font size: 12px ( --- / +++ )


 
35.170.75.58@honeybii.com ~
  $ cat Red-browed_Amazon_parrot.jpg.txt

88888888888%%%%%%%%%%%%%%%%8$Vx*=++::~~~~--~~~--~~~~::+=*xYYYYxx**=++:::~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 88888888%%%%%%%%%%%%%%%%8$VY*==+::~~~~-------~---~~~::+=*xYYYYxx**=++:::~~~~~~::+::::+==+++++++::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 88888%%%%%%%%%%%%%%%%8$Vx*=++::~~~----------------~~~:+=*xYYVYYxx*==+::::++=====***xxxxxYYxx**====**=++:~~~~--~~-~~~-~~--~~-~~~--~-----------~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 88%%%%%%%%%%%%%%%%#$Yx*=++::~~~--------------------~~:+=*xYVVYYYxx*==+=*xxxx**xxxYYVVVYYYVVYYxx**xxxx***==+:~~~~~--~------------------------~~~~~~~~~~~~~~---~-~~~~~~~~~~~~~-~~~-~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ %%%%%%%%%%%%%%8#$Yx*=+::~~~~-----------------------~~:+=*xYVVVYYYx****xxYYYxxxxYYYYVVVVYYxxxYYY**xxx***x**=====+~~~---------------------~~~~~~~~~~~~~~~~-----~--~~~~~~-~~------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ %%%%%%%%%%%8#VYx*=+::~~~~--------------------------~~:+==*xYVVVVY**xxYVVVVVYx*xYVVVVVVYYYx*=+=++++++=====******=+++::~~------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------~~--~-----------------~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ %%%%%%%%8#VYx*=+::~~~------------------------------~~::+=*xYYYxx==YVVVVVVVVVVVxxYYxxxx*=++:~~---~~----~~:+:++=====++==+:~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------------~--------------------~~-~~~~~~~~~-~~-~~~~~~~~~~~~~ %%%%%8#VYx*=+::~~~---------------------------------~~::+=*xYx=+=**xYVVVVVVVYVYx**====+:::~:~~~~~----~~--~~:+===++=======++:~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~-------------------------------------~--~~~~~--~~--~-~~~~~~~~~~~~ %%8#$Yx*=+::~~~-------------------------------------~::+=*x*+**xYYYVVVVVYxxx*====+:::~~~~~::~::+:::~~:~~:~~:++============++:~~~~~~~~~---------~--~~---------------------------------------------~--~--~~-~~~~~~~~~~~ #$Yx*=+::~~----------------------------------------~~::+*xY*=xxxxxYV$$VYYx*==++:+:::::~~:::=xY$$VVY*+~::::~:+++======+++=====+:~---------------~~-------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~ x*=+::~~~------------------------------------------~~::=*YY**xYYYx*xV$$VYxx*=+:::::+++:::=Y$#8%8x$##$x+::+:~++=========+=======+~~---------------~----------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~ +::~~~---------------------------------------------~~:+=xYYxxx#%8$Y*YY$$VVVVx*=+++++===++Y$$8%@%#8%8#8V+:::::+=====**=======*====:------------~~---------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~--- ~~~---------------~~~--------------~~~~~-----------~~:+*x*=*VV$%%8VYVx$$V$$$$Yx*****==*==V##%@@@@@%8#%$=:::~~~~:+++++========***=+::-----------~--------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~---- -----------------~~~~~~----------~~~~~~~~---------~~::+*=:+:+YVVVVVVV$$#$##$#$Yxx*****x**V#88%%%%%8##8Y+:~~-~~~~~::::+======******==:------------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----- ----------------~~~~~~~--------~~~~~~~~~~-------~~~~:+++:::++=*xYYYYYxY$V$$VVV$Yx*****xx**x#8888####Vx+:~-~::~::~~~::+=++====*===**=+:~-------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~------- ----------------~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~-----~~~~~~~:+:~::::+*==*******Yx$VYx*xYYx=+::=*xx**xYYVYYxx=+:::~::~~~::::++++++=====**=**===:------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~---------- ----------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~:+:~~::::::::++++++=**x$#Vx+++===+:::+**xxxx**===::++::::::::+:+++++===*==*********:-----------------------------------------------------~~~~~~~~~~--------------- ----------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~~::~~~~~++~~~--~:::~::::++++::=*Y##*++::+===+::::++++=++=++::++::::+::+:::++===*==*x*******=:~--------------------------------------------------~~~~~~~~------------------ ---------------~~~~~~~~~~~~---~~~--~~~~~~:::::::~~:=~~----~~~~~~:++=+==++:=*x88Y==++:+=*Yx*++:::::::::::::+++++++++::++===**==******=++:~~-------------------------------------------------~~~~~~-------------------- ---------------~~~~::~~~~~-------~~~~~~:::++++:::~=*~~~~~~~~~-~~~:+=+==***x$$888$V*++:::+=*x*=++++:++::::+++=***==++=========*****x**=:~::-----------------------------------------------~~~~~~---------------------- --------------~~~~~~~~~~~-----~~~~~~~:::::++::::~~x=~~~~~::~::::+==+++=xY$Vx*Y#88#Vx=::::::+**==++::+++::+::=***=====***==**=****xxx**=+++~----------------------------------------------~~~~~----------------------- ----------~~~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~::::::::::::~~:x=:~~~~::++++++==+=***x*::*xxV8$Yxx=+:+::~~:=+++++::+:+++++=+===**=+=**************xx=:==:--------------------------------------------~~~~------------------------- -------~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::~~~~~~~~~~~:Y=+::::+++++===*YV$Y*===++=*=*VYx====++:::::+++++++++++++:+=+====**=====*=****=**x*===+*x*~------------------------------------------~~~-----------------.--------- ---~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~:Y*=++++=**==**Y#8$Y*xx**=====*$xx==+++=+++:::++++++===+=++=======x*****=********x***==+:=*=-----------------------------------------~~-----------------....-------- ~~~~~~~---------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~~::VVx=====xx*xV$V$$$VYYYxx*==**x$xY*=*====+==+++*=++===+=====++=****=**x*********x**xYxxx==*x+----------------------------------------~~--------------.-......-..---- ~~~~~----------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~:YVY*==*xYV#%8$VVVV$VVVVYxxxxxV8#VY****=++**==+=xx=*****=====*===*****x************Yx*xYY**VY:------------------------------~--~------------------...............--- ~~------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~*$Vx***xx$888##$VYYYYVVYYYYYYV88##YYx**======+:+**+++=**=+++===*x****************xx*=*xY$V$#Y~------------------------------~----------------...................--- --------------~~~~~~----~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~~:V$Yx**xxxYV$#88#$VYYYYYVVVVV$%8##Vxxx**=**===::+==+:+====+====*************************xVV$$+---------------------------------------------.....................--- -------------~~~~~~----~~~~~~~~-----~~~~~~~~~~~~~~~=$Vxxx**xxxYYYV$$$$$$$###88888888#VVVYY**x***=++**x*=====+====****xx****xxxx*****xxxx*xx$$V$V:------------------------------------------......................---- -------------~~~~-----~~~~~~~~-----~~~~~~~~~--~~~~~:*$Yxx**xYYYxxxxxxx***Y8%%%%%%%888##$Y$$xxxx***==**xx*=====**=*x***x**xxxxxxxxxxx****xYVV$#$$V~----------------------------------------.....................----~~ ------------~~~------~~~~~~~~----~~~~~~~~~~---~~~~~~:=YVx=*xxYYxxxxx**==++Y%%%%%%%%%%8#8888Yxxxx***===*YYx*=******x****xx*xxxxxxxxxx*=+=*xxxY88#8x~---------------------------------------..................----~~~:: -------------~~-~~~~~~~~~~~~-----~~~~~~~~~~---~~~~~~~~+xY=*xxYYYxxxxx*==+:*8%%%%%%%%%%88888##Vxx******=*YVY***=*xYx***xxxxYxxxxxxxx*xxxVx*xV$8%8#Y:-----------------------------------------..............