font size: 12px ( --- / +++ )


 
34.204.169.76@honeybii.com ~
  $ cat Konachan.com - 158842 sample.jpg.txt


34.204.169.76@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"