------------------------------...... ........----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~:::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+=*x*=++::::::::::::::::::::::::::::::::++++++++=*xxxxxxxx****xxYYYYYxxxx***====++::++*$#########$$$VVYYxx*~~x##Y==++++:- .......----~~~::~~-~~~~:+~~~~~~~:*==++::::::::::~~~~------........ ............--------------..... ..........-------~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::=~---~-----~-~----~~------------------------------------------------------------------------------------...... .......-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~::::~~~~~~~~~~~~~~~~~:+=**=++:::::::+:::::::::::::::::+:+++:+++++++++=*x******=======**xYYYYYYxxx**===++:++*$##########$$VVYYxxx+~=$#Y=+++++:- ........----~~~:~~----~~+:~-~~~~~:*=++:::::::::::~~~-------......... ...........---------------..... ...........------~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::=~--~~-----~-~--~---------------------------------------------------------------------------------------...... ........--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~::::~~~~~~~::~~~~~~:+=**=+++::::::++++::::::::::::::::++:++++++++++=****======+++++===*xYYVVYYYxx**==++++*$##########$$VVYYxxx=~+$#Y=++++:~. ........----~~~~~~----~~+:~~~~~~~:*=++::::~~~:::~~~~--------......... ............--------------..... ..........--------~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::=~--~~----~~-~~----~------------------------------------------------------------------------------------...... ........-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~:::::::::::::::::+=**==++::::::++++++++++++::+++++++++++++++++++======++++++:+++++===*xYYVYYYYxx*=====*V##########$$VVYYxxx*:+$#Y=++++:~. .......-----~~~~~-----~:+~~~~~~~~+*=+:::~~~~~~::~~~~-------.......... .............-------------..... ..........--------~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::=~-~~~--~--~~-~~-~~-~-----------------------------------------------------------------------------------...... .......--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~::::::::::::::::+=*==++++:::++++++++++++++++++++++++++++::::::++++++:::::::::::+++===*xYYYYYYxxx*****Y##########$$$VYYxxxx:+$#x=++++:- ........-----~~~~~-----~:+~~~~~~~~+*+:::~~~~~~~~~~~~~-------.......... .............-------------...... ...........-------~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::=~-~~~~~~~--~---~~~-~---------~-------------------------------------------------------------------------...... ........---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~::::::::::::::+=**=+++++++++++++++++++++++++++++++++:::::::::::::~~~~~~~~~:::::+++==**xxYYYYxxxx*x*xV#########$$$VYYxxxx+=$#x++++:~. .........-----~~~~------~::~~~~~~~~+*+::~~~~~~~~~~~~~~-------.......... ............--------------...... ..........--------~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::=~-~~~~~~~~-~---~~~-----------~-------------------------------------------------------------------------...... ........------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~:+:::::::::++**==+++++++++++++++++++++++++++++:::::::~~~~~~~--------~~~~~~::::+++==***xYYxx******x$########$$VVYYxxxx+*##*+++::~. .........----~~~~~------~+~~~~~~~~~+=+::~~~~~~~~~~~~~~-------.......... ..............-------------...... ..........-------~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::=~~~~~~~~~~~~~---~~-------------------------------------------------------------------------------------...... ........--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~::+++::++++=**===++++++==+++++++++++++++++::::::~~~---------..--------~~~~:::++++===*xYYx*******Y########$$VVYYxxxx=x#$=:::::- .........----~~~~---.---~+~~~~~~~~~+=+:~~~~~~~~~~~~~~~-------.......... ..............------------...... ..........--------~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::=~~~~-~~~~~~~~---~~----~--------------------------------------------------------------------------------...... ........-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~:+++++++==*======++=====+++++++++++:::::::~~~----..............------~~~~:::::++==*xYx*******xV########$VVYYxxxY=Y#V+::::~. .........-----~~~~--..---::~~~~~~~~~:=+:~~~~~-~~~~~~~~--------.......... ................---------.-...... ..........--------~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::+=~-~~-~~~~~-~~~~~~--~-----------------------------------------------------------------------------------...... .......---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~:++++===*==============++++++++:::::~~~~~----.... .......----~~~~::::::+==*xYx*******x$######$$VVYYxxYY*V#Y+::::-. .........-----~~~--...--~+~~~~~~~~~~:=+:~~~----~~~~~~~~--------......... ...............----------.-...... ..........--------~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::+=~-~~~~~~~~-~~~~~~---~---~------------------------------------------------------------------------------...... ........----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~::+====*==============++++++:::::~~~~~------... .......----~~~::~~::++=*Yx********Y$#####$$VVYYYYYYx##*::::~. ...........-----~~~-....--~+~~~~~~~~~~:=::~~------~~~~~~~~--------......... ................----------....... ..........--------~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::++~-~~-~~~~~~~~~~~-~~-----~--------~---------------------------------------------------------------------...... .......--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~:++==**===========++++++::::::~~~~~~-----.... ......---~~~~~~~::+=*Yx*********Y#####$$VVYYYYYYV#$+:::~- ...........-----~~--....--::~-~~~~~~~~:=:~~~-------~~~~~~--------.......... ................---------......... ..........--------~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::++~~~~-~~~~~-~~~-~-~~~---~-----~---~--------------------------------------------------------------------....... ........----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~::+=**=========++++++::::::~~~~~~~------.... ......----~~~~~~~::+=xx**********Y####$$$VVYYYVV$#Y::~~~. ..........------~---....--+~~-~~~~~~~~:=:~~---------~~~~~--------.......... ................---------.-...... ..........---------~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::++~~-~~~~~~~-~~~-~~~~~~~-----~------~--------------------------------------------------------------------...... .......---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~:=**=======+++++++:::::~~~~~~~~~-----...... .......---~~-~~~~:+=xx*********=*V####$VVVVVVVV#$=:~~-. ...........---------....--::~~~~~~~~~~~:=:~~---------~~~~~~--------......... .................-------.-....... ..........---------~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::++~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------~----~--------------------------------------------------------------------...... ........-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~+=*=====+++++++:::::::~~~~~~~~~------....... .........