---~~~::+++ -------------~~~~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~::==*xYYYYYxxxx*==+:x8%%%%%%%%%%%8888888$VY*=****+==*x*xx**xx******xx*xYxxxxYxxxYVxxxYV$#%#V:-------------------------------------------.........----~~::++==** --------------~~~~~~-~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::+=*xYYYYYxxxx*==++$%%%%%%%%%%%%%%88%%88VVYx*===++**xx*xxxxYx********xx**xxYYxxxYYYYV###8%#=--------------------------------------------.....----~~::++==*xxxY ------------~~~~~~~--~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~::+=*xYYYYYxxxx*===V%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#$Yx*==**===*****x**x***xx********xxx*xxxYVV#8#$#88V~-------------------------------------------------~~::++=**xxYYYYY ------------~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~::+=*xYYYYYxxxx*=*$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8#VVVYxxx**x*==++=**xx****xx***************xYYYV$####V$*---------------------------------------------~~~::++=**xYYYYYYYx* --------~~~~~~~~~~-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+=*xYYYYxxx**=x#%%%%%%%%%%%%%%%%#$$V$VYxx********====****=**xx********===*******xxYVV#8##++Y:----------------------------------------~~~~::++=**xYYVVVYYx**== -----~~~~~~~~~~~~------~~~~~~-~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+=*xYYYxxx***V8%%%%%%%%%%8#$$VYx*=*=***+==+++++===++===**xx**==***x**===****==**xVVVV##88*-:~-------------------------------------~~~~::++=**xYYVVVYYx*==++:: ---~~~~~~~-~~~~~-------~~~~~~------~~~~~~~~~~~~~~~--~~~:+=*xYYYxx**Y#%%%%%%%%8#$x*+~~:+=***=+::++===++==*====*****======*xx*==**xx*****xYYYYV$#8#*-------------------------------------~~~~::++=**xYYVVVYYx*==+::~~~- ~~~~~~~~~~--------------~~~~~-----~~~::::~~~~~------~:+=*xxxYYYxx*x#%%%%%%8#Y*=+::~---~~+++::~~:+=====+=****=***==============**=====*xxxxxxYV$#8x~--------------------........-----~~~~::++=**xYYVVVYYx*==+::~~~---- ~~~~~~~~~---------------~~~~----~~~:::::~~~------~:*Y#8%%%%88#$Yxx$%%%%#V*+:~::::~~~~~:::++====+==+===+++++++***xx*====++======*======***xxYVV$$8#=------------------........----~~~:::++=**xYYYVVYYx*==+::~~-------- :::::~~~-----------------~~~--~~~~~:::::~~~---~=x$8%%@@@@@@%%%%#$#%%%8Y=:~~~:++:+:::::::~~:+=++::======+++==*xx***==++===++=***=====******xV##8$*Y*~---------------........----~~~::++=**xxYYVVYYx*==+::~~----------- ::::~~~~----------------~~~~~~~~~~::::::~~-~+x$%%%@%@@@@@@%%%@%%%%%#Vx*=*++:+====+::~~~~~~:::::::++===**x**++++++==****====:+=++===*****xYV$###V:~~~~~-----------........---~~~::++=**xxYYYVYYx*==+::~~-------------- ~::~~~~----------------~~~~~~~~~~::::::~~~+Y8%%%%@@@@@@@@@@@%@@%8Vx=***===++=++===+=+::::::::+++++++++=+++x*x=+==**=++++++::+++++****=**xYVV$$$*~~~~~~~--------.......----~~::++=**xxYYVVYYx*==+::~~----------------- ~~~~~~~---------------~~~~~~~~~~:::::~~~:Y8%%%%@@@@@@@@@@@@@@@%$=::+===x***=+++++:++++++:+::::~~~::::::++:+=*Y===++++++==========***===*xV$$$$V+~~~~~~--------.....----~~~::+==*xxYYYYYYx**=+::~~-------------------- ~~~~~~------~~~~-----~~~~~::~~~~~~:~~~:*#%%%%@@@@@@@@@@%%%%%@8Y+:+++=+++======+::::::::::++=+::~:::~~::::~~:+======+====***==========****Y$#8#x~~~----------...-----~~~::+==*xxYYYYYxx*==+::~~~---------------------- ~~~~~-----~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~:V8%%%@@@@@@@%%8#VYx**x#Yx*=+==*===*xxx*=+++++:+++++====++:::::~~:::::::++++======+++==++++++++===**Y$#88$=~---------.