font size: 12px ( --- / +++ )


 
18.232.186.117@honeybii.com ~
  $ cat __lily_original_drawn_by_houtengeki__21da3c59b92de147b88b7af0305e326f.jpg.txt


18.232.186.117@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"