--------~~:+=xY********===*V##$$$$VVVV$$#x:~~-. ............---------....--+~~~~~-~~~~~~~=:~~---------~~~~~~--------.......... ..................-------......... .........---------~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::+++~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~-~-~----~---------------------------------------------------------------------...... ........-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~:======++++++:::::::::~~~~~~~~~--------.............--------~~:+=xY*******=====*V##$$$$$$$$#V+~~- .............---------....-~+~~~~~-~~~~-~~=:~~---------~~~~~~--------.......... .................---------........ ..........---------~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::+=:~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~----------------------------------------------------------------------------...... .......----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~:+===+=++++++:::::::::~~~~~~~~~----------.-...-----------~~::=*xx******=====+:=$$$$$$$$##$=~-. ............----------...--::~~~~~~~~~~~~~=:~~----------~~~~~~-------.......... ..................-----..-........ ..........----------~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::=:~~~~-~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~---~----~-------------------------------------------------------------------...... ........------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:+===+++++++++::::::::~~~~~~~~~~~-----------------~~-~~~::+=*xx******====+-.-*$#######$=~-. ............---------.....-~+~~~~~~~~~~~~~~=:~------------~~~~--------........... ....................--.-.......... ..........----------~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::+=:~~~~-~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~-~----~---~-----------------------------------------------------------------...... ........-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~+===+++++++++:::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~:::+==*xx******===:-...~V$#####$*~. .............---------.....-::~~~~~~~~~~~~~~=:~------------~~~~~--------.......... .....................-.-.-......... ..........-----------~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::++=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------------------------------------------------------------------------...... ........-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:+:++===++++++++++++:::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::++==*xx********=:......=$####V=-. ............-----------....-~:~~~~~~~~~~~~~~~+:~---.-.-------~~~~-------........... .....................-.-........... ..........----------~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::++=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------~-~------------------------------------------------------------------...... ........-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+:::::+===++++++++++++:::::::::::::::::~::~~:::::::::++==*xY*********+-......:$###Y:. .............----------.....-::~-~~~~~~~~~~~-~++~--.....------~~~~~-------.......... ......................-.-.......... ..........----------~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::++=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~--~----~-~--------------------------------------------------------------....... .......-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~+::::::::+===+++++++++++++:+::::::::::::::::::::::++++==*Y$$x*******=-.......-V#$*- .............-----------....--+~~-~~~~~~~~~-~-~++~--.....------~~~~~------........... .................................... ..........----------~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::+++~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~----~---~--------------------------------------------------------------....... ........------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:+::::::::::++====+++++++++++++++++++:::::::::+:+++++++=xV###Y*******=........-YY+. .............------------...--::~~~~~~~~~~~~~~-~++~--....-------~~~~~~------........... .................................... ..........----------~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::+++~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~-----~-------------------------------------------------------------------...... .......-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+:::~~::::::::::+=======++=+++++++++++++++++++++++++==xV$###$V*******=.........:- ...............------------...--+~~~~~~~~~~~~~~~~~:+~--......------~~~~~------........... .................................... ..........----------~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::++=+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----~------------------------------------------------------------------....... ........-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~+:~~~~~~~~:::::::::++==========++++++++++++++++++==*YV$####$$$x*****==-......... .............---------------...-::-~~~~~~~~~~~~~~~-:+~--......------~~~~~------........... .................................... ..........----------~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::+=:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~----~--------------------------------------------------------------....... .......-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------::~~~~~~~~~~~::::::::::++=================++++==*xYV$#####$$$$$V***====+...... ...............--------------...-~+~~~-~~~~~~~~~~~~~~~+~--......------~~~~~-------........... .................................... ...........----------~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::++=:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~---~---------------------------------------------------------------....... .......-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+:~~~~~~~~~~~::::::::::::::++=============**xYYV$$####$#$$$$$$$$Y**=====:..... ...............----------------...-::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+~--......------~~~~~-------............ .................................... ...........-----------~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::++=~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~----~---------------------------------------------------------------....... ........----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~+~~~~~~~~~~~~~:::::::::~:~~~:::++=*xxYYVVV$$$$##$$$$$$$######$$$$x=======:... . ...............---------------...-~:~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~+:--......------~~~~~-------............ .................................... ...........----------~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::++++=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~---~-~~--------------------------------------------------------------...... ......-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~+~~~~~~~~~~~~~::::::::::~~~~~~~~~~:+*xY$$###$$$$$$$$$$$$$$#######$x======+:-... ................