-----~~~~::+==*xxYYYYYx**=++::~~-------------------------- ~~~~~-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:V%%%@@@@@%%8$YYx*=**:~=Vxx*+:+====+==****x*=+=++++++++++==+::++::::::::~:+++++=++=+++====++::::+=**xYV$#88#x~-----------~~~:::+==*xxYYYYYx*==+::~~------------------------------ ~~~~-------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:$%%%@@%%#$VYx*===****+~**===::++=+++++=**=*==+++:+:+++==+++++++:::::+::::+++==+========*==+==++=*xxxxYV$#8888$+------~~~~::++==**xxYYYYx*==+::~~--------------------------------- ~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+$%%%8#$Vx******x***=:~~===+++++++++::+++=====++=+:++++===+:++++::::::++++++==*******=++====+*x**xxxxxYV$#888888#*~~~~~:::++=**xxxYYYxx*=++::~~------------------------------------ ~~~~~~~~~~~~:::::::~~::~~~~~~~~~~+$%8$VYYxx****xx***=+~.~*Y==++++===+=++++++=====+==+++++==+++++++:::::::+++::++=**====++++====*x***=**xV$#8888#888#x:::++==*xxxYYYYxx*=++:~~~--------------------------------------- ~~~~~~~~~~:::::~~~~~~~~~~~~:::~~+$8Yxxxxxx***xxxx===:~.~+xxx*==+++===***=+=+=*===++=++++++=+++=+=+++:+:::::+::+++====================**xV$#88888#888#x==**xxYYYYYYx*=++:~~--------------------------------------~~~~~ ~:::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::+$$*=xYx******xxx***+-~:+**==+:+++++++==*=+=****=====++++=++++====++++++:::::::+++++=======++++:+=*****xYY$#88%88#8888#YxYYYYYYxx*==+::~----.--.---------------------------------~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~-------~~~~~~~~~~Y#*==*x******==xxxxx+-+=x*=+:~:::++++++=*====***======+===+++=====+++++::::++++++======+++++++++=**x****xY$##8%%%##8888#VVVYxx*==+::~~---......-----------------------------------~~~~ ~~~~~~~~~---------------~~~~~~*#Y=====+=====++*xxxY=::=x**=+++++++++++=**===***==========++++=====+++::::++++====*====++++++=*******=*xYV$##8%%%8$#8888$Yx*=++::~~----........--..--------------------------------~~~ ~~~~~~~~~----------------~~~~=##*=****========*xx*xY+~*==***=+++++++++***===*********==*+++++=====++++:+++++===+++=++++++++++*=**====*xxYV$##%%%8$$$8888x++::~~-----............-.--------------------------------~~~ ~~~~~~~~~----------------~~~:$8x=*******==**===*==x*::*=****=++++++==****=====**xxx***==+++++========++++===+++++::++::++===+=====+==*xxVVV$$%%88#$YV##8$:~~-------.............--.--------------------------------~~ ~~~~~~~~~~--------------~~~~x%V=***==*=**x*===**=*x+-=xxx**=+++++++==**xxxx**====*****==++++++=======++++==++++++::::::::++++==++++==*xxYYVV$88##$Vx=V$$#*--------.........-..--.-----------------------------------~ ---~~~~~~~~-------------~~~+#8Y**===*******=***=*x=.-xYYxx**==++++====xx*xxxx====*****=+=++++++==+++++++++=+++::::::::::::+++==+++++=*xxxYVVY$88#$Vx*xVVVV:-------.............--.----------------------------------- ----~~~~~~~~------------~~~Y8#$Yx*xY*=******x*=*x*- ~xYxx****====+===********+*==*xxx**=**========+++++++++:::::~::::::+:::::+++++++=**x*xYYYY$VV$Vx**YVYV=------............-..--------------------------------~~-~~ ~----~~~~~~-------------~~:$#x*xxYYx**********=x=. :YVY**=====+++===***==**x**==**xxxxxxx*****=*====++++++::::::::::::+::~~:+++++=======*xYxxY*=*xxx*xx***-----...........-..--------------------------~~~~~~~~~~~~~ ~~~--~~~~~-------------~~~x#V**xxxxxx*x*********- +$$Y*=+++++++=======++**xx*xx**=**xxxYx******=====+++++++++++::~::+=++++++++::++++===*xx**Y*:~+Yx=***=*:----............-------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~-----------------~~~:+#$x*xxxxxxx***=****x*: .*Yx**++:+::+========++=+**xx*======***********==+==+++++++=+++::::+====++:::::++++=++=**==x=:-.*x++=*=*+---...........--------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~------------~~~~::Y8$**xxxxxxx**===x*xx+ .==++++::+:+=++++===+++=+==x**====++=*=*******x*===*=+++++++==++++++===++::~:::+++++++======+:- :x=:+====~-..........------------------~---------~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~-----------~~~~~~~::=#8V*xxxxxxx***==*xxx=- .