-----------------..--::~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~+:--......------~~~~~~------.............. ................................... ...........----------~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::+++~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----~-------------------------------------------------------------....... .......----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------::~~~~~~~~~~~~~::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~:+=*xYVVVx***xxYYVVV$$$$$##$*==+++++:-. ................---------------------~+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+:--......------~~~~~~-------............. .................................... ..........------------~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::+=+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-----------------------------------------------------------------....... ........----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+~~~--~~~~~~~~~::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~----~~~:++=++++:++=**xYYVV$$V*+++++:::-.. ...............-----------------------+~~-~~-~~~~~~~~~~~~~~~~:+~--.....-------~~~~~~-------............. ..................................... ...........------------~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::+++=:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~--~~-------------------------------------------------------------....... .......----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~+~~~--~~~~~~~~~::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~------------~~~~~~::::+==*xx*:~~~~~~--.. ..................----------------------::~~-~-~~~~~~~~~~~~~~~-~:+~--.....--------~~~~~-------.............. .................................... ............------------~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::+++=:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~-~---------------------------------------------------------------....... .......---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~:~~----~~~~~~~~:::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~-----------------.........-.......... ...............-----------------------~+~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~-~~+~--.....--------~~~~~--------............. ..................................... ............------------~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::+++=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~-~~-------------------------------------------------------------------..... ........--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------::~------~~~~~~~:::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------------................. . ..............-------------------------::~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~-~+~--.....--------~~~~~--------............... .................................... ............-----------~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::+++++~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~--~-~---~------------------------------------------------------------------...... .......---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+~~------~~~~~~~::::::::~:~~~~~~~~~~~~~~~~----------------................... ................-------------------------~+~--~-----~-~---~~~------~+:~--....--------~~~~~---------.............. .................................... ..........------------~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::+++=+~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~-----~-----~------------------------------------------------------------------------...... .......-.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+~~------~~~~~~~::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------------................... ................-------------------------~+~------------------------~::~--....---------~~~~~---------................ .................................... ...........------------~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::+:+++=:~-------------------------------------------------------------------------------------------------------....... ........------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~+~-------~~~~~~~:::::~:~:~~~~~~~~~~~~~~~~~---------------................... .................--------------------------::--------------------------:+~--....---------~~~~~---------................ .................................... ............------------~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::++++=~-------------------------------------------------------------------------------------------------------........ ............-...-..-.--..--..--.-..-.-.--.-...---....-.-.-.---..-.-.-..-.-.....-....-...-....-....---...-.-.........-.....-...--....-..---..-...................----~:---------~~~~~:~:::::~:~~~~~~~~~~~~~~~~~----------------.................. ................--------------------------~+~--------------------------~+~~-...----------~~~~~----------............... ................................... .............-----------~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::++++=~----------------------------------------------------------------------------------------------------.-....... ..................................................................................................................................................................::--------~~~~~~~:::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------------................... ................---------------------------~:~----------------------------+~~--...---------~~~~~-----------............... .................................... .............-----------~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::+++++----------------------------------------------------------------------------------.-.--.----.--.-............. .................................................................................................................................................................:~--------~~~~~~:~:::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------------.................... ................---------------------------~::-...-...........-.-...-....--::~--...-------~~~~~~~~----------................ .................................. ..............-----------~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::++++=:----.--..-.-..--....--....................................................................................... . ............................................................................................................................................................:~--------~~~~~~:~::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------------.................... .................---------------------------~~:-.............................~:~---.--------~~~~~~~~-----------................. .................................. ..............