==+:::::++:++++++===++++++==x**=====**=*====********==++++++=====+=++++++::::+:++++::++====+=+~..*x:+++=+:-.........---------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~:Y%8$xxxxxxxxx*==*xxY=~ ..+*==++::++++++:+++++=+==++++===*==*==*===+======++=====+++=+====+++++++++:::::++++::::::++=++=+~- -*+:+::+:-........---------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~--~~~~::::~~~~~~~~~~=8%88$YYxxxxx****xxY*~-...**++*x=++=+++:::::+::++=++++=++++====*====+==+=+++++++==+++=++++++++++++++:::::+++::::::::++++++~-. -+:+::=+-.....------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~::::::::~~~~~--~V%%8$$YVYxxx****xxYV:-~~-=Y=+===++:::+::::+:+++++::+++=+++++++======++++++++=++=+++++=+++:++++++++++::::+++:~~::::+++::::*+~-. -:+++=:-..-------------------~~~~~~~--~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~:::::+++:::~~------~#%%%$YYxxxx**x*=xY##:-.-+$xxxx=++::::+:++++:++++::::++++++++++++====++++=+=++++++++++=+++++++++++++::::::+::~~::::+:::+:-==~-..~++++=+---------------------~~~~~~~-------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~:::++++++:::~~-------*8%8#$$VVYxxxxx*=xV8x-..:$V*YYYx=++++=+++++++++++++:+::++++++++++=+=========+++++++++==+++++:+++::++:::~::::::~~~::::::::-:x+~-.-++++++~-------------------~~~~~~~------------~~~~~~~~~~~~~~~~~ ::++++++:::~~~-------~$%%8VYYYYYxxxx*=*YVY-..-*V*xYYYx*===+====+++++++:::::::++:+++:++++++========++++++=+===++:::::::~~:::::::::::~~~~~~~~:~::~+$x:---++:+++~------------------~~~~~~~----------------~~~~~-~~~~~~~~ :+++++::::~~~~-------*8%%%#YYYYxxxx***xVV+-.-*V**xx**x**=======++++::::::~::::::::::+:++::++++++++:::++=====+++:::::~---:::::::::::~~~~~~~~~-~~:+$$*:--:+~+++~------------------~~~~~~----------------------~~~~~~~~~ :::+:::~~~~~~~~~~~~~~V%%%%8Vxxxxxx****YV=--~=#VxxxxxxxYxx*===++++++:::::~~::::::::::+::+:::::::++:~-..-+++:::~~~~~~~-.--~::~~~~~~~~~~~~~~~~~-..~:V$Vx+~:=~:==~-----.-------------~~~~~---------------------~~~~~~~~~~ :::::::~~~~~~~~~~~~~+8%%%%%8$VYY*****xY+~~~=$8$$VYYxxxxYYx**=++++++:++++::::::::::+::::::~:~~~::::--. .----.--------.--~~~~~---~~~~~~~~~~:~~~--::$#$Y++==::++~--..----------------~~---------------------~~~~~~~~~~~~ :::::::::::~~~~~~~~~x%%%%%#VYYYx**xx*Y*:::=$8#$$$VVYxxYYxx*====+++++++++::::::::::++::::::~~~~~:+:~---.-------.-..----~~~:~~-----~~~-~~~~:::::++~$#V*+=x=:~::-------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~ ++++++++:::~~~~~~~~~$%%%%%#YxYYxxxx*Y8Y++*V8#$$$$VVYYxxYYY***=*==++++=++:+:::::::+++:+::::::--~:=x*+:~----------.----~~~~~~-------:~-----~::::++~$#Y+:+x=:-:~-----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~ =======++::~~~~~~~~+#%%%%%%$xxxxxx**$8$=xV8#$YYYYYVYx**=xx**===+++++++++:+++::++:::+:+:::::::~~:*YVY=:~------~~--~--~~~~~~--------::~----~:::++::##x+~+x=+.~----------------------------------------~~~~~~~~~~~--~~~~ ==*****=+::~~~~~~~~Y%%%%%%@%#VYVx***Y8VxY88VYxxYYYYx*===*x**====+++==+++:++++:++++++::::::::::::=xYY*+~~--~~~~~~~~~~~~~~~---------~:~~~~~~~:~:::=88Y+:=x=:-~~~~~~~---------------------------------~~~~~~~~~~~---~~~~ ==*xxx**=+::~~~~::+#%%%%%%%%%8$$x***VV*x$8VYYVYYYxx*=====**=+====*===++++++++++++++++:+::::::~~:+=**=+:~~~~~~~~~:::~~~~~~~-~-..--~~~:~~:::~--~::*%8V+:*x+~~~~~~~~----------------------------------~~~~~~~~~~--~~~~~~ ==**xxxx*=+:::::::x%%%%%%%%8$VYx***xY=x$8$YVYYYxx*x======**=+==========++++++=+++++++::::::::~:::+++:::~::~~~~~~:::~~::~~-~~-----~~~~~~:+:~--~~-x88$*=xx+~~-~~~-----------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
35.170.75.58@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"