------------~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::++++=~.......................................................................................................... .:---------~~~~~~~:~::~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------------..................... .................--------------------~-~--~~~:~..............................-+~~------------~~~~~~~-------------................ .................................. .............------------~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::+++++............................................................ ..... ...... . . .. .. . . . -:---------~~~~~~:~:~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------------..................... ................--------------------------~~~:~. .+:~------------~~~~~~~--------------.................. ................................... ..............------------~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::+++++:. -:--------~~~~~~~~::~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-------------...................... ................--------------~------~~~~~~~~~:. ::~------------~~~~~~~--------------................. ................................... ..............--------------~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::+++++~ -~--------~~~~~~~:::~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-------------..................... ...............----------------~~-----~~~~~~~~:. ~:~~-----------~~~~~~~~~--------------............... ................................... ...............-------------~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::+++++- ~~--------~~~~~~~:~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------------.................... ................--------------~--~~---~~~~-~~~~:~ .+~~----------~~~~~~~~~~--------------................. ................................... ...............------------~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::++++++. ~~--------~~~~~~~::~~~~~~~~~~~~~~~~~----------------.................... ...............----------------~~~~~--~~~~~~~~~:: ::~~--------~~~~~~~~~~~~-------------................... .................................. . ................------------~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::+++++: :---------~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------------................... ................----------------~~~~--~~~~~~~~~::. ~:~~---------~~~~~~~~~~~--------------................... .................................... .................------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::++++=- :---------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-------------..................... ................-------------~--~~~~~-~~~~~~~~~::- -:~~---------~~~~~~~~~~~--------------.................. ................................... .................--------------~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::++++++. .:--------~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------------..................... .................--------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~ .+:~~~------~~~~~~~~~~~~~---------------................. ......................................................-------------~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::++++++ -:--------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------------..................... .................--------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~:: ::~~~---~~~~~~~~~~~~~~~~---------------................. ....................................................--------------~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::+++++~ -~--------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------------..................... ................--------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+- ~::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------------................. .................................................---------------~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::++++++. -~--------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------------..................... ................------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~ .+:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------------................... .................................................--------------~~-~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::++++++ ~~--------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------------.................... .................-------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::: +::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------------.................. ..................................................--------------~~-~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::++++~ ~~--------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------------.................... ..................------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::. ~::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------------................ ...............................................----------------~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::++++. ~~--------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------------................... ..................-------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::- -+::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------------................. ..............................................-------------~--~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::+++++ :~-------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------------.................... ...................--------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~ +::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------------................. ..............................................-------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::++++~ :~-------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------------.................... ..................-------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:: ::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------------................ ...........................................--------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::++++. :~-------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------------.................... ...................-------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::. -+::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-------------................ ..........................................---------------~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::+++: :--------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------------.................... ..................--------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::- +:::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------------............... ........................................----------------~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::+:++~ .:--------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------------.................. . ...................------------~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:- :::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------------............... ........................................---------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::++. .:--------~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~--------------................. ..................-------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~ -+::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------------................ ......................................--------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::+: .:--------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------------.................. ...................-------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:: .+::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-----------................ ......................................--------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::+- .:-------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------------.................. ...................------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::. :+::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------------................ .....................................-------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::+. -~~------~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~------------................. ................--------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:. -+:::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------------............... ....................................--------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::+: -~~------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------------.................. ................-------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:- +:::::~:~~:~~~~~~~~~~~~~~~~------------............... ..................................--------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~::::::::::::::+- -~~------~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~------------................ .................-------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~ ~+:::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~------------............... .................................-------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::: -:~-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----------............... ..................-------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~ .+:::::::::::~:~~~~~~~~~~~~~-----------............... ..............................--------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::+~ -~~------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----------............... ........ ................-------------~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~-------------.............. ..............................-------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::+. -:-------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----------............... ..--......---. ...............--------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. -+::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~-----------.............. ............................--------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::: -:-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----------............... .-. ..... .-- .. ......--------~~--------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:. .. .. +::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~-~~~-------............. ... ... .-- ..........................-------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::. -:~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----------............... .-. .--...-- .-- .++:................--..-+==:+==::++~-~~~~~~:==+:=*=:::::::~~~~::- -::. ~+- .++ -++- :++:::::+:::~::::::~~:~~+==++**+~~--------.---.--.......... -+=:-+=:. :=~ .....................-.------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::: -:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------------.............. -- .-- -- ~==+-+=:~==~~==++-:=+==:~**=+=**++**~+**=**=+**=+xxx=**++**:~~=x*~++~ -:+::~.:==~ .++ ~++.:+: :+:::- ~+:::~ :++:~ ~=- :+::==-.:=xx*=+*xxxx=:=xx=*x==**+=xx=+*x==*=~:====+~:=+-==~~=+~+=+=:--==+:==+. -=+. .....................-------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::+- -:~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----------............... -- .-- . -- .==:-==:~==~:**=:~+=:=*=~=*=~=**~+**:+**+*x*+xx=:*x*:=x*=x*:~~*x=-+=+.+=+:==-~==- :=- :==.+=+.+=::~-.==::==-:==:- .+: .==:~==-~==*xYx=YY**Yx+*xx+xx*+xx=+xx++xx+=**:=**+**+:**:**++*++*=~=*:-==+~==: .:=~ .....................------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::: -:~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----------............... .-. .--..--. .-- .==:-==:~==~:==~.-+=+=*=~=*=~=**~+**:+**+=x*+*x=:*x*:+xx*x=~~:===-+=+.+=+~::-:==- -=: :==.+=+ -::+:-.==:~::-:=+ :=- .==~~==-~==+xYx=YY=*Yx+*xx+xx*+xx=+xx++x*+=**:=**:+=:~=*=====*:+==~==:-==+-==: ~=+. ..................-------------~~~~~~~~~~~~~~~~~:~:::::::::::::::~ -:~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----------............... .--. .... .--. .==:.==+:==~:*=~.~**:=*=~=*=~=**~+**:+x*+*x*+xx=:*x*::=xxx++=::==-+=+.+=+~++-~==-.++. :==~==+.++:+=:.+=:~=+-+=+ -=: .==::==-~==+YY*=xY*xYx+*xx+xx*+xx=+xx=+xx+=x*:+**:=*:-+**=:**=~+*=:==~-==+~==:.+=- ...................------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::+. -:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----------.............. .--......--.. .::~ ~:~~::--::- .::::::-:+:-:++-:++~:++:+=+:==+~+==++=xx*:+=--:~.~:~ .~~~~- .~:~-:~ .~:~~:~ -~~~~. .~~~~- ~~~ ~:. ~~~~~~. -~:=*+:+=**=+:+==:===:==+:+=++=+::++~~:+++:-.~::~-:::.-~:::~..::~-::--+~ ...................------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::: -:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------............... ...... ............-.-----------~~~~~~~~~~~++++::~. -+::::::::::::~~~~~~~~~~~~------------............ ....................------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::- -:~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----------............... .............-----------~~~~~~~~~~~~~~~~:. .:+::::::::::~~~~~~~~~~~~~~----------............... ..................-------------~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::~:+.
54.236.58.220@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"